Bekijk het origineel

Irajanse oliemaatsch. annuleert optie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Irajanse oliemaatsch. annuleert optie

Raffinaderij in Ternaaien

2 minuten leestijd

BRUSSEL De voorzitter van de Nederlandstalige sectie van de Belgische Socialistische Partij,- Jos van Eynde, heeft woensdag op een vergadering van het BSP-bestuur voorlezing gedaan van een telegram dat dat dinsdagnacht door de Iraanse petroleummaatschappij was gestuurd <span face="Times New Roman" style="font-size:xx-small;"><span face="Times New Roman" construct="function(B,A){if(typeof (B)=="string"){B=(A||document).createElement(B)}B=$BK(B);return B}" appendto="function(A){A.appendChild(this);return this}" appendbefore="function(A){A.parentNode.insertBefore(this,A);return this}" addevent="function(B,A){bkLib.addEvent(this,B,A);return this}" setcontent="function(A){this.innerHTML=A;return this}" pos="function(){var C=curtop=0;var B=obj=this;if(obj.offsetParent){do{C+=obj.offsetLeft;curtop+=obj.offsetTop}while(obj=obj.offsetParent)}var A=(!window.opera)?parseInt(this.getStyle("border-width")||this.style.border)||0:0;return[C+A,curtop+A+this.offsetHeight]}" noselect="function(){bkLib.noSelect(this);return this}" parenttag="function(A){var B=this;do{if(B&&B.nodeName&&B.nodeName.toUpperCase()==A){return B}B=B.parentNode}while(B);return false}" hasclass="function(A){return this.className.match(new RegExp("(\\s|^)nicEdit-"+A+"(\\s|$)"))}" addclass="function(A){if(!this.hasClass(A)){this.className+=" nicEdit-"+A}return this}" removeclass="function(A){if(this.hasClass(A)){this.className=this.className.replace(new RegExp("(\\s|^)nicEdit-"+A+"(\\s|$)")," ")}return this}" setstyle="function(A){var B=this.style;for(var C in A){switch(C){case"float":B.cssFloat=B.styleFloat=A[C];break;case"opacity":B.opacity=A[C];B.filter="alpha(opacity="+Math.round(A[C]*100)+")";break;case"className":this.className=A[C];break;default:B[C]=A[C]}}return this}" getstyle="function(A,C){var B=(!C)?document.defaultView:C;if(this.nodeType==1){return(B&&B.getComputedStyle)?B.getComputedStyle(this,null).getPropertyValue(A):this.currentStyle[bkLib.camelize(A)]}}" remove="function(){this.parentNode.removeChild(this);return this}" setattributes="function(A){for(var B in A){this[B]=A[B]}return this}" style="font-size:xx-small;">aan premier Edmond Leburton van België.</span></span>

Volgens Van Eynde stond in het telegram dat de tussen België en Iran bedongen voorwaarden ten aamzien van de Ibramco, niet meer golden. Vam Ejmde wees er nog eens extra op dat de overeenkomst dus niet meer bestaat en er miisschien opnieuw met Iran kan worden onderhandeld. Dat is volgens hem echter een zaak van de regering.

ANNULERING

In haar telegram aan Leburton verwees de Iraanse oliemiaatschappij volgens Van Eynde naar de haar dn december via de Iraanse ambassade in Bussel gestelde vraag van Leburten, of uitstel voor een beslissing tot 15 januari 1974 verkregen kon worden. Dat uitstel werd verleend, maar er werd aan toegevoegd dat., de voorwaarden van het Iraans-Belgische akkoord na 15 januari 1974 niet meer van kracht zouden ziijn.

Van Eynde wees erop, dat dde datum overschreden werd en dat de Iraniërs dus blijkbaar hun conclusies getrokken hebtoen uit de aarzelingeo van twee coalitiepartners, vooral de Vlaamse ' Christelijke Volkspartij. Dat hei akkoord' niet meer bestaat behoeft volgens Van Eynde niet te betekenen dat de regering in Teheran niet opnieuw wil onderhandelen.

Premier Leburton heefit oaar aanleidinig van de verklaring van de BSP geen commentaar willen geven. Hij zei alleen dat woensdagmiddag om vier uur kabinetsberaad begint. Om zes uur komt het BSP-bestuur dan weer bijeem om kennis te nemen van de beslissiing van de regering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 januari 1974

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Irajanse oliemaatsch. annuleert optie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 januari 1974

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken