Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vloeibaar aardgas in vdjfle opmars

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vloeibaar aardgas in vdjfle opmars

6 minuten leestijd

Aardgas in vloeibare vonm gaat voor 's -wereilids energievoorziemnig een steeds voornamere roi spellen. De tijd dat men aaijdgas bij de dMewinning als een vrijwell nubtdloos bijprodukt beschouwde; Igt al ver aohter ons. Overal in de wereld richt zich de 'teohnollogie op de produktie van zovedl mogölijk aardgas en tracht men de handicap te overwinnen dat de voornaamste gasproducerende gebieden zo ver weg liggen van de verbruikerscentra, waar men vaak een schreeuwend tekort aan energie heeft.

Het probleem het gag op bc taaibare wijze van de produktiecentra - over zee - naar de afzetgebieden te transporteren lijkt thans te zijn opgelost. Er komen steeds meer speciale tankschepen in de vaart, die in hun zwaar geïsoleerde ruimen diep-gekoeld, vloeibaar aardgas kunnen vervoeren. Aardgas, waarvan het voornaamste bestanddeel methaan is, gaat bij koeling tot 161 gr. Celsius onder atmosferische druk in vloeibare toestand over en neemt dan ongeveer 1/600 van het oorspronkelijke volume in.

Het vloeibaar maken van aardgas door verlaging van de temperatuur Is een methode die in de Verenigde Staten reeds in 1917 voor de winning van helium werd toegepast, maar het duurde tot 1951 voordat pogingen werden ondernomen vloeibaar gemaakt methaan per binnenschip te Vervoeren, De pionier hiervan was de Amerikaan William Wood Prince, wiens baanbrekend werk vooral de aandacht trok van de Britse Gas Council Dit leidde tot het vervoer van vloeibaar gemaakt aardgas over zee. Een „droge-lading-schlp" werd tot gastanker omgebouwd - de „Methaan Pioneer" - die zijn eerste geschiedenis makende overtocht over de Atlantische Oceaan in februari 1959 volbracht, van Iiouisiana (VS) naar Essex (Gr. B.).

Tankers
De Britse Gas Council kwam toen op de gedachte aardgas uit het grote Algerijnse Hassi R'Melveld in de Sahara, de dichtstbijzijnde economisch exploiteerbare aardgasbron voor de Britten, aan te kopen en te importeren. (Slochteren en het Noordzeegas waren toen nog niet ontdekt). Er kwam dankzij de gezamenlijke inspanning van de Algerijnse, Franse, Amerikaanse en EngelsNederlandse (Shell) belanghebbenden een zeer tot de verbeelding sprekend project van de grond en voor het eerst in de energiegeschiedenis liet men twee speciale tankers bouwen, bestemd voor het transport van vloeibaar gas: de „Methane Princess" en de „Methane Progress". Zij kunnen elk 28.000 m3 vloeibaar aardgas vervoeren. De afmetingen van deze eerste LNG-ta'nkers (LNG is Liquefied Natural Gas) zijn te vergelijken met olietankschepen met een draagvermogen van circa 28.000 ton. Het was de „Methane Princess" die de eerste lading vloeibaar aardgas bestemd voor de Gas Council naar Canvey Island in Essex bracht.

Duidelijk is dat er eerst aan de Algerijnse kust (te Arzew nabij Oran) een installatie voor het vloeiljaar maken van aardgas moest worden gebouwd. Ook dit geschiedde voor gezamenlijke rekening, waartoe de Compagnie Algérienne du Méthane Liquide" (CAMEL) werd opgericht. Merkwaardig genoeg moest de oorspronkelijke capaciteit van de installatie reeds in het ontwerpstadium worden vergroot, daar Gaz de France zich Intussen als klant had aangemeld.

Diep-koeling
De bouw van de LNG-mstallatie te Arzew stelde de technici niet voor grote problemen. In de Verenigde Staten had men daar ruime ervaring mee opgedaan. Het gas dat via een pijpleiding van het Hassi R'Mel-veld naar Arzew wordt getransporteerd, dient eerst gereinigd en gedroogd te worden, waarna het door diep-koeling in vloeibare toestand wordt gebracht. De tanks waarin deze vloeistof wordt opgeslagen, zijn zwaar geïsoleerd teneinde de verdamping zoveel mogelijk te beperken. Gebruik van speciaal koudebestendig staal is een vereiste. Gewoon koolstof-staal en laag-gelegeerde staalsoorten worden bij zeer lage temperaturen bros. Daarom worden de tanks vervaardigd uit spe.ciale aluminium-legeringen fit uit staalsoorten met een hoog nikkelgehalte. Zelfs in de voorgespannen betonnen omhulsels van de opslagtanks wordt gebruik gemaakt van koudebestendige staalsoorten. Eenmaal in de aardgas-geschiedenis - nu al weer 30 jaar geleden - is er met een opslagtank van vloeibaar aardgas een zeer ernstig ongeluk gebeurd. Op 20 oktober 1944 barstte te Cleveland (Ohio) een grote voorraadtank open. Het vloeibare gas ontsnapte voor een groot deel in het rioleringstelsel van de stad, waar op vele plaatsen brand uitbrak. Bijna 130 mensen verloren het leven. Deze catastrofe - veroorzaakt doordat het nikkelgehalte van de stalen tanks te laag was - heeft de ontwit;keling van de opslag en het tretinsport van vloeibaar aardgas zekitr met tien jaar teruggezet. \

Deze tragische tegensltig is reeds lang vergeten. VloeibaiSr aardgas is zijn ontwikkelingsstailium ontgroeid. Het aantal landi^i dat het Britse en Franse voorbeeld navolgt, wordt steeds grotei-J Aardgas afkomstig uit Libië wo;|dt niet Italië en Spanje verscheept, aardgas uit Alaska gaat naar Japan, ondanks het feit dat de LWG-tankers op dit traject een afstfend van 3300 zeemijlen moeten oveiibuggen. Het naar energie hongerenVde Japan heeft ook een omv|ingrijk contract met Shell afgesloten om jaarlijks 5500 m3 vloeibaar i aardgas uit Brunei te betrekken.

Groei

Wat men ook in andere sêctpren van de scheepvaart waamtiïrht, geldt eveneens voor de LNG-tankers: zij worden steeds groter, i De „Methane Princess" die in ;t!964 van stapel liep, kon reeds 27.400 m3 vloeibaar aardgas vervoeiten, maar 5 jaar later kwam een titnker in de vaart - de „Polar Alaska" - met een tankinhoud van 71.500 m3. Het komend jaar wordt een LNG-tanker met een capaciteit van 125.000 m3 aan de vloot toegevoegd en zelfs heeft men de bouw van een tanker met een inhoud van 200.000 m3 in studie genomen.

Het zal. van de technologische ontwikkelingen op het gebied van transport en opslag bij zeer lage temperaturen afhangen welke verdere toepassingsmogelijkheden er voor vloeibaar aardgas in het verschiet liggen. In de Verenigde Staten en Engeland houdt men zich bezig met de bestudering van geheel nieuwe technieken en de toepassing van nieuwe materialen. Hoewel er van een revolutionaire doorbraak (nog) geen sprake is, houdt men er rekening mee dat de kosten van het vloeibaar maken, het verschepen en de opslag van aardgas, gestadig kunnen dalen. Het is zelfs niet onmogelijk dat het gebruik van onderkoelde pijpleidingen voor het transport van gas in vloeibare vorm over grote afstanden, te zijner tijd economisch verantwoord zal zijn. Voor deze jonge industrie komt het er nu op aan technologische vooruitgang te combineren met een gezond economisch beleid, om op deze wijze een verdere groei mogelijk te maken,

Peak Shaving

De opslag van vloeibaar aardgas met het doel een tijdelijke, sterk vergrote vraag door de verbruikers, te kunnen opvangen, wordt ook steeds vaker toegepast. In de zomermaanden wordt dan aardgas vloeibaar gemaakt en opgeslagen teneinde in de winterperiode als het gasverbruik stijgt en bij extreme vorst zelfs zeer sterk stijgt aan de vraag te kunnen voldoen. Men noemt dit „peak shaving".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 juli 1974

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Vloeibaar aardgas in vdjfle opmars

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 juli 1974

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken