Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DER ORANJES

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

DER ORANJES

3 minuten leestijd

innemen in het korps beroepsofficieren van onze krijgsmacht. De officier is gezagsdrager en leider, die een voorbeeld moet zijn voor de jonge mannen, die elk jaar worden opgeroepeii voor het vervullen van hun dienstplicht. Hij moet verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zijn ondergeschikten, alsmede voor een efficiënte gang van zaken in de krijgsmacht, welke wel eens „het grootste en meest gecompliceerde bedrijf van Nederland" wordt genoemd..

Om zijn taak goed te kunnen verrichten, dienen de karaktereigenschappen van iedere officier zodanig te zijn, dat aan zijn loyaliteit, eerlijkheid en verantwoordelijkheidsbesef geen enkele twijfel bestaat. Daarnaast zal hij een goed verstand moeten hebben om de beslist niet eenvoudige leerstof, die hij te verwerken krijgt, in zich op te nemen. De KMA is tenslotte eeij wetenschappelijk instituut, een militaire liogeschool, waar vaklieden worden opgeleid.

DOELSTELLINGEN

De doelstelling: van de opleiding is ,4iet ontwikkelen van die eig^enschappen en het bijbrengen van die mate van inzicht, kennis en bekwaamheden, welke de offlcier behoeft om, in gebondenheid aan de officierseed, c.q.-belofte, in staat te z^n, z^n taak van met gezag beklede en aan gezag onderworpen militaire leider in oorlogs- en vredest^d uit te oefenen.

Daartoe is de opleiding aan de KMA gericht op: 1. het ontplooien van de persoonlijkheid tot een harmonische eenheid van toewijding aan zijn beroep, van beheersing van zichzelf en van gezag over aan zijn leiding toevertrouwden, overeenkomstig de door' hemaanvaarde geestelijke en zedelijke normen: 2. het leggen van een wetenschappelijke basis en het aankweken van studiezin, ter bevordering van inzicht, belangstelling en kennis met het doel de a.s. officier in staat te stellen zelfstandig zich de verdere kennis eigen te maken welke vereist is om de specifieke taken waarvoor hij geplaatst wordt, met al hun problemen, zelfstandig en op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren: 3. het bijbrengen van de vakkennis en de vakbekwaamheden, nodig voor het vervullen van de meest voorkomende luitenantsfuncties en voor het waarnemen van enkele kapiteinsfuncties in zijn wapen, dienstvak of dienst in oorlogs- en vredestijd: 4. het ontwikkelen van lichamelijke gooefendheid en uithoudingsvermogen.

STRENGE EISEN

Geen wonder dat aan de toelating tot de Koninklijke militaire academie hoge eisen Het kasteel van Breda worden gesteld. Iedere adspirant-officier moet tenminste een middelbare opleiding hebben gevolgd, dus een gymnasium-, atheneum- of HTS-diploma in zijn zak hebben om „achter de Stadhouderspóort" te kunnen studeren. Hij kan bij toelating voorkeur uitspreken voor een bepaald wapen of dienstvak; bij de Koninklijke landmacht zijn die wapens: infanterie, cavalerie, artillerie, genie of Verbindingsdienst: vooi' beide laatstgenoemde wapens is de opleidingsduur vijf jaar. De dienstvakken van de landmacht zijn: intendance, aan- en afvoertroepen (opleiding 4 jaren), technische dienst en militaire administratie met een 5-jarige opleiding. wordt gelegd op het ontwikkelen van leiderseigenschappen en vaardigheid in het hanteren van Instructiemetboden. Primair by de gehele opleiding staat het „militair-z^n" en van een „student in uniform" is geen sprake.

De prins der Nederlanden is president van het curatorium van deze academie en in dit college hebben verder zitting enkele opperofflcieren, enkele hoogleraren, o.m. prof. dr. ir. H. van Riessen en de burgemeester van Breda, ir. W. J. L. J. Merkx.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 18 October 1974

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

DER ORANJES

Bekijk de hele uitgave van Friday 18 October 1974

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken