Bekijk het origineel

Zwembad Hardinxveld blijft zondag dicht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zwembad Hardinxveld blijft zondag dicht

Raad tegen arbeid personeel

2 minuten leestijd

HARDINXVELD-GIESSENDAM — Het gemeentelijke zwembad blijft op zondag gesloten. De rechtse-fracties (negen raadsleden) schaarden zich dinsdagavond achter een minderheidsvoorstei van SGP-wethouder K. van der Plas om geen krediet van 6000,- gulden beschikbaar te stellen voor openstelling op zondag.

Aan de orde was een meerderheidsvoorstel van het college van B. en W. om geld beschikbaar te stellen voor het openstellen van het zwembad op zondag. Dit ais gevolg van de op 21 juni jl. in werking getreden gewijzigde zondagswet. Een gemeentelijk zwembad mag nu niet langer om principiële redenen op zondag worden gesloten. Wel mag het bad dicht blijven om financiële redenen of het niet verkrijgen van personeel, dat bereid is op zondag te werken. In het meerderheidsvoorstel wordt gesteld, dat de openstelling geeri financiële bezwaren oplevert. Wethouder Van der Plas nam een minderheidsstandpunt in. Hij heeft er overwegend bezwaar tegen, dat het gemeentebestuur personeelsleden op zondag in het zwembad werkzaamheden laat verrichten.

Verder betreurt hij het ten zeerste, dat de rijksoverheid heeft ingegrepenin het zelfbeschikkingsrecht van de gemeenten om zwembaden, sportterreinen enz. op zondag al dan niet open te stellen. Dit voornamelijk zowel om godsdienstige redenen als in verband met het feit, dat hieruit blijkt dat die overheid in dit opzicht geen rekening meer houdt met Gods geboden.

Personeel

De genomen wettelijke maatregel betekent, dat de raad voortaan in beginsel de bevoegdheid mist om het zwembad op zondag gesloten te houden. Het ter beschikking stellen van personeel op zondag blijft echter een aangelegenheid van het gemeentebestuur, zo stelde Van der Plas. Negen raadsleden (de fracties van de SGP, ARP, CHU en GPV ) schaarden zich achter het voorstel van Van der Plas om geen geld ter beschikking te stellen voor de openstelling van het zwembad op zondag. Vijf raadsleden waren het eens met de meerderheid van het college. Drie leden van de raad (lid van de PvdA) waren niet aanwezig.

De burgemeester vond, dat de voorstellen nu toch moesten worden behandeld, omdat het college eerder heeft toegezegd, direkt na het in werking treden van de gewijzigde zondagswet met een nota over sportbeoefening op zondag in de raad te komen. Met algemene stemmen gingen de raadsleden er verder mee akkoord, dat de verschillende verenigingen, die tot nu toe geen sport op zondag mochten beoefenen, daar nu wel gelegenheid voor krijgen. De bepalingen, die zondagssport steeds hebben verboden, zijn nu immers in strijd met de nieuwe zondagswet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 44 Pagina's

Zwembad Hardinxveld blijft zondag dicht

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 44 Pagina's

PDF Bekijken