Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Veilinghouder G. Bos overleden

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Veilinghouder G. Bos overleden

Zestig jaar boekverkopingen in Kampen

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

<br />

(Van een onzer redacteuren)

Vandaag is in de ouderdom van 88 jaar de heer G. Bos uit 't Harde overleden. De heer Bos zou dit jaar het feit gedenken dat hij 60 jaar de bekende boekverkopingen leidde in de befaamde Oudestraat te Kampen. Vrijdag 9 januari heeft de teraardebestelling plaats na een rouwdienst die om 13.00 uur begint in de Gereformeerde kerk te 't Harde.

Het overlijden van de heer Bos zal voor zijn relaties toch nog wel als onverwacht zijn gekomen. Korte tijd geleden, eind november j.L, leidde hij nog op zeer vitale wijze en met krachtige stem een driedaagse boekveiling met in totaal nuim 1400 nummers. Wij hadden het voorrecht om deze — zijn laatste — veiling bij te wonen. Zelfs mochten wij kort voor deze veiling — in verband met het aanstaande 60-jarige jubileum als houder van vellingen — een tamelijk langdurig gesprek met hem hebben. Uit dit gesprek willen wij een en ander memoreren, want de naam Bos is wel een begrip in de theologische wereld en speciaal onder de boekliefhebbers.

NAAM IS BEGRIP

Menigeen onder onze lezers heeft wel eens de reis naar Kampen ondernomen, om een flauwverlicht zijslraatje van de Oudestraat in te lopen, de deur van de papierfabriek te openen en de trappen naar de veilingzolder ic beklimmen. Deze zolder oevatte noöal eens een twee- tot drienonderd belangstellenden, hooglerai-en van beide Theologische Hoge.icholen in Kampen, studenten, parti,ulieren, predikanten, verzamelaars -n boekhandelaren.

Kortom: Bos en Kampen zijn begrippen die bio elkaar horen. Reeds de grootvader van de heer Bos woonde in deze oude Hanzestad waar hij hoofd ener christelijke school was. Diens zoon was aanvankelijk werkizaam in Schoonhoven, miaar keerde in 1883 terug naar Kampen om er een boekhandel te beginnen. Smds dat jaar houdt een Bos er boeKverkopingen (enige tijd zelfs in samenwerking met de huidige uitgeverii Kok). De veiling van november 3.1. was dus de 92ste. Thans kent geneel Kampen in de Oudestraat de grote boekhandel :nieuwe boeken) rtun papierwarenfabriek en de veiling van tweedehands en/of antiquarische ooeken van mee.st theologische en letterkundige aard.

ALS EEN TREIN

Bos veilde in de loop der jaren honderden bibliotheken van hoogleraren (zoals van prof. Bouwman en prof. G. Ch. Aalders), predikanten (zoals van ds. Schouten) en anderen. Alleen tijdens de tweede wereldoorlog werd het ritme der verkopingen verstoord. Slechts twee keer in vijf jaar kon Bos zijn. gang gaan. De Hebreeuwse werken waren „verboden" door de Duitse bezetter die heel wat werken op dé',^iiïaie'X"Jhad staan. Bos weigerde evenwel verboden boeken naar Den Haag op te zenden; de -ken waren immers niet van hem, ^nt hij bad slechts te veilen. Aan de eerste veiling na de oorlog bewaarde Bos steeds markante herinneringen. Bi] velen waren de boekenkasten tijdens de oorlog leeggeraakt, er was een linurme leeshonger, bijna niemand had boeken, maar Bos wist nauwelijks zijn bergen en bergen boeken nog ergens op te siaan. De velling liep als een trein...

Het duurste boek dat Bos ooit heeft verkocht waren .,Alle de werken" van Calvijn rond 1970 voor ƒ7200,-. Veel gereformeerde werken gingen bij hem onder de hamer evenals de zgn. oude. schrijvers. Pas na de watesnoodramp in Zeeland in 1953 verminderde het aanbod van oude schrijvers; vele van deze werken bleken te zijn vergaan; vele andere die nog gered konden worden, blijven nog steeds watersporen vertonen.

Vrijwel elke boekhandelaar in de Geref. Gezindte zal de naam Bos goed bekend zijn, evenals Bos' smeuïge opmerkingen tijdens de veiling zelf. Heel wat keren heeft Bos aangekondied: nummer zo-en-zoveel, een oudvader, reeds twintig gulden geboden, wie meer dan twintig gulden? Niemand meer dan twintig gulden? Weet u het wel? Allen voldaan? Daar rechts in de hoek, bekend zijn de variaties van Bos namen en titels van boeken Waarmee hij sfeer schiep tijdens de veilingen die anders beslist erg dor zouden zijn. B.v. als een catalogusnummer een boek of tien bevatte, kon Bos niet nalaten te zeggen: „mooi om een handeltje mee te beginnen" of: „een boek met 300 platen, kun je 't gehele juis mee versieren". Tijdens het veilen van het laatste catalogusnummer had hij ook wel eens de gewoonte om te zeggen: „Opschieten met bieden, ander sta ik hier morgen nog.

LIEFDE VOOR HET BOEK

Velen zullen zich Gerardus Bos herinneren als een vitale grijsaard, met vér reikende stem, achter zijn katheder, geassisteerd door de notaris en bedienden die de boeken meteen na de hamerslag naar de koper op z'n stoel brachten. Hijzelf heeft nooit boeken verzameld hoewel het voor hem gemakkelijk zou zijn geweest. Toch heeft hij tot op het laatst zijn liefde voor de wereld van het boek getoond. Waar zijn leeftijd hem noopte sommige activiteiten los te laten, bleef hij bezig voor het oudere boek. In feite heeft Bos nooit afscheid genomen van de boeken die onze vriendlen zijn,

Op zondag 11 januari zal de bevestiging en de intrede plaatsivinden van ds. C. A. Versdiuis, mis!5ionair predikant van de Gereformeerde Keiken (Vrijgemaakt bditen venband). Ds. Versfliuis nam het beroeip aan naar de keric van Voorttmizen/Ermölo.

(Dordtse Leerregels. IV, 4)
NED. HERV. KERK Beroepen: te Utrecht, D. J. SpijkerGEREF. KERKEN BBeroepen: te Stadskanaal, J. de Vries te LoUum en Waaxens; te Roden (Dr.), A. R. Plaatzer, te Niezijl. P...'noemd: tot Godsdienstleraar aan Ie christelijke scholengemeenschap l.eiren-Zuidwest, drs. H. C. Verdun, .aatstelijk miss. pred. in Indonesië, iijdeUjk te Oegstgeest, die deze benoeming heeft aangenomen. Aangenomen: naar Noordeloos-Ottoland, B. J. G. Roolvink, kand. te Kolliun. die bedankte voor Ouderkerk aan de Amstel. GEREF. KERKEN (Vrijgem.) Aangenomen: naar Langeslag H, Knigge, laatstelijk miss. jfced., wanende te Hoo^alen, die bedankt;voor Bniohterveld.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 januari 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Veilinghouder G. Bos overleden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 januari 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's