Bekijk het origineel

College mist visie op bestuursbeleid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

College mist visie op bestuursbeleid

3 minuten leestijd

Tijdens de algemene beschouwingen over de begroting 1974 in Ridderkerk sprak namens de 4-mans fractie der SGP de heer A. Veldhoen. In het begin van zijn betoog wees hij op het feit, dat de raad deze zittingsperiode begonnen was met uit te spreken, dat wij als overheid ons afhankelijk wisten van de God des hemels. Althans hebben wij verklaard geen behoefte te hebben om Gods Naam aan te roepen voor de raadsvergadedng. Hij wees erop, dat er alleen hoop voor de gemeente zou zijn als wij wederkeren tot de God onzer vaderen.

Verder ging hij in op het feit, dat de plaatselijke belastingen dit jaar weer verhoogd moeten worden, onder het motto de gebruiker c.q. de vervuiler betaalt, n.l. de reinigingsrechten, zuiveringsrechten en de verontreinigingsrechten. „Het hakt er nogal fors in. In deze tijd van inflatiebestrijding een vreemd gebaar tegenover de burgerij. Het college vindt dat blijkbaar ook en om het bedrag wat acceptabel te maken, wordt het verdeeld over 10 inningsperioden, men benaderd benadert meer het peil van C. en A., nl. ƒ 2,47, net nog geen rijksdaalder", zo betoogde de heer Veldhoen. Wat de winsten van het waterleidingbedrijf betreft, vond hij het wenselijk een deel hiervan weer in de zakken van de burgers te laten terugvloeien. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren door drinkwater te leveren, dat nog meer onthard is. Spr. vroeg b. en w. om in januari 1974, dus twee maanden na de ingebruikneming van de eerste onthardingsinstallatie, met een voorstel te komen voor een tweede installatie, die ruimschoots zou kunnen worden betaald uit de verhoging van de waterleidingtarieven.

ONDERWIJS

De heer Veldhoen achtte het een onbevredigende situatie, dat de kosten van het kleuteronderwijs sterker stijgen dan de inkomsten. Hij vond het onnodig bij het basisonderwijs zgn. werkweken te houden en beklaagde zich, dat de wethouder van onderwijs nog geen verslag had uitgebracht over het aantal leerlingen op de MAVO-3 op de Reijer, dat meer dan 30 pet. bedraagt, terwijl landelijk bezien het aantal MAVO-3 leerlingen nog geen 10 pet. uitmaakt. ' Voorts vroeg de heer Veldhoen, of er reeds bekend is, of het rijk de onderwijsbegeleidingsdiensten zal subsidiëren, terwijl hij voorts zijn ongerustheid uitsprak over de ontwikkelingen in de richting dat het onderwijs wordt gebruikt als een politiek instrument om de maatschappijstructuren te veranderen. Spr. maakte zich zorgen omtrent de praktische uitwerking van de gedachte omtrent de middenschool, mede gezien de samenstelling van de raad van bestuur van'het samenwerkingsorgaan IJsselmonde-Ridderkerk.

Tenslotte merkte de heer Veldhoen op, dat het b. en w. veelal ontbreekt aan een visie. Beleidsnota's ontbreken en alles is even vaag, omdat nog maar niet gestart is met een nieuwe aanpak van het gemeentelijk bestuursbeleid. Spr. vroeg, of het dagelijks bestuur van Rijnmond nog van mening is, dat in de polder Donkersloot industrie zal worden gevestigd. Hij had met bijzondere Instemming ervan kennis genomen, dat het college niet bereid is opofferingen te getroosten of beperkingen op te leggen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 30 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

College mist visie op bestuursbeleid

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 30 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken