Bekijk het origineel

Vrijheid van onderwijs duidelijk in gevaar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrijheid van onderwijs duidelijk in gevaar

Nieuwe plannen Van Kemenade:

6 minuten leestijd

DEN HAAG — Als minister Van Kemenade (Onderwijs) zijn zin krijgt wordt het geven van bijzonder onderwijs zeer moeilijk, zo niet onmogelijk. Dit blijkt uit het vanmiddag bekend geworden concept wetsontwerp basisonderwijs.

Het eerste punt waar diverse partijen bezwaar tegen maken is de haast waarmee de bewindsman deze plannen wil doordrukken. De organisaties krijgen namelijk tot 1 oktober de gelegenheid hun formele bezwaren tegen het voorstel in te dienen. Om tot een juiste afweging en conclusievorming te konden is deze tijd veel tekort temeer daar men in de scholen op dit moment zeer druk is en de zomervakanties voor de deur staan. In wezen is het alleen maar mogelijk om zich na de vakantie over dit concept te buigen.

Uil het gehele wetsvoorstel komt duidelijk naar voren dat de minister veel meer speelruimte zal krijgen om zijn plannen door te drukken. Naar de mening van de heer Van Leyenhorst (CHU) wordt er via algemene maatregelen van bestuur teveel naar de minister gedelegeerd.

In het ter discussie gestelde plan zullen alle schoolgebouwen, dus ook van het bijzonder onderwijs, het eigendom gaan worden van de gemeenten. Dit is een ernstige aantasting van de bij de Grondwet geregelde vrijheid van richting en inrichting. Naast deze naasting van de gebouwen zal ook de inrichting en het onderwijsleerpakket onder de gemeenten gaan vallen.

Het gevolg zal ïijn dat de gemeentelijke ovehrheid de gebouwen vrij kan gaan maken voor andere scholen en allerlei activiteiten in de avonduren, zoals clubhuis- en buurthuiswerk. Van  Leyenhorst: „Dit zal nu dwingend worden opgelegd. Hierdoor zal de handelings- en regelingsbevoegdheid van de besturen in gedrang komen".

Spreiding

Is het momenteel nog zo dat voor het stichten van een school dertig handtekeningen en honderd leerlingen nodig z'jn, in de nieuwe plannen wordt dit opgeheven. Er zal nu per provincie een spreidingsplan worden opgesteld. „Het systeem dat het jaren goed gedaan heeft en vooral aan minderheden (denk aan de reformatorische scholen) bescherming gaf wordt nu van de tafel geveegd. De vrijheid van oprichting komt hierdoor duidelijk in gevaar", aldus Van Leyenhorst.

Wat is namelijk het geval? De provincie maakt (bijvoorbeeld) een driejarenplan en bepaalt dan in de komende jaren kan hier en daar een school komen en daarmee is de kous af.

Organisatie

Ook op het punt van de samenstelling van het schoolbestuur zal één en ander zich gaan wijzigen. Het bestuur zal verplicht worden om een personeelslid in het bestuur op te nemen. Daarnaast zal de pudercommissie verplicht worden opgelegd. Nu is het nog zo dat deze commissie er moet komen als de ouders daarom vragen. Uit deze plannen maken wij op, aludus de CHU woordvoerder, dat de vrijheid van inrichting bepaald en vastgelegd wordt door de overheid.

De financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs komt naar de mening van Van Leyenhorst ook op de tocht te staan. Tot nog toe werden de kosten van het gebouw (verwarming-verlichting etc.) en de onderwijskosten via een vast bedrag per leerling geregeld. Werd bij het openbaar ondersvijs dit bedrag overschreden dan kreeg het bijzonder onderwijs automatisch ook dit hogere bedrag. Dit gaat nu verdwijnen. Er zal alleen worden gekeken naar de onderwijskosten.

Afwijzend

 De CDA-fracties zijn één in het afwijzen van deze plannen van de minister, aldus Van Leyenhorst. Ds. Abma (SGP) was nog niet in de gelegenheid geweest de stukken te bestuderen. Wel was hij van mening dat het te verwachten was van de kant van Van Kemenade dat hij weer een stapje verder zou gaan.

De heer Jongeling (GPV): „Van Kemenade is in wezen voor vadertje staat die het kind moet opvoeden en voor het kind moet zorgen. De taak van de ouders en de kerk mag hooguit van secundaire betekenis zijn. De bewindsman bekijkt, bewust of onbewust, alles door een rode bril waar hij ook de bijzondere scholen wil inpassen. Ik ben dan ook zeer bezorgd. Ook hier zien wij een voortborduren op een bepaald voor ogen staand patroon", aldus Jongeling.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 29 Pagina's

Vrijheid van onderwijs duidelijk in gevaar

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 29 Pagina's

PDF Bekijken