Bekijk het origineel

Spanningsveld onderwijs werkgelegenheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Spanningsveld onderwijs werkgelegenheid

ONVOLDOENDE OVERLEG

5 minuten leestijd

DEN HAAG — Er moet een betere coördinatie komen tussen de ministeries van onderwijs en sociale zaken. Zeker als het erom gaat een opleidingsbeleid op te zetten voor een actief arbeidsmarktbeleid.

Dit is één punt van een nota vol commentaar op de Contourennota van de werkgeversverbonden VNO en NCW - verenigd in de Raad van Nederlandse werkgeversverbonden. Naar de mening van de werkgevers wordt nog steeds niet voldoende rekening gehouden met het bedrijfsleven. Zowel de werkgevers als de werknemers mogen bij het overleg niet ontbreken. Zij behoren ook volledig als gesprekspartner geaccepteerd te worden.

Volgens de werkgevers loopt door de Contourennota als rode draad de opmerking dat er in veel plaatsen onvoldoende rekening wordt gehouden met de betrokkenheid van werkorganisaties bij het onderwijs.

De Contourennota stelt dat onderwijs in de eerste plaats een welzijnsvoorziening is gericht op de persoonlijke ontplooiing. De werkgevers zijn het daarmee eens, maar dit mag niet betekenen. dat deze persoonlijke ontplooiing los komt te staan van de voorbereiding op de beroepsuitoefening. In de nota wordt dit teveel gedaan.

Een goede beroepsopleiding is in het belang van de persoonlijke ontplooiing en deze is weer van groot belang voor een goede functie-uitoefening, aldus de werkgevers.

Arbeidsmarkt

De huidige situatie op de arbeidsmarkt wordt omschreven: „De hoeveelheid onderwijs, die de gemiddelde Nederlander krijgt, groeit sneller dan het niveau van de beschikbare functies. Anderzijds blijft het ontvangen onderwijs steeds meer achter bij de behoefte aan concrete vakbekwaamheid, zowel wat betreft de richting als de inhoud".

In twee richtingen groeien onderwijs en beschikbare functies dus uit elkaar. Het onderwijsbeleid dient hier rekening mee te houden. Van de ondernemers mag verwacht worden dat zij zich flexibel en duidelijk aanpassen aan de capaciteiten van de (toekomstige) werknemers, zo voegen de werknemers daaraan toe.

Op zichzelf is er niets tegen om jonge mensen in het onderwijs een zo breed mogelijke voorbereiding op de samenleving te geven. Maar dit mag er niet toe. leiden, dat daardoor het beroepsgerichte karakter van het onderwijs te veel. naar'latere leeftijd wordt verschoven, aldus de werkgevers in hun commentaar.

Jongeren die gemotiveerd zijn om een beroepsopleiding te volgen, moeten niet verplicht worden daarmee te wachten tot na hun zestiende jaar.

Ondernemingen die bepaalde vormingstaken op zich nemen zouden door de overheid financieel gesteund moeten worden. Wanneer de overheid doorgaat met een beleid, dat de beroepsopleiding verschuift naar de periode van beroepsuitoefening, zullen de ondernemingen gedwongen worden deze opleidingen zelf te gaan verzorgen. Daaraan zijn onvermijdelijk, ook algemene vormingsaspecten verbonden.

Spanningsveld

Volgens het commentaar is er een spanningsveld tussen onderwijs en werkgelegenheid en dat pleit voor een grotere aandacht voor de werkgelegenheid bij het te voeren onderwijsbeleid.

Er zullen steeds vaker maatregelen genomen moeten worden om de nadelige effecten van het onderwijsbeleid te compenseren. Ook de ondernemingen zullen in hun opleidingsbeleid daar rekening mee moeten houden en de consequenties daarvan ondervinden. „Daarom is het ook juist dat de overheid financiële steun verleent aan ondernemingen. Gebeurt dat niet, dan zijn er twee mogelijkheden. De werkloosheid van de jongeren neemt direct toe, of de kosten voor ondernemingen zullen stijgen en dat leidt weer tot beperking in de mogelijkheden tot investeren en dus op den duur ook weer tot extra werkloosheid", aldus het commentaar van de werkgevers.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Spanningsveld onderwijs werkgelegenheid

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken