Bekijk het origineel

Iedere zendeling heeft volle raad Gods te verkondigen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Iedere zendeling heeft volle raad Gods te verkondigen

REGIONALE MBUMA-ZENDINGSMIDDAG IN OLDEBROEK

5 minuten leestijd

OLDEBROEK — Elke zendeling heeft evenals Paulus — de volle raad Gods te verkondigen en de mensen niet te bouwen in wat gemoedelijkheden. Aldus ds. M. van Beek, predikant van de Geref. Gemeente in Ned. te Opheusden donderdagmiddag in het kerkgebouw van de Vrije Evangelische gemeente te Oldebroek.

Men hield een regionale bijeenIcomst vanwege de Mbuma-zending. Behalve ds. Van Beek spraken ds. W. Kamp uit Grafhorst, predikant in de Oud Geref. Gemeenten en ds. H. J. C. H. Zwijnenburg, predikant van de Chr. Geref. gemeente te Gouderak.

Ds. Van Beek sprak naar aanleiding van een deel uit Efeze 2. De Efeziërs hadden geleefd als heidenen maar waren van eeuwigheid uitverkoren. Zij waren met Christus levend gemaakt en hadden de verlossing in Zijn bloed ontvangen. Hun wordt gewezen op hun eertijds, aldus ds. Van Beek.

Zij vraagden niet naar de levende God. De Heere Jezus Christus, de grootste zendeling — gezonden door zijn Vader voor Zijn kerk — had hen alle als Hoofd van het genadeverbond in Zich begrepen. Zij waren eertijds zonder de Zaligmaker, aldus de Opheusdense predikant. Dat betekende de dood. De Efeziërs hebben het geleerd. De Middelaar verwierf echter de beloften van de verbonden waarvan zij in zichzelf vreemdeling waren voor hen.

Uit hun eertijds werden de Efeziërs uitgeleid. Zij leefden de scheiding tussen God en hun ziel in en kregen een smartelijk gemis. Dat moet in Afrika — aldus ds. Van Beek — ook gebeuren. Blinde heidenen moeten in Adams diepe val een blik krijgen te werpen, opdat hun het heilgeheim ontdekt zou worden, de reiniging in het bloed van de Middelaar. Zo kunnen ook heidenen vrede met God ontvangen, evenals in ons land, waar het heidendom zo sterk toeneemt.

Ds. Kamp

Ds. Kamp bepaalde de luisteraars bij Jesaja 27 de eerste twee verzen: „Te dien dage zal de Heere met Zijn hard, en groot, en sterk zwaard bezoeken den Leviathan, de langwemelende slang, ja de Leviathan, de kromme slomme slang; en Hij zal de draak, die in de zee is, doden. Te dien dage zal er een wijngaard van rode wijn zijn, zingt van dezelve bij beurte".

Te dien dage is die dag waarop de Heere een gewillig volk heeft gemaakt. Wie is listiger dan de duivel? God zal afrekenen met zijn vijanden en het werk der verzoening door voldoening uitvoeren. Gelukkig dan het volk dat op de dag van Zijn kracht gewillig gemaakt wordt.

De wereld ligt verloren, in de macht van de duivel, kan daar niet aan ontsnappen. Daarvoor is een Borg nodig die over de duivel triomfeert. Die langwemelende slang heeft nu bijna 6000 jaar de aarde doorwandeld — zoals bij Job gezegd wordt — en zijn werken zijn liegen, God bedriegen en onteren. In de weg van Christus genoegdoening aan de Vader voor zijn arme volk zal hij verslagen worden.

Openbaar

Toen Christus hem zijn kracht ontnomen had, die het geweld des doods had, is de wijngaard waarover gesproken wordt niet alleen voor Joden maar ook voor heidenen bijzonder openbaar gekomen. Duizenden werden er in de eerste tijd bekeerd. Heidenen, aldus ds. Kamp, moeten bekeerd worden. Maar zijn wij al heiden geworden? Heidenen zullen vragen naar de wortel Isats. God bekeert geen christelijke mensen. Als God bekeert schiet er niet meer over dan een heiden. Christus zou de prijs 'betalen voor Zijn kerk. Hij is de Fontein des levens voor de wijngaard.

Moeten wij daarvan zingen, in déze tijd, in dit land, aldus ds. Kamp? Ja, als een mens tot zichzelf mag inkeren, mag er in beginsel weleens gezongen worden van Gods bemoeienissen, Zijn goedheid en liefdekoorden. In de hemel wordt dat door Jood en heiden een volmaakt zingen.

Ds. Zwijnenburg sprak een slotwoord. Hij deed dat naar aanleiding van Handelingen 11 vers 18: „En als zij dit hoorden, waren zij tevreden, en verheerlijkten God, zeggende: Zo heeft dan God.ook de heidenen de bekering gegeven ten leven!" Petrus had een les van de hemel nodig om ervoor ingewonnen te worden het evangelie onder de heidenen te prediken. Cornelius — waarheen hij mee moest — had geen kennis aan de Middelaar.

Oppassen

Wij moeten oppassen in deze tijd, aldus ds. Zwijnenburg, waarin men op gemoedelijke gronden bouwt, wanneer iemand in overtuiging loopt, direct over werk des Heeren te spreken. Neen, aldus de Gouderakse predikant, als het echt werk des Heeren is maken we niet uit het begin het einde op, maar uit het eind het begin. Dan wordt de tweede Persoon geopenbaard. Er is zoveel nabijkomend werk, aldus ds. Zwijnenburg, laten we maar voorzichtig zijn met onze eigen staat en met die van anderen.

Door ontdekking bij God vandaan moet plaats worden gemaakt voor het bloed des kruises. Daar wordt men het eens met de Heere, aldus ds. Zwijnenburg. Petrus wordt door God gebruikt om Cornelius de Christus der Schriften te prediken. Zijn hart gaat uit naar het voorwerp des geloofs. Nooit heeft evenwel — aldus ds. Zwijnenburg — een omhelzing plaats, tenzij de De Heilige Geest de ziel omhelst.

De bekeerde Joden hebben God verheerlijkt, maar verheerlijkten niet de heidenen. God geeft ook de heidenen bekering. Die bekering door God tot God, aldus ds. Zwijnenburg blijft ook nodig na alle van God ontvangen weldaden — ook de toepassing van Christus aan de eigen ziel. Het moge de Heere dan behagen — aldus de Gouderakse predikant, heidenen te maken en heidenen te bekeren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Iedere zendeling heeft volle raad Gods te verkondigen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken