Bekijk het origineel

Herv. moderamen schrijft N.-G. Kerk over rellen in Zuid Arika.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Herv. moderamen schrijft N.-G. Kerk over rellen in Zuid Arika.

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Het moderamen van de synode der Nederlandse Hervormde Kerk heeft een dringend beroep gedaan op de blanke Ned. Gereformeerde Kerk in Zuid-Mrika om al haar invloed aan te wenden opdat het apartheidsbeleid wordt afgeschaft.

In een brief aan de Nederduitse (ïereformeerde Kerk in Zuid-Afrika schrijft het moderamen begrip ervoor te hebben, dat de „gebeurtenissen in Soweto en elders u voor de zware opgaaf stellen en uw eigen standpunt ten opzichte van de slachtoffers van uw regering opnieuw te doordenken". Het moderamen dringt erop aan van de kerk te vernemen, wat zij in verband met Soweto heeft gezegd en gedaan.

Het moderamen der Hervormde synode schrijft, dat het instemt met de verklaring en het standpunt van de Engelstalige raad van kerken in Zuid-Afrika, die zich achter de eisen van de zwarte en gekleurde bevolking in Zuid-Afrika heeft gesteld. Het moderamen zelf ziet in „deze onlusten vooral de vastberadenheid ven grote aantallen zwarte Afrikanen" om ,,gelijke rechten voor alle burgers in het hele land te verwerkelijken", Blijkbaar groeit onder de zwarte Zuidafrikanen het inzicht, aldus het moderamen, dat gelijke rechten niet met geweldloze democratische middelen kunnen worden bereikt.

Andere koers

Het moderamen dringt er dan bij de leiding van de Nederduitse Gereformeerde Kerk op aan haar „invloed bij de regering aan te wenden de tekenen aan de wand zo te interpreteren, dat alsnog het roer in Zuid-Arika wordt omgegooid en een koers wordt uitgezet, die leidt naar een samenleving, waar alle burgers van het land, ongeacht hun huidskleur, gelijkelijk deel krijgen aan besluitvorming en beslissingen, die allen aangaan".

Een dergelijke koersverandering vraagt volgens het Hervormde moderamen allereerst een open gesprek tussen alle bevolkingsgroepen. Dit zou een belangrijke bijdrage kunnen zijn tot gerechtigheid en vrede. Zeker wanneer de "Nederduitse Gereformeerde blanken zich daaronder zouden stellen. Het moderamen geeft als zijn mening dat wie geweld afwijst alles dient te doen om een dergelijk gesprek te bevorderen,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Herv. moderamen schrijft N.-G. Kerk over rellen in Zuid Arika.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken