Bekijk het origineel

Moties prijsbeleid aangehouden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Moties prijsbeleid aangehouden

Lubbers overlegt met middenstand

3 minuten leestijd

Minister Lubbers (Economische Zaken) pleegt zaterdag met de betrokken organisaties overleg over de gevolgen van de verscherping van het prijsbeleid voor het midden- en kleinbedrijf. Hij deelde dit mee bij de voortzetting van het prijsdebat in de Tweede Kamer. In verband met het komende overleg werd besloten de op deze materie betrekking hebbende moties aan te houden.

De moties zullen nu eerst volgende week dinsdag in stemming komen. Het betreft hier de beide moties van de VVD-afgevaardigde Van Aardenne, waarin gevraagd wordt om geen wachttermijnen In te voeren van doorberekening van kostenstijgingen met name voor de ondernemers in de detailhandel, het consumenten-verzorgende ambacht, het horecabedrijf en de vervoerssector en waarin belastingmaatregelen worden gevraagd ten behoeve van de zelfstandige ondernemer. Ook de motie-Schouten (AR) om de detailhandel niet te betrekken in de voorgenomen verscherping van het prijsbeleid werd aangehouden.

VOORLICHTING

Met algemene stemmen werd aangenomen de motie van de heer S. Keuning (DS'70), waarin de regering gevraagd wordt om de consumentenvoorlichting een meer blijvend karakter te geven. Tegen stemde de AR-afgevaardigde De Boer. De fracties van VVD, ARP, KVP, CHU, SGP, GPV, BP en DS'70 spraken zier ook uit voor de aanvaarding van de motie Van Amelsvoort, waarin de regering wordt gevraagd in het komend overleg nadrukkelijk te betrekken een gedifferentieerde invoering van het minimum-jeugdloon.
Zes moties werden verworpen. De motie Bakker (CPN) om te komen met voorstellen tot verlaging van de accijns op benzine en olie verkreeg de steun van de fracties van CPN en PSP. Dezelfde fracties spraken zich ook uit voor de vaststelling op jaarbasis van een compensatie voor de verhoogde stookkosten voor alle betrokkenen, een verlangen dat was neergelegd in een (verworpen) motieBakker (CPN). Beide fracties steunden ook een volgende motie van deze afgevaardigde, waarin werd aangedrongen op de invoering van een prijsstop bij die ondernemingen, die een omzet hebben van meer dan een miljoen gulden.

Een motie — Van Gorkum (PPR) om te komen tot een winststop voor 1974 verkreeg in de kamer slechts de steun van de fracties van PPR, CPN en PSP. Een tweede motie van dezelfde afgevaardigde voor het zoeken naar compensatie voor gestegen arbeidskosten in het kader van de minimum-loonregelingen verkreeg de steun van de fracties van PPR, D'66, PvdA, CPN en PSP. 
De beide laatstgenoemde fracties (PSP en CPN) spraken zich ook uit voor de aanvaarding van de motie Van der Spek (PSP), waarin de regering werd gevraagd de doorberekening van de stijging van de invoerprijzen in de categorie van grond- en hulpstoffen te verbieden.
Minister Lubbers deelde nog mee, dat de risico's voor de werkgelegenheid van de aangekondigde verscherping van het prijsbeleid „aanvaardbaar" zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 januari 1974

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Moties prijsbeleid aangehouden

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 januari 1974

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken