Bekijk het origineel

Uit de geloofsbelijdenis van de Nazareners

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de geloofsbelijdenis van de Nazareners

2 minuten leestijd

<br />


Art. X. Volledige Heiliging

Wij geloven dat de volledige heiliging een daad van God is, die volgt op de wedergeboorte, waardoor de gelovigen verlost worden van de erfzonde of totale verdorvenheid en gebracht worden in een staat van volledige toewijding aan God, en waardoor de heilige gehoorzaamheid der liefde volmaakt is.

Dit wordt gewrocht door de Doop met de Heilige Geest, en omvat in één ervaring de reiniging van het hart van de zonde en de verwachte inwonende tegenwoordigheid van de Heilige Geest, Die de gelovige kracht verleent om te leven en te dienen.

De volledige heiliging is mogelijk door het bloed van Jezus, is ogenblikkelijk tot stand gebracht door het geloof en voorafgegaan door volledige toewijding. Van dit werk en van deze staat der genade legt de Heilige Geest getuigenis af. Deze ervaring is ook bekend door verschillende termen die de verschillende fasen voorstellen: „christelijke volmaaktheid", „volmaakte liefde", „zuiverheid des harten", „de Doop met de Heilige Geest", „de volheid van de zegen" en „christelijke heiligheid".

Art. XII. De Doop

Wij geloven dat de christelijke Doop is een Sacrament, dat de aanvaarding betekent van de weldaden der verzoening door Jezus Christus; het dient de gelovigen als verklaring van hun geloof in Jezus Christus als hun zaligmaker en van hun volstrekte voornemen van gehoorzaamheid in heiligr heid en rechtvaardigheid.

Omdat de Doop het symbool is van het Nieuwe Testament mogen jonge kinderen gedoopt worden op verzoek van ouders of voogden die zullen instaan voor him noodzakelijke christelijke opvoeding. De Doop mag bediend worden door besprenkeling, uitstorting of onderdompeling al naar gelang de wens van de aanvrager.

Art. XXIII. De kerk van de Nazarener

De kerk van de Nazarener is samengesteld uit diegenen, die zichzelf vrijwillig hebben aangesloten volgens de leerstellingen en de kerkorde van de genoemde kerk, en die heilige christelijke broederschap nastreven, de bekering van zondaren, de volledige heiligmaking der gelovigen, hun opbouwing in heiligheid en eenvoud en geestkracht zoals die openbaar werden in de primitieve Nieuw Testamentische kerk samen met de prediking van het evangelie aan alle creaturen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Uit de geloofsbelijdenis van de Nazareners

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken