Bekijk het origineel

UIT DE KERKELIJKE PERS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

UIT DE KERKELIJKE PERS

8 minuten leestijd

Lasteren

Pieter van Kampen kan niet bewijzen dat er een God bestaat, schrijft hij in „Aktie", het blad van Youth for Christ, maar er zijn wel aanwijzingen. Een kort citaat: „Een laatste aanwijzing, te midden van de vele, zou kunnen zijn het feit dat, als men vloekt, men de naam van God gebruikt om zijn boosheid te luchten. Heb je wel eens een VVD-er Karl Marx horen vervloeken als hij met een hamer op zijn duim slaat? Of een rooie rakker, die dan Hans Wiegel staat uit te schelden? Nee, ze schelden op God, op Jezus. Waarom....? Zou het kunnen zijn dat er een macht doorbreekt, die zich uit in het lasteren van zijn enige vijand?"

Ontrouw

Gaat Hervormd en gereformeerd samen? Dat vraagt ds. A. Vroegindewey uit Veenendaal in het „Gereformeerd Weekblad" (Bout).

 Hij heeft wel bedenkingen:

„Toch bestaan er juist daarom grote bezwaren bij de hervormd gereformeerden tegen een vereniging met de gereformeerde kerken omdat men duidelijk ziet dat daardoor het middenorthodoxe en het vrijzinnige geluid in die kerk versterkt zal worden. Natuurlijk zou men ook onder ons van harte willen meewerken aan een samengaan van beide kerken wanneer het uiteindelijk doel zou zijn wederkeer tot Schrift en belijdenis. We staan echter een eenheid voor in „enigheid des waren geloofs". En dat ontbreekt maar al te veel. We hebben ons altijd tegen de afscheiding verzet, we konden op die weg met de afgescheidenen niet meegaan. We hebben ook steeds gezegd dat afscheiding van de kerk de goede weg niet was. Dat is ons steeds meer duidelijk geworden in de jongste geschiedenis van de gereformeerde kerken. Aan de ene kant heeft de afscheiding geleid tot een steeds grotere verdeeldheid door telkens nieuwe afscheidingen tot op deze dag toe. Aan de andere kant is steeds duidelijker geworden dat afscheiding niet waarborgt dat men trouw blijft aan Schrift en belijdenis".

Niet principieel

De gevolgen van Soweto zijn, zegt Horst Kleinschmidt, de vertegenwoordiger van Beyers Naudé, in „Hervormd Nederland", dat de zwarten zien dat de bevrijding doorgaat.

„Waarom hebt u Nederland uitgekozen als vestigingsplaats voor de Europese afdeling van het Christelijk Instituut? Misschien kunt u beter in Amerika, Engeland, West-Duitsland of Frankrijk zitten. Dat zijn de grootste investeerders in Zuid-Afrika.

 „Met Nederland heeft het instituut de beste banden. Hier bestaat ook meer begrip dan in de andere Europese landen voor de rechten van de zwarten. Ja de landen die u noemde zijn de belangrijkste steunpilaren van Vorster. Maar Nederland hoort er ook bij. De culturele banden die Nederland onderhoudt met Zuid-Afrika zijn heel erg belangrijk voor Vorster. Hij wil voor alles morele ondersteuning van de blanke landen.

Veel zwarten zien geen groot verschil tussen Nederland én de andere Europese landen in de houding ten opzichte van Vorster. Ze leggen snel het verband tussen de Nederlander en de Afrikaner. Frankrijk wordt als het slechtste land beschouwd. Dat levert maar wapens en laat nooit een keer horen dat het solidair is met de zwarten. Alleen Noorwegen en Zweden springen eruit. Dat zijn de landen die zich altijd duidelijk hebben opgesteld tegen de apartheid. Dat kan van Nederland niet gezegd worden. De levering van reactoronderdelen ging niet door omdat de Nederlanders principiële bezwaren zouden hebben".

Tweede huisje

Prettig weekend (??) vraagt de Kerkbode voor Rotterdam en omstreken van de Gereformeerde Gemeenten?

„Het is ook onder ons steeds meer de gewoonte geworden, om een tweede huisje te hebben of een caravan die op een camping is geplaatst waar men dan elk weekend naar toe gaat. We willen niet generaliseren, maar het gevaar is bijzonder groot, dat we met deze levenswijze een goede zondag inruilen voor een prettig weekend.

Van zeer nabij weet ik hoe het op de meeste campings er op zondag naar toegaat. We hebben ons naar het Woord des lieeren te wachten voor het verkeerde pad. De „Zondag in ere houdend" wil niet zeggen dat we dit en dat laten, maar eerstelijk dat we wat doen nl. dat we tot de gemeente Gods naarstelijk komen etc. '

 Er kan dan ook waar deze wezenlijke zaken van de zondag gemist worden, niet gesproken worden van een goede zondag, evenmin van een prettig weekend. Door het inruilen van de dienst des Heeren voor onze vleselijke genoegens, wordt de Heilige Geest smaadheid aangedaan, het gebed verhindert, het ofer nagelaten en de band met de gemeente verbroken.

Ook het ambtelijk opzicht over de gemeente wordt hierdoor onmogelijk gemaakt. Tevens kan het ambt aller gelovigen nl. het opzicht hebben op elkaar niet funktioneren. We hebben ook bij deze gevaren die onze gezinnen bedreigen de wacht te houden. Is het een tijd om elke week opnieuw een prettig weekend te houden?"

Schok

De heer Boeder te Ede gaat in „De Wachter Sions" in op de theologie van dr. H. Wiersinga en over diens „schokeffecten", waarin de waarde van het kruis zou bestaan.

„En Judas dan? Die kreeg toch een schok? Dr. Wiersinga schreef: „Judas is de eerste die de schok oploopt. Hij sprak de eerste schuldbelijdenis met betrekking tot deze veroordeelde uit". (189-190). Het is een raadsel hoe dr. Wiersinga zulk een voorbeeld kan kiezen. Want Judas ging heen en verworgde zichzelf. (Math. 27: 5). En voorwaarts over gevallen zijnde, is midden opgeborsten, en al zijn ingewanden zijn uitgestort. (Hand. 1: 18). Hij is heengegaan naar zijn eigen plaats (Hand. 1: 25). Het was een schok met een droevig einde en daaruit blijkt dat een schok door het aanschouwen van de gevolgen van de zonde tekort schiet voor tijd en eeuwigheid beide ,,Het waarachtige berouw bestaat in een mishagen over de zonde, dat in vrees en eerbied voor God wortelt", Calvijn bij Matth. 27:3".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

UIT DE KERKELIJKE PERS

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken