Bekijk het origineel

Synodaal gesprek met Geref. Verontrusten?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Synodaal gesprek met Geref. Verontrusten?

4 minuten leestijd

Zal het moderamen van de Gereformeerde Synode een uitnodiging laten uitgaan naar de Vereniging van Verontrusten voor een gesprek over wat wordt gevoeld als een ,,gewetensnood" in de Geref. Kerken? Woensdag konden de gereformeerde synodeleden deze vraag in het conferentie-oord „De Blije Werelt" nog niet beantwoorden wegens tijdgebrek.

Op hun tafels lag een commissierapport dat werd verdedigd door rapporteur ds. J. C. Seegers met de veelzeggende titel „plannen vereniging van verontrusten". Dit rapport was opgesteld n.a.v. brieven van de kerkeraad algemene zaken te Delft en de part. synode van Zuid-Holland-West. Daarin ging het om twee dingen. Ten eerste: „Is het gewenst een gesprek met de georganiseerde verontrusten aan te vragen over de kerkordelijke aspecten van hun via de pers bekend geworden plannen? En ten tweede: „Het is nodig met de plaatselijke kerken naar wegen en mogelijkheden te zoeken waarbij de kerkeraden hun verantwoordelijkheid voor de gehele gemeente blijven verstaan".
De rapporterende commissie stelde op grond van deze twee gegevens voor om geen gesprek te organiseren, maar wel een brief naar alle kerkeraden te schrijven om hen op te wekken in Christus kracht en geleid door Gods Geest alles te doen wat de eenheid der kerk kan bewaren en bevorderen.
Waarom geen gesprek? Ds. Seegers zei daarvan: als we gaan praten, moeten we allerlei dingen op scherp gaan zetten en is er dan nog een zinvol gesprek mogelijk? Dan moet je bijv. gaan praten over art. 100 van de kerkorde, waarin staat dat een predikant niet mag voorgaan in een kerkdienst in het ressort van een andere kerkeraad zonder diens toestemming. Welnu, alternatieve „belijdenisdiensten" moet je dan gaan verbieden. Je bevordert daarmee de polarisatie en moeten we de schapen van de kudde niet bij elkaar houden? zo vroeg ds. Seegers zich bezorgd af.

GEEN PROCEDURES
Daar was de Hengelose predikant ds. C Mak het helemaal niet mee eens. Wel degelijk een gesprek, zo betoogde; hij. Moeten we soms wachten totdat er eens een aanklacht wordt ingediend tegen een verontruste en moeten we dan in de sfeer van tuchtmaatregelen gaan praten? Moeten we daarentegen niet de procedures voorkomen en nu gaan praten? Hij voegde de daad bij het woord en diende een tegenvoorstel in om zijn doel te bereiken.
Daarover golfde de Geref. discussie heen en weer. Er werden herinneringen opgehaald aan voorbije crisismomenten in de Geref. Kerken zoals de jaren 20 en '44, maar de discussie moest naar een later tijdstip worden opgeschoven voor nader commissieberaad.
Overigens is in de Gereformeerde pers al een uitvoerige discussie geweest over de toelaatbaarheid van de alternatieve diensten van de verontrusten. Prof. dr. Kl. Runia betoogde, dat hij er tegen was omdat de kerkorde het verbood en prof. dr. D. Nauta was het weer volstrekt oneens met prof. Runia, want er wordt al zoveel gedaan buiten de kerkorde in de Geref. Kerken dat de verontrusten hun gang wel mogen gaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Synodaal gesprek met Geref. Verontrusten?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken