Bekijk het origineel

Overleg metaal-cao blijkt moeizame zaak

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Overleg metaal-cao blijkt moeizame zaak

Zware" punten houden partijen verdeeld

5 minuten leestijd

Hoewel men maandagmiddag, na de eerste onderhandelingen in de raad van overleg in de metaalindustrie over een nieuwe cao voor het jaar 1975 nogal optimistisch was gestemd, bleken er gisteren, toen het overleg werd hervat, heel wat meer voetangels en klemmen dan men aanvankelijk dacht. Dit zei gisteravond de heer W. A. Wamsteker, voorzitter van de raad van overleg en woordvoerder van de delegatie van de vakbonden bij de onderhandelingen.

Hij deelde mee dat de werknemersvertegenwoordiging zowel donderdagmorgen als tussen de middag intern beraad heeft gevoerd. Op deze tweede onderhandelingsdag is van werknemers kant gereageerd op de opmerkingen die maandag van de zijde van de Vereniging metaal- en elektrotechnische industrie zijn gemaakt op de voorstellen die de vakbonden hebben ingediend voor vernieuwing van de CAO

Bij dat reageren op die reactie van werkgevers is uiteraard ook gesproken over specifieke onderdelen van de werknemersvoorstellen. Evenals maandagmiddag jl. zei de heer Wamsteeker dat hij noch werkgevers zich in dit stadium van de onderhandelingen zouden uitlaten over onderdelen. (ADVERTENTIE) MeubelhHis J O O S S 6 Arnemuiden

Langstraat 2 • Postbus 8 TeL 01182-1273 b.g.g. 1544

Gehoord het verloop van de onderhandelingen op deze tweede dag hebben partijen zich wel afgevraagd, of het mogelijk zou zijn vast te houden aan hun voornemen dinsdag 21 januari a.s. de zaken af te ronden. De heer Wamsteeker zei de hoop daarop bepaald nog niet te hebben opgegeven, maar het aantal zware punten dat partijen tot een oplossing moeten proberen te brengen is hetzelfde dat aan het eind van het vorige jaar bij het overleg op centraal niveau over mogelijkheden voor een centraal akkoord voor 1975 de partijen daar verdeeld heeft gehouden.

ZWAREPUNTEN

Die ïware punten zijn: extra aandacht voor laagstbetaalden en de nivellering, de uitbreiding van de werkingssfeer van de cao tot alle werknemers en de daarmee verband houdende door de vakbonden bepleitte grotere openheid van inkomens, de bijdrage van werkgevers aan vakbonds-activiteiten, extra aandacht voor oudere werknemers en de bevoegdheid van ondernemingsraden.

Namens de werkgevers merkte mr. C. Cohen Tervaert algemeen secretaris van de FME, op dat er in deze tweede onderhandelingsbijeenkorast accenten zijn gelegd. Hij verving op de persconferentie de heer A. Prins, voorzitter van de FME en voorzitter van de werkgeversdelegatie, die zich naar de afsÊheidsreceptie van de voorzitter van het NCW, mr. P. M. H. van Boven had begeven.

De heer Cohen Tervaert zei verder dat men zich nxi aan beide kanten nader zal gaan beraden op de derde onderhandelingsvergadering dinsdag a..s. Het is donderdag wel gebleken dat een aantal zaken zoveel discussie heeft opgeroepen, dat men zich over en weer afvraagt, of men er wel in zal kunnen slagen dinsdag ,rond' te komen Hoe dat loopt moet worden afgewacht. Daarna zal beraad met de achterban nodig zijn.

De heer Wamsteeker zei dat zijn standpunt ten opzichte van de voornemens '•••n mr. C. van Veen, voorzitter van het Verbond van Nederlandse ondernemingen, om pp centraal niveau weer dé discu.csie op• gang te brengen over onderwerpen, die tijdens • het ovéHeê óver' mogel!jkïiédeft--^oor een Centraal akkoord als studie-objedten zijn aangeduid, afwijzend is. Hij herinnerde eraan, dat hij maandag j.l. öok afwijzend gereageerd heeft op suggesties van de scheidende voorzitter van het NCW in die richting.

Geconfronteerd met hetgeen partijen, betroklcen bij de onderhandelingen over de cao voor de bouwnijverheid donderdagmorgen hebben bekend gemaakt ten aanzien van de openheid en openbaarheid van inkomens, zei de heer Wamsteeker (secretaris van de Industriebond NVV) dat men die zaak nu niet moet terugspelen naar het centrale niveau. Hij zei niet t« willen zeggen, of hij zich verrast voelde door de handelwijze van partijen (waarbij werknemersvoorzitter bij de onderhandelingen over de bouw-cao de heer A. Buys, voorzitter van de Bouwbond NVV) in deze zaak van de openheid. Partijen bij die cao hebben donderdag in een brief aan het bestuur van de Stichting van de arbeid gezegd dat openbaarheid van inkomens onderwerp van voortgaand beraad binnen dat bestuur moest zi.fn. De heer Wamsteeker zei er verder niets over te willen zeggen, Omdat dit een zaak van interne aard is. baarheid van inkomens aangaat, staat dat evenals de andere punten die de vertegenwoordigers van de centrale organisaties van werkgevers, van ondernemers en van werknemers hebben belet op 6 december jl. tot overeenstemming te komen over een centraal akkoord voor 1975. nu ïian partijen bij onderhandelingen over collectieve arbeidsovereenkomsten voor bedrijfstakken en ondernemingen daarover tot overeenstemming te • Icomen. Men heeft daarmee in het beraad in het bestuur van de Stichting van de arbeid bij een eventueel mislukken van dat gesprek ook rekening gehouden.

Het gaat niet aan om, als bij de onderhandelingen die nu aan de gang zijn en die binnenkort ook elders zullen beginnen verschillen blijken, die zaken maar weer terug te schuiven naar het overleg op centraal niveau waar men het al niet "ens was.

Gisteren diende voor de Rechtbank te Breda het kort geding, dat transportondernemer Meeus tegen de vakbonden had aangespannen, rechts op de voorgrond de heer Meeus tijdens de aanvang van het kort geding; op de achtergrond chauffeurs van zijn bedrijf met hun echtgenoten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 januari 1975

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Overleg metaal-cao blijkt moeizame zaak

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 januari 1975

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken