Bekijk het origineel

Steun voor visserij glastuinbouw

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Steun voor visserij glastuinbouw

Landbouwschap: aardgasprijzen belangrijk

4 minuten leestijd

Het kabinet-Den Uyl heeft de vissers en de tuinders de helpende hand toegestoken. Minister Van der Stee maakte gisteravond in te Tweede kamer „een speciaal actieprogram" voor de tuinbouw en de visserij bekend. Deze bedrijfstakken zijn zwaar getroffen door de buitensporige stijging van de oliekosten. In de glastuinbouw liggen deze kosten zelfs tussen 30.000 en 60.000 gulden per hectare. Binnen een jaar zijn de brandstofkosten van de visserij gestegen van zeven procent van de totale exploitatiekosten tot ongeveer 25 procent.

De steunmaatregelen van de regering zijn uitsluitend getroffen voor „perspectief biedende bedrijven". „Dit is mede in het belang van de werlcgelegenheid in de tuinbouw en de visserij, alsmede in de daarmee verbonden bedrijfstakken", zo zei minister Van der Stee. 
Voor de tuinders had hij in petto: 
— ƒ7 miljoen voor een versnelde omschakeling van de bedrijven van oliestook op aardgas. „Om te bevorderen dat deze extra voorziening inderdaad ten goede komt aan bedrijven met toekomst" lis in de regeling een subsidievrije voet ingebouwd van f 7500,-;
— ƒ3 miljoen wordt beschikbaar gesteld voor onderzoek naar energiebesparende tuinbouwmethoden. Tevens is de overheid bereid rentesubsidies te verstrekken aan glastuinbouwers die zo'n zuinige methode in de praktijk willen brengen;
— ƒ 10 miljoen voor versnelde bedrijfsbeëindiging. Voor glastuinbouwbedrijven waar geen toekomst meer in zit, wordt de „afbraakpremie" opgetrokken van ƒ 5 naar ƒ 8 per m2;
— ƒ 25 miljoen als overbruggingssteun voor de tuinders die zware of lichte oliën stoken. Deze steun is een „voorschot" op de sterk gestegen olieprijzen. 
De overheid geeft garantie voor leningen die dienen tot aankoop van olie — tot ten hoogste 30 gulden per ton zware olie of 3 cent per liter lichte olie. Als het de tuinder niet voor de wind gaat, zal het rijk de aflossing van het voorschot overnemenVoor zware olie geldt als ingangsdatum 1 maart en voor lichte olie 1 januari van dit jaar. Voor de glastuinbouw is de regeling van kracht voor het lopende stookseizoen. 
Op 1 oktober wordt er een punt achter gezet.

VISSERIJ

Ook de vissers werden niet vergeten. Minister Van der Stee had voor hen:

— Een premie van 700 gulden per brutoregisterton als een kotter wordt gesloopt of blijvend aan de visserij binnen de EEG wordt ontrtrokken; kosten ƒ 2,5 miljoen;

— Eveneens een voorschotregeling voor olieaankopen: hoogstens drie cent per liter gasoUe en dertig gulden per ton zware olie. Bovendien subsidieert het rijk de rente die.over dit voorschot moet worden betaald. Met deze regeling is in totaal ƒ 12 miljoen gemoeid.

Het landbouwschap heeft gisteravond vrij positief gereageerd op het „actieprogram" voor de tuinbouw. „De maatregelen komen ten dele tegemoet aan de voorstellen van de tuinders. „Het landbouwschap acht het voor het slagen van de maatregelen van wezenlijk belang dat de aardgasprijzen in de toekomst niet in belangrijke mate — en dan nog zeer geleidelijk — worden verhoogd. „Het energieprobleem blijft door eventuele prijsverhogingen voor aardgas niet alleen beperkt tot de oliestokende tuinbouwbedrijven, maar zal zich uitbreiden tot de gehele glastuinbouw", aldus het schap.

AARDGASPRIJZEN

Minister-president Den Uyl en minister Lubbers beklemtoonden gisteravond dat de prijs van het aardgas voor kleinverbruikers slechts geleidelijk aangepast zal worden. „Op den duur", zo voegde drs. Den Uyl er aan toe, „is echter pariteit van olie- en gasprijzen onvermijdelijk".

Minister Lubbers beloofde dat de regering niet plotsklaps en zonder overleg de aardgasprijzen zal opschroeven. „De kosten van het Ie- vensonderhoud en de bedrijvigheid zullen meebepalend zijn"., Eerdere uitspraken van drs. Den Uyl dat tegen het eind van het jaar de aardgasprijs „met een cent of twee" omhoog zou gaan, wenste de minister niet te onderschrijven.
Het aardgas kost thans 14 cent per kubieke meter.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 april 1974

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Steun voor visserij glastuinbouw

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 april 1974

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken