Bekijk het origineel

Reformatorisch vormingswerk van groot belang

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Reformatorisch vormingswerk van groot belang

INFORMATIEFOLDER:

4 minuten leestijd

Jongeren die 16 en 17 jaar oud zijn en géén dagopleiding aan de een of andere school meer volgen, vallen onder de wet op de partiële leerplicht. Dit houdt in dat zij ondanks het verlaten van de dagschool toch nog een vorm van onderwijs behoren te volgen. Zij hebben de keus: men mag een school voor beroepsbegeleidend onderwijs volgen, men mag een vormingsinstituut bezoeken of men kan een cursus volgen, waarvoor tenminste drie avonden in de week les wordt gegeven.

Deze gegevens zijn te lezen in de informatiefolder die het reformatorisch vormingsinstituut „De Schakel" in Veen uitbracht. Omdat de partiële leerplicht velen aangaat en omdat men in het algemeen nog betrekkelijk slecht op de hoogte is met recht en plicht die hierbij gelden besteden wij wat meer aandacht aan de informatiefolder dan gebruikelijk.

Jongeren van 16 jaar of degenen die na 1 oktober 1975 17 jaar worden dienen twee dagen per week een school voor beroepsbegeleidend onderwijs of een vormingsinstituut te bezoeken. Jongeren die nu 17 jaar zijn of na 1 oktober 1975 18 jaar worden kunnen vrijwillig één dag een van beide instellingen bezoeken. Voor het partieel leerplichtige kind van 16 jaar kan kinderbijslag aangevraagd worden. De werkgever kan ongeveer ƒ 25,- terugkrijgen aan premie als tegemoetkoming in het door hem ervaren arbeidsnadeel.

VERSCHIL

Het grote verschil tussen het „gewone" onderwijs en het vormingswerk is dat men op school probeert de leerlingen kennis bij te brengen en dat bij het vormingswerk de nadruk ligt op bewustwording. Het gaat erom samen te denken en te praten over dingen waaraan men anders voorbij gaat. Het blikveld dient verruimd te worden op allerlei gebied. Als beoordelingsmaatstaf gebruikt men daarover op het reformatorische vormingsinstituut datgene wat God zegt in Zijn Woord. Een ander doel is het ontwikkelen van gaven en talenten en het leren kennen van eigen mogelijkheden en grenzen. Dit bereikt men door het aanbieden van allerlei keuzecursussen.

Op school zijn het de leraren die ervoor zorgen dat de leerstof overgebracht wordt, hier maakt men samen de „leerstof". Ieder in een bepaalde groep draagt het zijne of het hare hij om een beeld te krijgen van het te behandelen onderwerp.

Verder gebruikt men op school voornamelijk boeken. Op het vormingsinstituut wordt de eigen kennis aangevuld met informatie, vooral verkregen door films, sprekers, excursies enz.

PROGRAMMA

Als voorbeeld van een vormingsprogramma over „het gezin" geeft de informatiefolder een overzicht van de activiteiten verdeeld in weken. In de eerste week wordt aan de hand van een stencil gepraat over wat de Bijbel over het gezin zegt. Verder wordt bijvoorbeeld een film vertoond die betrekking heeft op dit onderwerp.

In de tweede week houdt men in kleine groepjes enquêtes aan de hand van een voorbereide vragenlijst. Vervolgens worden de door de enquête verkregen gegevens besproken. In de derde week komt een maatschappelijk werker, gespecialiseerd in gezinsproblematiek door middel van „rollenspelen", laten zien hoe gemakkelijk zich conflictsituaties kunnen voordoen in het gezin. Tenslotte worden andere samenlevingsvormen behandeld in de vierde week. Tevens wordt de behandelde stof samengevat en worden een aantal conclusies getrokken.

EXTRA INFORMATIE

Wie meer wil weten over het vormingswerk kan overigens speciale informatie aanvragen, zoals „gedeeltelijke leerplicht", uitgegeven door het ministerie van Onderwijs en „arbeidswet en partiële leerplicht in kort bestek", uitgegeven door het ministerie van Sociale zaken. Speciaal voor de werkgever is er de brochure: „een premie voor de werkgever".

Het spreekt vanzelf dat niet alleen bij het gewoon onderwijs het reformatorische karakter van groot belang is, maar dat ook reformatorische vormingsinstituten niet gemist kunnen worden. De vorming die een neutrale of algemeen christelijke achtergrond heeft is — zeker in deze tijd van marxisme en sociaal evangelie — een bedenkelijke zaak.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 april 1975

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Reformatorisch vormingswerk van groot belang

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 april 1975

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken