Bekijk het origineel

De kerk heult met Mohammed

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De kerk heult met Mohammed

WAAROM IS DS. WIJNSMA CHR. GEREF.?

5 minuten leestijd

Kan mijn Christelijke Gereformeerde collega mij duidelijk maken welk principieel verschil er is tussen zijn standpunt en dat van de gemeenschap van de Boskapel te Nijmegen die grond in bruikleen wil afstaan ten behoeve van het bouwen van een moskee? Dat vraagt ds. F. de Vries in „De Reformatie" het „weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven" dat verschijnt in de kring van de Vrijgemaakte kerken. <br />

De zaak waar het om gaat in het redente nummer van „De Reformatie" is dat vier grote steden — Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Dordrecht 200.000 gulden subsidie krijgen om gebedsruimten voor moslims in te richten. Volgend jaar stelt het rijk 130.000 gulden ter beschikking voor dergelijke ruimten elders in ons land.

Hierover lucht ds. J. P. van Roon in het „Hervormd Weekblad" zijn hart. Dat wordt door ds. De Vries dankbaar genoteerd. Tegelijkertijd komt hij echter tot vragen aan ds. Van Roon, maar tevens — en wij wezen daarop in de aanhef van dit artikel — aan ds. S. Wijnsma, Chr. Ger. predikant te Zwolle. Dit laatste vloeit voort uit een interview dat deze had met Kees van Oosten Van de Zwolse Courant. Daarin heeft Wijnsma nogal barre dingen gezegd. Reden genoeg ook voor „Bewaar het pand", het blad binnen de Chr. Ger. Kerken waarin men vast wil houden aan de oude waarheid, om haar verontrusting uit te spreken.

Wat is het geval met de moslims? De raad van kerken in Nijmegen heeft zich unaniem achter de plannen gesteld om ter plaatse tot een moskee te komen. De gemeenschap van de roomse Boskapel heeft grond ter vestiging in bruikleen aangeboden.

Christendom uniek
Ds. Van Roon sprak er in het Hervormd Weekblad allereerst zijn verbazing over uit dat godsdienst door de overheid zomaar wordt gerangschikt onder „culturele identiteit". Dat betekent, dat het een van de vele uitingen van de menselijke geest zou zijn. Dat gaat wel op voor religie, aldus Van Roon, maar niet voor een christelijke belijder. Het christendom maakt er immers als enige aanspraak op haar waarden, het geloof te ontlenen aan goddelijke Openbaring.

Aan de God die gezegd heeft: Gij zult géén andere goden voor Mijn aangezicht hebben, is de overheid echter onderworpen, aldus ds. Van Roon na een deel van artikel 36 van de Ned. Geloofsbelijdenis te hebben geciteerd. De overheid is Gods dienares.

Maar ach, laat hij er moedeloos op volgen. Wat wil je? Hoe zouden we de overheid durven kapittelen vanuit de kerk als we zien wat er in Nijmegen gebeurde? Is het zendingsbevel van de Heere Jezus dan achterhaald? Hebben de zendingsarbeiders bij het uitgaan naar andere volken daarom de dood gevonden?

Uit de geschiedenis, aldus ds. Van Roon, is het bekend: liever Turks dan paaps. Maar dat is voor velen inderdaad geschiedenis geworden. Protestant of Rooms-katholiek is voor velen geen punt meer. Maar nu is het al zover gekomen dat ook christelijk en mohammedaans geen punt meer is.

Wat heeft dat nu allemaal met de Chr. Ger. ds. Wijnsma te maken, zou een nietsvermoedende lezer vragen. Ds. De Vries weet het wel. Aan ds. Wijnsma werd gevraagd: maakt de onderlinge verdeeldheid van de kerk die voor menigeen niet ongeloofwaardig?

Ds. Wijnsma antwoordde: „Ik vind het niet zo erg. Elke kerk heeft haar eigen taak, eigen inbreng en eigen sociale achtergrond. Laat ze allemaal maar hun best doen. Veel erger is dat we elkaar op topniveau niet kunnen vinden. In feite zijn we allemaal knechtjes van de grote Baas. We strijden voor de ene Heer. Ik zie dat niet als concurrentie. We zijn collega's. Het zal de mensen een zorg zijn of die dominee chr. gereformeerd, hervormd of baptist is. Wel of hij de helpende hand biedt en hart heeft voor de medemens. Dat vinden de mensen wel belangrijk. Ik ben persoonlijk overtuigd chr. gereformeerd. Ik houd van die kerk. De gemeenschap vind ik fijn. Een ander voelt zich weer aangetrokken tot de volkskerkgedachte, de hervormde kerk dus. De derde kiest voor de katholieke kerk. Dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. De mensen worden niet via de kerk zalig. Wat moet je kiezen? Ik heb het een eenvoudige vent eens zo horen zeggen: „Bij ons in het dorp heb je drie bakkers. Ik ga naar de bakker die het lekkerste brood heeft".
Aldus ds. Wijnsma.

Ds. De Vries stelt zijn vragen. Hij heeft de chr. ger. kerk lief, zegt hij. Waarom ondermijnt hij haar dan? Hij heeft de drie Formulieren van Enigheid ondertekend, ook het artikel dat spreekt over de ware kerk en de valse. Waarom bagatelliseert hij dan die ordinantie Gods door het al of niet gehoorzamen te maken tot iets dat ieder voor zichzelf moet uitmaken? Hij aanvaardt de Schrift als het onfeilbare Woord van God. Waarom vervloekt hij dan niet met Paulus de oude en de hedendaagse Judaïsten? Waarom stelt hij de keus tussen het ware en valse evangelie dan gelijk aan de keus tussen lekker en minder smakelijk brood? En wat is het verschil tussen de grondaanbieders van de Boskapel en Wijnsma?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

De kerk heult met Mohammed

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken