Bekijk het origineel

Den Uyl: afmaken van bestaande taken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Den Uyl: afmaken van bestaande taken

Nederlands voorzitterschap EEG

4 minuten leestijd

DEN HAAG — Premier Den Uyl, die midden volgende maand in Brussel en eind november in Den Haag Europese topconferenties zal leiden, meent dat in het halfjaar dat Nederland het voorzitterschap van de Europese Gemeenschap bekleedt niet zo zeer behoefte is aan nieuwe ideëen en initiatieven als wel aan het afmaken van bestaande taken.

Hij acht het bovendien gewenst dat deze topconferenties, of Europese raden zoals zij thans worden genoemd, nader worden geprofileerd. Een maal per jaar zou een Europese raad kunnen worden gehouden, om besluiten te nemen, twee maal zou de raad het karakter van informeel overleg tussen de negen staatsen regeringsleiders moeten hebben.

Sinds de conferenties van Den Haag, in 1969, en van Parijs, in 1972 — die goed waren voorbereid en waar besluiten werden genomen — hebben de topconferenties zich ontwikkeld in de richting van vooral informeel contact tussen regeringsleiders en ministers van Buitenlandse zaken, zo verklaarde drs. Den Uyl. „Men probeerde, door persoonlijke contacten, te komen tot beslissingen over knelpunten of stimulerende maatregelen".

„Ik denk dat de Europese topconferenties, die sinds vorig jaar de naam van Europese raden dragen, een nadere profilering behoeven, in de zin dat zij nu eens een informeel karakter dragen door besloten overleg, en dan weer nauwkeurig worden voorbereid en een besluitvormend karakter krijgen. Mogelijk kan een oplossing worden gevonden door één maal per jaar een zitting van de Europese raad met een besluitvormend karakter te beleggen, op basis van voorbereiding en documenten, en twee maal per jaar voor informeel overleg bijeen te komen".

De premier voegde hier overigens aan toe te verwachten, dat de twee Europese raden die onder zijn voorzitterschap zullen worden gehouden, op 12 en 13 juli in Brussel en 29 en 30 november in Den Haag nog wel ,,de menovorm" zullen hebben, met „de misverstanden en kortsluitingen" in de publiciteitsmedia die het gevolg zijn van te hoog gespannen verwachtingen.

Europese parlement

Als premier Den Uyl spreekt over besluiten van de volgende topconferenties, denkt hij vooral aan een beslissing over het rechtstreeks kiezen van de leden van het Europese parlement — die thans uit de negen nationale parlementen worden aangewezen — en het,,afronden" van besluiten over althans de hoofdpunten van het rapport Tindemans. Het rapport dat de Belgische premier Tindemans heeft uitgebracht over de Europese unie, die volgens de Parijse top van 1972 tegen 1980 moet worden gevormd.

„Ik kan niet zeggen dat ik midden volgende maand in Brussel een besluit over de Europese verkiezingen verwacht, wel, dat het een dwingende taak is om tot een akkoord te komen. Als het niet zou lukken om, zoals afgesproken, midden 1970 Europese verkiezingen te houden, vrees ik een ernstige politieke en psychologische terugslag".

Uit eerdere opmerkingen van minister Van der Stoel is gebleken dat het ontbreken van overeenstemming vooral een gevolg is van Frans-Engelse tegenstellingen over de zetelverdeling in een gekozen Europees parlement. Voor zover bekend, aldus premier Den Uyl, hebben de besprekingen die president Giscard d'Estaing eerder deze maand heeft gevoerd met de Britse premier Callaghan, geen waarborg opgeleverd dat het tot een akkoord kemt. „Maar het Nederlandse voorzitterschap zal uiterste pogingen doen om een dergelijk akkoord te bevorderen. Minister Van der Stoel, die zelf nog tien dagen geleden de kwestie met president Giscard d'Estaing heeft besproken, is daarvoor voortdurend in de weer geweest. Er is kans op overeenstemming, maar zekerheid is er niet.

Moeilijk

Het Nederlandse voorzitterschap begint onder moeilijke omstandigheden", aldus de premier. Gevraagd naar de mogelijkheid van initiatieven om de Europese eenwording weer op gang te krijgen. „Er zijn veel geluiden van scepsis. Mijn ambtsvoorganger, de Luxemburgse premier en minister van buitenlandse zaken Gaston Thorn, heeft, met een zekere bitterheid, gesproken over zijn zorg over de toestand waarin de gemeenschap verkeert, de trage gang van zaken en de enorme moeilijkheden om tot besluiten te komen".

„Ook het Nederlandse lid van de Europese commissie, oud-minister Pierre Lardinois, heeft zich in nogal alarmerende termen over de ontwiickeling van de Gemeenschap geuit. Hij heeft er op gewezen dat de uitvoering van hetgemeenschappelijk landbouwbeleid steeds moeilijker wordt, op het gevaar dat het beleid tot in de wortels dreigt te worden aangetast door het uiteenvallen van de vaste koersverhoudingen tussen de valuta.

Niet alleen moet de Europese commissie, het „dagelijks bestuur" van de gemeenschappen per 1 januari worden vernieuwd, de huidige commissie kent, door de ziekte van Borschette en de 'kandidatuur van de Italiaan Spinelli voor de Italiaanse CP, enkele open plekken, en in oktober worden in West-Duitsland verkiezingen gehouden. „Het is duidelijk dat het Nederlandse voorzitterschap onder moeilijke omstandigheden moet worden vervuld en in een moeilijke sfeer begint. Daarom geloof ik niet dat er in de eerste plaats behoefte is aan grote nieuwe ideëen en initiatieven, maar aan het afmaken van de taken die wij op ons hebben genomen".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Den Uyl: afmaken van bestaande taken

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken