Bekijk het origineel

Prof. Halberstadt: economisch perspectief

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Prof. Halberstadt: economisch perspectief

3 minuten leestijd

Het perspectief voor de Nederlandse economie bij een gewijzigd beleid zoals door het kabinet is aangegeven, biedt onder bepaalde voorwaarden tal van mogelijkheden tot beperking van bestaande werkloosheid, schepping van nieuwe arbeidsplaatsen, afnemende inflatie, een redelijke reële groei van het nationale inkomen, inkomensherverdeling, blijvende en wellicht nog iets groeiende omvang van de collectieve voorzieningen op langere termijn.

Deze visie heeft prof. drs. V. Halberstadt, hoogleraar in de openbare financiën in Leiden, uitgedragen bij de presentatie van het jaarverslag van de ziektekostenverzekering het Zilveren Kruis. Hij noemde twee hoofdvoorwaarden voor een beter perspectief.

Hoofdlijnen

Erkend dient te worden dat het om hoofdlijnen van het beleid gaat en dat beslissingen zeer moeizaam worden genomen.

Prof Halberstadt stelde, dat economen, politici en pressiegroepen in de achterliggende periode bijna zonder uitzondering de collectieve sector hebben verwaarloosd. Hij voerde er voor aan, dat de feitelijke effectiviteit van de duizenden afzonderlijke uitgavenprogramma's volstrekt voldoende zijn geanalyseerd. Vele kabinetten en parlementen maar ook de organen van werknemers en werkgevers die medeverantwoordelijk zijn voor de uitvoering en het toezicht op de sociale zekerheid, zijn ernstig tekort geschoten. Onderzoek naar de feitelijke drukverdeling van de collectieve lasten is onvoldoende en te laat op gang gekomen, meende hij.

Perspectief

In een globale beoordeling van het voorgenomen algemene beleid zag prof. Halberstadt een goede en moedige aanzet tot een beter perspectief voor de Nederlandse economie, de collectieve sector en daarmee ook voor de sociale zekerheid. Hij waarschuwde, dat de werkelijke keuzen, pijnlijk of niet, . kostbaar of niet, nog komen, waar het nu vooral om de intenties gaat. De eenprocents-norm van het kabinet noemde hij een juist en aanvaardbaar richtsnoer voor de ontwikkeling van de collectieve lasten in de komende paar jaren. Deze norm is vooral gedragsregel voor regering en georganiseerd bedrijfsleven. Deze norm is slechts ,,voer voor macro-economen" als niet bovendien de drift wordt doorbroken van inkomenstrekkers om de solidariteitsbijdragen in de collectieve lasten af te wentelen.

Criteria

Naast de criteria voor de werkgelegenheid en de te verwezenlijken reële economische groei zijn er nog drie criteria waaraan het voorgenomen beleid moet worden getoetst vond prof. Halberstadt. Hij noemde de lastenverlaging, de uitvoeringsorganisaties van de sociale verzekering en de volumeverheersing.

Hij signaleerde, dat het nieuw is dat nu de belastingen en de premies te zamen worden bezien. Voor het beleid in het bedrijfsleven en vnnr bp^ 'iv*>rhp'H'^"prl-'^r ^" voor de beoordeling van de feitelijke inkomensverdeling is dat ook noodzakelijk. Vergaande samensmelting van belastingen en sociale premies zal ernstig moeten worden overwonen. Voor prof. Halberstadt was er geen keus: fiscalisering is onvermijdelijk.

Risico

Hij constateerde dat het risico groot is, dat bij de invulling van het beleid allerlei regelingen weer los van elkaar worden bezien. Hij vond het tijd over deze zaak een staatscommissie een spoed-advies te laten uitbrengen. Daarbij kan een bezinning op de grondslagen en op de werking van ons belastingstelsel niet achterwege blijven.. ,,Wij lopen hierin achter. In met ons vergelijkbare landen is die conclusie terecht al getrokken", aldus de hoogleraar openbare financiën.

Toezicht

Een staatscommissie stelde hij ook voor om op korte termijn een nieuwe organisatiestructuur te krijgen voor de sociale verzekering. Geen beleid is te verwezenlijken zonder effectieve uitvoeringsorganisatie en behoorlijk toezicht daarop. Kabinet en parlement hebben de kans hun verantwoordelijkheid waar te maken waar het georganiseerd bedrijfsleven onmachtig is gebleken een advies uit te brengen, waar de regering tien jaar geleden om heeft verzocht. Adequaat beheer en werkelijke beheersing van de sociale zekerheid is te belangrijk om alleen maar te vertrouwen op goede voornemens van goedwillende betrokkenen, meende prof. Halberstadt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 28 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Prof. Halberstadt: economisch perspectief

Bekijk de hele uitgave van maandag 28 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken