Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vlaketunnel is gereed

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vlaketunnel is gereed

MINISTER WESTERTERP VERRICHT OPENING

5 minuten leestijd

Op 25 juni 1975 zal in Zeeland door minister Westerterp (Verkeer en Waterstaat) de Vlaketunnel onder het Kanaal door Zuid-Beveland worden geopend. De tunnel vormt een schakel in rijksweg 58, de verbinding Tilburg-Breda-Bergen op Zoom-Vlissingen. Tegelijk met de Vlaketunnel worden ter weerszijden van het kanaal twee aansluitende wegvakken, met een gezamenlijke lengte van circa acht kilometer, vrijgegeven voor het verkeer. Daarmee is rijksweg 58 op Zuid-Beveland geheel als autosnelweg gereed gekomen. Voortaan kan de automobilist vanuit Bergen op Zoom rechtstreeks Walcheren bereiken, zonder oponthoud op de voormalige enkelbaans rijksweg, waar in het verleden veel ongelukken voorkwamen.

De tunnel bezit 2x2 rijstroken met vluchtstroken. Indien nodig kunnen deze vluchtstroken later zonder veel moeite tot rijstroken worden omgebouwd. In de opgaande hellingen werd een kruipstrook aangebracht voor het zware verkeer. Het gesloten deel van de Vlaketunnel is ongeveer 330 meter lang. Rekent men de op- en afritten mee, dan is de tunnel 774 meter lang. Het diepste punt ligt op NAP -16.40 meter. De totale bouwkosten bedroegen circa ƒ38 miljoen.

De Vlaketunnel ligt even ten zuiden van de gecombineerde spoor- en verkeersbrug over het kanaal. Toen Rijkswaterstaat de oude rijksweg 58 ging ombouwen tot autosnelweg kwam de verkeersbrug niet langer in aanmerking om het doorgaande verkeer over het kanaal te helpen. In de moderne opzet van de autosnelweg zou dan een flessehals ontstaan. De verkeersbrug blijft gehandhaafd voor langzaam en lokaal verkeer en voor transporten die niet door de tunnel mogen.

SLUIZENCOMPLEX
De plaats van de Vlaketunnel is zodanig gekozen, dat er ruimte overblijft voor de eventuele aanleg van een nieuw sluizencomplez bij Hansweert en een nieuwe voorhaven. Dit sluizencomplex zou nodig zijn als men de reeds lang bestaande plannen uitvoert om het Kanaal door Zuid-Beveland te verbreden en geschikt te maken voor de duwvaart. De uitvoering van deze plannen staat nog niet vast. Dit is afhankelijk van de overige waterbouwkundige werken in het Deltagebied en de industriële ontwikkeling langs de Westerschelde. Omdat de tunnel is gesitueerd in de binnen-voorhaven van het eventuele nieuwe sluizencomplex, ontstond hier een kanaalbreedte van 250 meter. De Vlaketunnel werd op 12 mei 1972 aanbesteed. Twee maanden later startten de werkzaamheden. Er werden bouwputten gegraven voor de beide afritten en voor de twee tunnelelementen, die elk 125 meter lang en 20 meter breed zouden worden.

Nadat de tunnelmotoren klaar waren, werden ze afgezonken in de zinksleuf, die inmiddels in de kanaalbodem was gebaggerd. Daarna blijft er altijd nog ruimte bestaan tussen tunnelbodem en de bodem van de sleuf. Deze ruimte pleegt men op te vullen met zand. Bij de Vlaketunnel heeft men voor dit zogenaamde „ondersoelen met zand" een nieuwe methode toegepast. Via gaten in de vloer van de afgezonken tunneldelen werd dit zand onder de tunnel geperst. Tot nu toe werd dit zand onder de tunnel gespoten door een persinstallatie die over het dak van de tunnel reed. Deze methode levert echter grote hinder op voor de scheepvaart. Een ander technisch nieuwtje was, dat de betonconstruclie van de tunnel geen waterdichte bekleding heeft gekregen". De toepassing van de zogenaamde koelmethode tijdens en na het betonstorten maakte zo'n bekleding overbodig.

VERLICHTING
De verlichting in de Vlaketunnel bestaat uit een aaneengesloten lichtband van tl-armaturen aan het plafond. Boven de ingangen van de tunnel zijn geen zonwerende roosters aangebracht. In plaats daarvan zorgen hogedruk natriumlampen voor een goede overgang van dag- naar kunstlicht in de tunnel. De sterkte van deze overgangsverlichting wordt automatisch geregeld met behulp van helderheidsmeters in de afritten.

Alle installaties in de tunnel werken trouwens automatisch. Bedienend personeel is daarom niet nodig. In de tunnel bevinden zich branddetectoren, verkeerssignalering, een pompinstallatie en een brandblusinstallatie. Er zijn tevens diesel no-break aggregaten aangebracht die voor een ononderbroken stroomvoorziening zorgen. Bij de afwerking van de tunnel heeft men glasalplaten tegen de wanden gemonteerd. Deze platen vergemakkelijken met hun harde gladde oppervlakte het onderhoud.

Zoals gezegd maakt de Vlaketunnel deel uit van de tot autosnelweg omgebouwde rijksweg 58. In 1966 werd van Sloedam tot Biezelinge het tracé vastgesteld. Een jaar later volgde de tracévaststelling van het aansluitende weggedeelte tot aan de provinciale grens Zeeland/Noord-Brabant. Nadat eerst op Walcheren het deel Sloedam-Nieuwland tot autosnelweg was omgebouwd, kwam het wegvak tussen Biezelinge en Sloedam aan de beurt. Vervolgens legde Rijkswaterstaat tussen Rilland en Waarde een deel van de autosnelweg aan. In een tussenfase bouwde men een nieuwe brug over de Schelde-Rijnverbinding en een klein aansluitend wegvak.

Thans is de tweede rijbaan van het gedeelte Nieuwland-VIissingen in uitvoering. Naar verwachting zal deze rijbaan in 1976 klaar zijn.

AUTOSNELWEG
De nieuwe autosnelweg ligt geheel ten zuiden van de spoorlijn Bergen op Zoom-Vlissingen. Bij het ontwerp is rekeningt-gehouden met de structuur en de uitbreidingsplannen van de nabij gelegen dorpen, In de buurt van Korteven, aan de oostzijde van de Zuid-Beveland, sluit de autosnelweg voorlopig aan op de rondweg om Bergen op Zoom. Op die manier ontstond een verbinding met de rest van het autosnelwegennet. De ingebruikneming van de Vlaketunnel met aansluitende wegvakken vormt het sluitstuk van de nieuwe wegverbinding op Zuid-Beveland. In het voorjaar van 1968 begon men aan deze verbinding te werken. De totale kosten van de nieuwe autosnelweg op Zuid-Beveland hebben naar raming ƒ150 miljoen bedragen. Hoe nodig de nieuwe verbinding was, tonen de verkeersintensiteiten aan. Per werkdag in de maanden juli en augustus bewogen zich sinds 1972 tussen de 16.000 en 24.000 voertuigen over de oude enkelbaans route ter hoogte van de Vlakebrug. Tweede Pinksterdag 1975 spande de kroon: toen passeerden ruim 27.000 voertuigen de Vlakebrug. Vele automobilisten hadden daarvoor uren in de file gestaan.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 juni 1975

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Vlaketunnel is gereed

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 juni 1975

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken