Bekijk het origineel

Nieuwe partij wil vrijzinnigdemocraten verenigen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Nieuwe partij wil vrijzinnigdemocraten verenigen

Initiatief uit kringen van D'66 en DS'70

3 minuten leestijd

ROTTERDAM — Een aantal leden van politieke partijen, die samenwerken in het Democratisch actiecentrum (DAC) menen dat er in Nederland plaats is voor nieuwe „vrijzinnig-democratische" partij. Zaterdag hield het DAC in Rotterdam een congres, waarbij voornamelijk leden van D'66 en DS'70 aanwezig bleken te zijn. Men werd het er over eens, dat zo'n nieuwe partij moet worden gevormd, maar over het tijdstip wanneer bestond verschil van mening.

Het congres van het DAC doet een beroep op leden en aanhangers van D'66, DS 70, Democratisch centrum Nederland, de Liberaal democratische partij en de sympathisanten van oud-voorzitter De Zeeuw van de KVP om in de eigen groeperingen alles te doen ter bevordering van bedoelde partij. De oprichtingsvergadering van de nieuwe partij zal gedurende de eerste helft van 1976 worden gehouden, aldus het DAC-congres conform een met grote meerderheid aangenomen voorstel van de commissie die de activiteiten van het DAC de laatste tijd heeft gecoördineerd.

In de resolutie van de commissie was voorgesteld de oprichtingsvergadering van de partij omstreeks februari van volgend jaar te houden. Maar met name de leider van de Liberaal-democratische partij, prof. Wessel en de secretaris van DS'70, Nijhof, vonden dit tijdstip te vroeg om te kunnen vaststellen hoe de groeperingen tot wie het DACZ zich richt - D'66/DS'70, Democratisch centrum Nederland, LDP en de groep Resoluut (aanhangers van oud-KVJP voorzitter De Zeeuw) zich zullen ontwikkelen. Als tussenoplossing werd toen de termijn gesteld op de eerste helft van 1976.

Prof. Wessel vond ook deze tijdsaanduiding nog te voorbarig, reden waarom hij zich terugtrok als kandidaat voor een bestuursfunctie in het DAC. 
Wessel zei meer voor de solide basis te voelen, met mogelijk als consequentie dat de nieuwe partij niet kan deelnemen aan de verkiezingen van 1977.

„VERENIGT U'

Met name twee leden van de Tweede-kamerfractie van D'66, drs. Nypels en drs. Nooteboom, drukten aanwezigen, die niet namens hun partijen maar op persoonlijke titel in het DAC opereren, op het hart zich aaneen te sluiten. Nypels besloot zijn toespraak met de oproep „vrijzinnig democraten aller partijen, verenigd u". Nooteboom, die evenals andere D'66-ers constateerde dat de spirit in het DAC ontbrak, zei dat de solide basis gaandeweg tot stand tal moeten komen. Als er nu geen uitzicht bestaat op de totstandkoming van de partij, vormen wij de zoveelste politieke studieclub, vond hq.

Na langdurige discussies werd de resolutie van de coördinatiecommissie zonder al te ingrijpende wijzigingen aangenomen. Bijhof kreeg zijn zin toen het congres ermee akkoord ging de oproep eruit te halen om in de eigen partij te gaan bewerkstelligen, dat niet meer aan verkiezingen zal worden deelgenomen. Elke partij of groepering zal zelf moeten bepalen op welke wijze en door welke organen de toenadering van het DAC wordt verwerkt, vond Nijhof.
Tenslotte vond de schriftelijke verkiezing van het DAC-bestuur plaats. Op de kandidatenlijst prijkten voornamelijk namen van leden van DS'70, D'66, enkele LDP-ers en een paar oud-leden van de Partij van de Arbeid. Het bestuur zal Intern worden aangewezen, zo zei drs. Nooteboom, die als kandidaat voor het voorzitterschap geldt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 27 oktober 1975

Reformatorisch Dagblad | 7 Pagina's

Nieuwe partij wil vrijzinnigdemocraten verenigen

Bekijk de hele uitgave van maandag 27 oktober 1975

Reformatorisch Dagblad | 7 Pagina's

PDF Bekijken