Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kamer keurt actie chauffeurs af

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kamer keurt actie chauffeurs af

Boersma bezorgt over beloning in bedrijfstak

4 minuten leestijd

DEN HAAG — Alhoewel de Tweede Kamer met voldoening constateerde, dat er een „oplossing" was bereikt rond de invoering van de tachygraaf, hebben woordvoerders van diverse partijen gisteren in de Tweede Kamer kritiek geoefend op de regering, die te lang gewacht heeft met ingrijpen. Voor een zware tegenoperatie, welke niet mocht mislukken, was een mobilisatieperiode nodig, aldus minister Boersma, die het verwijt dan ook beslist van de hand wees.

Aan geen enkel actiecomité was een concessie gedaan en de regering had geen contact met de actiegroepen gewild. De enige vorm van overleg om tot een oplossing te geraken, was overleg met de organisaties van werkgevers en werknemers. In dat overleg moesten, naast de invoering van de tachograaf, mede zijn betrokken de arbeidsbescherming eii voorwaarden, de sociale zekerheid'en de verkeersveiligheid.^

Actie*ph^t%m
Minister Boersma had er weinig De Tweede Kamer besprak gisteren de invoering van de tachograaf bij het beroepsgoederenvervoer over de weg. Minister Boersma (Sociale zaken), achter de regeringstafel in gesprek met kamerlid Aantjes van de ARP, terwijl deze de hand drukt van staatssecretaris Van Hulten (Verkeer en waterstaat), links. goede woorden voor over, dat voor 1974 geen cao voor beroepschauffeurs was tot stand gekomen. Het meest opvallende in de loonopbouw achtte hij de verhouding tussen vast en variabel inkomen. Om aan een inkomen van een modale werknemer te komen, moet de beroepschauffeur een werkweek van zestig uren maken, aldus de bewindsman, die de wens uitsprak, dat de partijen elkaar zullen vinden op een beknopt actieprogram. Hij zei bereid te zijn de verdere gebeurtenissen met argusogen te volgen en het zijne te willen bijdragen tot het welslagen van de operatie op lange termijn".

Staatssecretaris Van Hulten (Verkeer en waterstaat) verklaarde vast te houden aan de invoering van de tachograaf en zei met een aantal actiegroepen te hebben gepraat en zelfs met vrachtauto's te zijn meegereden om de werking van het apparaat te kunnen controleren.

Ook had een groep chauffeurs hem gevraagd vast te houden aan de tachograaf, teneinde via deze weg uit de problemen in de bedrijfstak te

esultaten

Minister Boersma kondigde aan, dat in het overleg van gisternacht was overeengekomen, dat het rijtijdenbesluit spoedig zal worden herzien In die zin, dat het een meer werkbaar instrument wordt: dat de controle aan de grens op ritvergunnlngen wordt verscherpt: dat staatssecretaris Van Hulten bij het komende EEGoverleg een aantal punten t.a.v. het beroepsvervoer aan de orde zal stellen: dat bij de iigvoering van de tachograaf in een overgangsperiode het KB soepel zal worden toegepast: dat zal worden gestreefd naar het bereiken van een normale beloning van een normale arbeidstijd en toepassing van de cao over de gehele linie.

Alle sprekers in de Tweede kamer veroordeelden de actie, maar niet algemeen was de instemming met de wijze, waarop de regering in de voorafgaande weken had geprobeerd om een conflict te voorkomen.

Mevrouw Smit—Kroes (WD) begreep niet, dat het begrip van dit kabinet voor deze actie kleiner was dan toen een kleine minderheid studenten ageerde tegen de duizend guldenwet en dat het voor kalkarweigeraars zover was gegaan, dat bekeken moest worden, of er een mogelijkheid was om aan de bezwaren tegemoet te komen. Zij vroeg, of het kabinet-Den Uyl nu juist de aangewezene was om hoog van de toren te blazen over het niet wijken voor de druk van minderheden.

Ir. H. van Rossum (SGP) wees eiop, dat alles met goede orde en eerlijk moet geschieden, maar ook, dat de overheid haar kinderen niet tot toorn mag verwekken. Met klem benadrukte spr., dat de pijn ligt in de Europese en Nederlandse wetgeving omdat er geen ruimte wordt gelaten voor een soepele toepassing. Ir. Van Rossum was van oordeel, dat de overwerksituatie in deze bedrijfstak nader zal dienen te worden bezien. .

Ook de woordvoerders van KVP, ARP en CHU, opperden bezwaren tegen de gang van Zaken in het optreden van het kabinet. De heer De Boer (AR) was er niet ten volle gerust op, dat de wijze van reageren van staatssecretaris Van Hulten altijd van die wijsheid blijk gaf, die Inj moeilijke omstandigheden zo ver^ kieslijk is. Ir. Van Rossum maakte* een opmerking van dergelijke strek-" king.

De heer Knot (PvdA) kwam in con* flict met mevr. Smit (WD) door het bij herhaling plaatsen van interrupties, waaraan voorzitter Vondeling tenslotte een einde maakte.

Het slot van het Kamer„liedje" was, dat de Kamer de brief van staatssecretaris Van Hulten Inzake de gebeurtenissen rond de invoering vai\ de tachograaf voor kennisgeving aannam. (ADVERTENTIE) voor: Mcht-kracht-elektroniscne en geluidsinstallaties In : alle gebouwen op : elk terrein

Singel 331 • DordrecM
Tel. 07B-33689 (ADVERTENTIE)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 november 1974

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Kamer keurt actie chauffeurs af

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 november 1974

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken