Bekijk het origineel

Zelfonderzoek van het gereformeerde leven

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zelfonderzoek van het gereformeerde leven

Taak Gereformeerde synode

3 minuten leestijd

De nieuwe generale synode van de Geref. Keken zal op 12 mei worden geopend. Het zal geen gemakkelijke synode worden, heeft de praeses van de vorige synode, dr. A. Kruyswijk gezegd. Dat is men in de Geref. Kerken unaniem met hem eens. In het blad Kerkinformatie wordt opgemerkt dat het bij de besprekingen, die de volgende synode zal houden — de synode wordt in Maastricht gehouden en daarom ook naar die plaats genoemd — vooral zal, gaan om een zelfonderzoek van het gereformeerde leven.

Aan het artikel in Kerkinformatie is het volgende ontleend: Met een aantal dringende vragen is de generale synode van Haarlem geëindigd. Verschillende deputaatsehappen zijn aangewezen om over die vragen te studeren en ze in de volgende synode ter sprake te brengen. Dat wordt een synode, die het bijzonder moeilijk krijgt, voorspelde praeses dr. A. Kruyswijk in z'n slotwoord op de Haarlemse synode. Bijzonder moeilijk, omdat veel vragen niet kunnen worden beantwoord zonder een kritisch zelfonderzoek van het gereformeerde kerkelijke leven in ons land. We noemen er een paar.

Het rapport over Kerk en Jeugd onthulde in de Haalemse synode dat steeds minder jongeren komen tot het doen van belijdenis. Hoe komt dat? In dit verband discussieerde het breed moderamen van de synode ook over de catechese.

Allerlei nieuw materiaal is in gebruik, maar wat komt er nog terecht van het studie-element? Wat komt er terecht van het onderricht en het belijden van de kerk? Er was grote bezorgdheid in het breed moderamen. Deputaten voor het pastoraat is gevraagd hierover uitvoerig te rapporteren aan de volgende synode op basis van een dergelijk onderzoek naar de wijze waarop de catechese in de kerken nu functioneert.

STUDENTEN

Er zijn nog altijd betrekkelijk veel jongeren in de geref. kerken, die theologie studeren. Op zichzelf is dat een verheugend feit. Maar intussen worden er predikantsplaatsen opgeheven. Gemiddeld 14 per jaar, zo rekende een rapport voor. En mede daardoor zullen over vijf jaar al lang niet alle aankomende predikanten nog werk kunnen vinden. Tenminste niet in de geref. kerken van Nederland. Misschien wel in het buitenland, b.v. in Duitsland. Natuurlijk mag men er blij mee zijn wanneer kandidaten van onze kerken in buitenlandse gemeenten van dienst kunnen zijn Daar zit een levendig stuk oecumene in. Maar de opheffing van predikantsplaatsen in eigen land staat daar tegenover en dat is een zaak waarover men zich grote zorgen moet maken. Er kunnen allerlei organisatorische maatregelen genomen worden. En dat moet ongetwijfeld ook gebeuren.

PASTORAAT

Maar hoe men ook organiseert: eerste eis is dat het plaatselijke pastoraat in de gemeenten goed functioneert. En goed bemand is. Daarom is vermindering van het aantal predikantsplaatsen zo funest voor de ontwikkeling van het kerkelijke leven. Elke reorganisatie moet dan ook primair ten doel hebben een versterking van het pastoraat. In de synode kwam de vraag naar voren: we maken ons veel zorgen over de noden ver weg - en terecht - maar hebben we wel in de gaten hoe groot de nood vlak bij in onze eigen kerken is?? Onze zendingshulp in Indonesië breidt zich uit, maar in eigen land moeten wegens gebrek aan geld posten van evangelisatiepredikanten worden opgeheven.

In de grote steden blijven predikantsplaatsen onbezet en ook in dorpen, die te lijden hebben van ontvolking kan men geen dominee meer betalen.

Onwillekeurig dachten velen bij het bespreken van deze zorgen aan wat de Indonesische delegatie, die de synode van Haarlem bezocht, tenslotte zei: „we zijn erg blij met alles wat u voor ons doet. maar we vinden wel: denk toch vooral ook om u zelf. want veel dingen gaan niet goed meer in Nederland".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 14 april 1975

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Zelfonderzoek van het gereformeerde leven

Bekijk de hele uitgave van maandag 14 april 1975

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken