Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PTT-gelddiensten zet onderhandelingen voort

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PTT-gelddiensten zet onderhandelingen voort

Fusie met Bondsspaarbanken

5 minuten leestijd

De onderhandelingen van de PTT met de Bondsspaarbanken over de vraag of een studie zal worden ingesteld naar de mogelijkheid van een fusie tussen deze spaarbanken en de PTT-gelddiensten zulllen voortgang moeten vinden, daar zij in 1973 nog niet konden worden afgerond. Dit blijkt uit het nieuwjaarsbericht van de PTT, woensdag in Den Haag verstrekt door directeur-igeneraal, drs. Ph. Leenman.<br />

Over de gelddiensten van de PTT zegt het bericht verder nog, dat binnenkort de rijkspostspaarbank zal overgaan lot uitgifte van beleggingsbewijzen op naam, in coupures van duizend gulden of een veelvoud daarvan. Deze bewijzen krijgen een vaste looptijd en een vaste rente, die aan het eind van de looptijd zal worden uitbetaald. Tevens zullen zg. jeugdbeleggingsrekeningen worden aangehouden.

De postgiro heeft in 1973 in totaal *69 miljoen opdrachten verstrekt tegen 451 miljoen in 1972, een toeneming van vier procent (1972.. zes procent).

In het buitenland hebben rekeninghouders 575.000 betaalkaarten verzilverd.- De postgiro had eind 1973 acht mü'sr-d gulden van rekeninghouders in '--heer, een toeneming van tien procent ter opzichte van 1972.

In 1973 is voor het eerst in de geschiïden-.s van de PTT het aantal binn-enlandse telefoongesprekken groter geweest dat het aantal binnenlandse poststukken, maar op grond van hetgeen de eerste tien tot vijftien jaar toepasbaar zal zijn op technisch gebied, is het niet aannemelijk, dat de telefonie in betekenende mate postverkeer zal overnemen.

Aldus woensdag in Den Haag de directeur-generaal van PTT, drs. Ph. Leenman, in zijn nieuwjaarsbericht.

Dit betekent, dat de marktontwikkeling van beide verkeersstromen in deze periode goeddeels op zichzelf zal staan en en afzonderlijk geanalyseerd dient te worden. Met dien verstande, dat de. aansluitdichtheid van de telefoon in enig land een goede graadmeter blijkt te zijn van de welvaart, die op zijn beurt ook de omvang van het postkantoor bepaalt.

De post wordt in toenemende mate gekenmerkt door massificatie, zowel aan de kant van de verzenders als bij de ontvangers.

De relatieve toename van de zg. massapost thans tweederde van het geheel betekent uiteraard een teruggang van het aandeel van de losse post.

TELECOMMUNICATIE
De telefoon is op het ogenblik ingesteld in hoofdzaak op de verzorging van snel en effectief verkeer van punt tot punt.

Met zijn nieuwe mogelijkheid van telefonisch vergaderen staat de telefoon overigens aan het begin van een periode, waarin communicatie tussen meer dan twee personen gerealiseerd kan worden.

Proefnemingen met diensten als vergadertelevisie en beeldtelefoon waarvoor begin 1974 een beperkt interlokaal proefnet zal worden geopend - krijgen hierdoor een extra dimensie, aMus het nieuwjaarsbericht.

Het aantal telefoonaansluitingen nam in 1973 met 202.000 toe. De wachtlijst is sinds eind 1972 met 5.000 opgelopen en bedraagt thans 92.000. Op grond van de thans bekende gegevens zal deze tegen eind 1974 aanzienlijk groter zijn.

Het binnenlandse telefoonverkeer nam met vijf procent toe, het internationale met 15 procent (in 1972 respectievelijk 4,6 en 14,6 procent).

Het aantal verzonden binnenlandse telegrammen nam met elf procent af. Het aantal buitenlandse handhaafde zich op het peil van 1972.

Het telexverkeer nam met elf procent toe.

De netto-toenehi.ing van de verhuurde dataircuits bedroeg in 1973 ruim 30 precent, waarmee de stand kwam op 410.

Enkele andere cijfers uit dit nieuwiaarsbericht: In; 1973 kwamen er 42 nieuwe postgebouwen gereed, 27 nieuwe zijn aanbesteed. Het aantal ontvangen klachten over storingen in geluid- en beeldomroep bedroeg in 1973 9,3 % tegen ruim 6,00 in 1972.

In 1973 zijn 40 klandestiene zenders in bss'.ag genomen (in 1972: 300).

In 1974 zal de 2.500 ste postinrichting worden geopend, een toename ten opzichte van 1973 met 25.

De plaatsing van buitenbussen vindt gestaag voortgang: 230.000 zijn tot nu toe geplaatst.

Er zijn op het ogenblik 3.461.000 geregistreerde televisietoestellen in ons land, hetgeen over 1973 een toename betekent van 107.000. Het aantal geregistreerden, dat aüeen over een radiotcïstsl cf draadomrcepaansluiting beschikt, nam af met 75.000 en bedroeg eind december 347.000.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 3 January 1974

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PTT-gelddiensten zet onderhandelingen voort

Bekijk de hele uitgave van Thursday 3 January 1974

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken