Bekijk het origineel

College Huizen zwicht voor raadsleden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

College Huizen zwicht voor raadsleden

Voorstel adviseurskosten teruggenomen

4 minuten leestijd

HUIZEN — Na felle discussies donderdagavond in de gemeenteraadsvergadering zijn b. en w. gisteravond voor de raad gezwicht en hebben een voorstel voor een krediet van 561.000 gulden voor adviseurskosten voor de Oostermeent op voorstel van de heer W. A. H. teruggenomen.

Als eerste spreker had de heer Baljet beroep op b. en w. gedaan om snel een eind te maken aan de steeds stijgende adviseurskosten voor de Oostermeent, die onvoldoende door gespecificeerde nota's waargemaakt werden. De heer H. van Amstel (SGP) trok de lijn van dit betoog van de heer Baljet door en zei, dat de wal het schip van ontoelaatbare hoge adviseurskosten moest keren. De SGP-woordvoerder ging zelfs zover, dat hij verklaarde dat de SGP tegen het voorstel van b. en w. zou stemmen en dat dit voor hem gelijkstond als het zich uitspreken voor een motie van wantrouwen voor het door b. en w. gevoerde beleid. De heer Van Amstel zei het te betreuren, dat burgemeester mr. F. Fontein, portefeuillehouder voor de Oostermeent was en dat deze niet politiek aansprakelijk gesteld kon worden.

De heer F. F. de Bruin (CHU-AR) vroeg zich af, wat nou eigenlijk de oorzaak van de grote adviseursproblemen is.,.Krijgt het bureau Zandvoort dat de adviezen verzorgt, wel duidelijke instructies, of houdt men zich daar niet aan", zo vroeg hij zich af. De heer W. Walet (progressief Huizen) was van mening, dat geen enkel bedrijjf het zich veroorloven kan zich niets aan te trekken van verzoeken van opdrachtgevers om gespecificeerde nota's.

Bij de beantwoording van de vragen gaf burgemeester mr. F. Fontein enige aanvullende informatie. Dat door de overheid de normen voor de adviseurskosten voor de woningwetbouw te laag gehouden worden, is om de kosten laag te houden van de woningwetwoningen. De tekort«n moeten dan opgebracht worden door de premiekoopwoningen en door de woningen in de vrije sector. In de periode 1972-1975 hebben de adviseurskosten voor de Oostermeent 5,3 miljoen gulden bedragen. Voor 1976 verwacht men één miljoen gulden en voor het totale project (8400 woningen) denkt men ongeveer tien miljoen gulden nodig te hebben voor adviseurskosten indien op de huidige voet doorgegaan wordt.

Nota 's noodzakelijk

Als reactie op opmerkingen van de heer Van Amstel zei de burgemeester, dat hij de portefeuillekwestie voor de Oostermeent aan de orde zou stellen bij de behandeling van een nieuw beleidsplan. Bij de behandeling van de zojuist door het bureau Zandvoort uitgebracht« studie over de uitgangspunten voor het deelplan Hüizermaat-Noord zal de raad moeten beslissen, of men nog langer met het bureau Zandvoort in zee wi gaan.

Na een schorsing deed de heer Baljet toen het voorstel aan b. en w. om hun voorstel voor de kredietverlening terug te nemen en in de eerstkomende gemeenteraadsvergadering op 21 juni a.s weer aan de orde te stellen. Op deze manier wordt de raad in de gelegenheid gesteld inzicht te verkrijgen, welke kosten door middel van gespecificeerde nota's verantwoord zijn. In de eerstkomende vergadering zal dan een krediet verleend worden, zo zegde de heer Baljet toe, terwijl voor de nog uit te voeren werkzaamheden eerst duidelijke afspraken gemaakt moeten worden voordat hiervoor een krediet verleend wordt.

Na enig intern beraad besloot het college van b. en w. om het voorstel terug te nemen en in de eerstkomende raadsvergadering met een nieuw voorstel te zullen komen, waarin met door de raad gemaakte opmerkingen rekening is gehouden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

College Huizen zwicht voor raadsleden

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken