Bekijk het origineel

Bezwaarschrift tegen bouw crematorium in Middelburg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bezwaarschrift tegen bouw crematorium in Middelburg

3 minuten leestijd

MIDDELBURG — Maandagmiddag kwam de Commissie ruimtelijke ordening in een bijzondere vergadering bijeen, om het bezwaarschrift te bespreken tegen het ontwerp bestemmingsplan Nieuwlandseweg. Doel van dit plan is de bouw van een crematorium op de begraafplaats, mogelijk te maken.

Wethouder B. P. J. Baars herinnerde eraan, dat GS niet akkoord gingen met de ruime interpretatie van het begrip begraafplaats en daarom de wijziging van de bestemming noodzakelijk achtten. Tegen het ingediende bestemmingsplan is nu door een viertal Middelburgers bezwaar gemaakt.

De heer L. A. Kodde (SGP) wees erop, dat de bezwaren niet alleen van principiële, maar ook van planologische aard waren. Hij was van mening dat de combinatie begraafplaats-crematorium ongewenst is, temeer daar het crematorium voor heel de provincie is bedoeld. Daardoor is er voor begraven van eigen burgers minder tijd beschikbaar. De heer Kodde vreesde ook, dat door de bouw van een crematorium de ruimte voor begraven zo klein zou worden, dat ruimen van graven weer nodig zou worden.

De heer A. C. Pijnenburg ( DA) wees op vroeger genoemde planologische bezwaren. Wethouder Baars stelde nadrukkelijk, dat er voor begraven ruimte voldoende was en dat er nog grond voor uitbreiding beschikbaar was.

Bezwaarschrift

Namens de indieners van het bezwaarschrift gaf de heer A. van der Toorn een korte toelichting op de bezwaren. Hij wees erop dat door de bouw van een crematorium ieder die op de begraafplaats komt, geconfronteerd wordt met de lijkverbranding en dat is vooral voor hen, die gewetensbezwaren hebben, tegen deze heidense vorm van lijkbezorging, een bijna onoverkomelijk bezwaar. Ook was de heer Van der Toorn van mening, dat de plaats nabij de wijk Douwendaal voor diverse bewoners een psychologische belasting zou betekenen. Ook de mogelijkheid van het ruimen van graven achtte hij een verkeerde zaak. Wethouder Baars meende dat Middelburg als centrumgemeente crematie moet mogelijk maken. Wel is aan de dienst gemeentewerken gevraagd, maatregelen te nemen om psychologische bezwaren te vervangen.

Aan het eind van de discussie merkte de heer Pijnenburg op, dat de bezwaren die hij had, geheel waren weggenomen. Met name de plaats nabij de wijk Douwendaal achtte hij een ernstige zaak.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Bezwaarschrift tegen bouw crematorium in Middelburg

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken