Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Taak van christen binnen de Europese gemeenschap

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Taak van christen binnen de Europese gemeenschap

Paascanferentie in Roehampton:

4 minuten leestijd

Tijdens de Paasweek wordt van dinsdag 16 tot en met zaterdag 20 april in Roehampton (een wijk van Groot-Londen) een internationale conferentie gehouden over het thema „Christenen en de Europese gemeenschap in 1974". Aan deze bijeenkomst nemen kerkelijke en politieke leiders uit binnen- en buitenland deel.

De conferentie wordt gehouden 

onder beschermheerschap van de 

Anglicaanse

 aartsbisschop van Canterbury, van de rooms-katholieke aartsbisschop van Westminster, van de moderator van de Hervormde Kerk van Schotland en de moderator van de Bondsraad van Vrije Kerken in het Verenigd Koninkrijk. Een van de drie voorzitters is de Nederlander prof. dr. C. L. Patijn uit Den Haag, die verbonden is aan de christelijke werkgroep voor Europese eenheid. Deze werkgroep, alsmede het r.k, secretariaat voor Europese vraagstukken te Brussel en het oecumenisch centrum voor kerk en maatschappij (Brussel en Straatsburg) beleggen de conferentie in Roehampton.

DEELNEMERS

Nederlandse deelnemers zullen zijn: prof. F. Alting von Geusau uit Tilburg, prof. dr. H. Brugmans (Europa College te Brussel), mr. Flinterman (Leidse universiteit), dr. A. H. van den Heuvel, mevr. dr. M. A. M. Klompé, de Nederlandse staatssecretaris prof. dr. L. P. H. Kooymans, dr. H, M. de Lange, drs. J. M. van Veen (Raad Overheid en Samenleving van de Hervormde kerk), ds. Th. M. Loran (Hervormde Jeugdraad). In totaal zullen ongeveer tweehonderd mensen uit de EEG-landen en de derde wereld deze conferentie van Roehampton bijwonen, onder wie verscheidene jongeren. Naast dr. Patijn (voorzitter van de Christelijke studiegroep voor Europese eenheid) zijn congresvoorzitters dr. H. von Verschuer (voorzitter beheersraad van het Brussels oecumenisch centrum voor kerk en maatschappij) en de jezuïet pater Jean Weydert (directeur van het Katholiek Informatie centrum betreffende Europese vraagstukken).

Een groep van ongeveer vijftig vooraanstaande personen uit het kerkelijk en politiek leven in diverse Europese landen heeft de voorbereiding verzorgd, met name vanuit Brussel en Londen. Vanuit Groot-Brittannië zijn afgevaardigden aanwezig vanwege o.a. de Britse Raad van kerken, de Anglikaanse raad voor zending en eenheid, de Verenigde Hervormde Kerk, de Methodistische zendingsgenootschappen en de r.k. commissie „Justitia Pax" (gerechtigheid en vrede). 

SPREKERS

De sprekerslijst noemt o.m. de volgende vooraanstaande bonzen uit de verenigd-Europa-wereld: Aartsbisschop Michael Ramsey van Canterbury, Lord Hailsham, dr. Max Kohnstam, Jean Rey (Europese Beweging), dr. Hayo Brugmans (idem), pater Roberto Tucci S. J. (directeur van Radio Vaticaanstad), mevr. dr. Marga Klompé en diverse geestelijken en hoogleraren. 
Naast de plenaire lezingen e.d. is veel tijd uitgetrokken voor groepsdiscussies. In de discussiegroepen zullen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen: wat voor betekenis heeft de gemeenschap van de negen EEG-landen; de politieke en sociale toekomst van de gemeenschap; de EEG en de wereldorde (inclusief de grote mogendheden); de EEG en de ontwikkelingslanden; culturele en geestelijke gevolgen van de „convergentie der culturen" en de betekenis van de Europese beschaving; en — ten slotte — de christenen en de kerken: kunnen zij een positief zedelijk doel bieden aan de gemeenschap en hoe kan de EEG meewerken aan het bevorderen van de beweging voor eenheid der christenen? 

Honderd miljoen voor kerkbouw

Van 1964 tot en met 1973 heeft het rijk voor het bouwen van kerken ruim honderd miljoen gulden betaald, voor 889 objecten. Het rijk betaalde In 302 RK-objecten, 178 Hervormde, 162 Gereformeerde en in 247 „overige kerkgenootschappen". In 21 gevallen ging het om kerkbouw door kerken gezamenlijk. Bij de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening werden 924 aanvragen voor subsidie ingediend, waarvan er dus 889 zijn toegewezen.Het programma voorziet o.m. in een kerkdienst (dinsdagavond) geleid door aartsbisschop Ramsey, terwijl op woensdag de plenaire en groepsbijeenkomsten een aanvang nemen, o.a. ingeleid door dr. Kohnstamm (voorzitter van het EEG-instituut voor universitaire studies) en prof. Jean Ladrière (van de Leuvense universiteit). 
Er worden vier studiegroepen gevormd: over de te maken keuze t.a.v. de politieke en sociale toekomst van de gemeenschap; voor de EEG en het streven naar wereldvrede: voor de EEG en de relaties tot de derde wereld en voor de culturele en geestelijke dimensie van de Europese integratie.
De achtergronden, van waaruit deze conferentie belegd werd, zijn o.m. dat de christenen jegens de EEG een duidelijke houding aannemen in die zin, dat de gemeenschap niet slechts een rijke lui's club mag zijn, alleen uit op het handhaven en verhogen van de eigen welvaart.
Het samenkomen en samensmelten van diverse culturen moet aan de wereld een beschaafde levenswijze bieden, dynamisch, maar ook diep gestempeld door de christelijke waarden, die eeuwenlang hebben bijgedragen aan de Europese gedachte.

CHRISTENTAAK

Als christelijke opdracht worden voorts het streven naar wereldvrede en internationale samenwerking gezien. Het is niet voldoende, dat de EEG zich correct gedraagt; ze moet een positieve moraal verschaffen voor het internationaal samenleven en een katalysator zijn voor een radicale verandering in het karakter der samenleving. Er is een legitieme en noodzakelijke rol voor de EEG: streven naar het principe van wat paus Johannes XXIII noemde de „socialisatie".De christelijke theologie heeft hierbij éen belangrijke rol, omdat ze een verstaan biedt van de mens en zijn bestemming, waaruit ook de seculaire vakgebieden kunnen putten.

THEOLOGIE DER HOOP

De conferentie heeft ook plaats tegen de achtergrond van de opvatting, dat de EEG mede een taak heeft bij het herverdelen van de rijkdommen, het verzekeren van veiligheid voor iedereen, het opstellen van Internationaal geldende normen, die de vrije markt weliswaar niet beperken in de wettelijke vrijheden, maar die de gelijke kansen voor iedereen op de voorgrond plaatsen en de derde wereld beschermen tegen een ongecontroleerde marktverhouding van vraag en aanbod. 
De menselijke samenleving mag niet langer gebaseerd zijn op het principe van massa-consumptie en economische groei. De christen moet arbeiden aan een Europese wijze van leven, die gebaseerd is op het beginsel van de theologie der hoop, te weten, dat het Rijks Gods moet worden opgedolven uit de geschiedenis, aldus de overwegingen in het congresprogramma.






Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 april 1974

Reformatorisch Dagblad | 15 Pagina's

Taak van christen binnen de Europese gemeenschap

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 april 1974

Reformatorisch Dagblad | 15 Pagina's

PDF Bekijken