Bekijk het origineel

FNV stuurt brief aan Tweede Kamer

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

FNV stuurt brief aan Tweede Kamer

Loonmaatregel belemmering voor overleg

6 minuten leestijd

UTRECHT — De Federatie Nederlandse Vakbeweging beschouwt de loonmaatregel, die de regering vorige week heeft aangekondigd, als een ernstige belemmering voor een zinvol overleg over het beleid na 1976. „Een regering, die enerzijds de vakbeweging vraagt mee te werken aan het sociaal economische beleid, kan anderzijds de vakbeweging niet de eigen verantwoordelijkheid in het arbeidsvoorwaardenbeleid ontzeggen".

Dit schrijft de FNV in een maandag verzonden brief aan de leden van de Tweede Kamer. Over de tekst van de brief heeft de federatieraad van de FNV maandag in het gebouw van de Houten Bouwbonden van de federatie in Woerden langdurig overleg gevoerd.

Tijdens de bijeenkomst is ook gesproken over de tactiek, die de FNV zal volgen, nu de loonmaatregel een feit is en het er niet naar uit ziet, dat de leden van de Tweede Kamer een speciale vergadering aan dit onderwerp zullen gaan wijden. Mededelingen over die te volgen tactiek wilde men maandagavond echter nog niet doen.

In een brief aan de kamerleden spreekt de FNV haar diepe teleurstelling uit over het feit, dat de Kamer het voorgenomen regeringsbeleid voor kennisgeving heeft aangenomen.

Onderhandelingsvrijheid

De FNV veracht van de kamerleden, dat ook zij een bijdrage zullen gaan leveren aan de oplossing van de nu ontstane crisis in de arbeidsverhoudingen door de onderhandelingsvrijheid van de vakbeweging in het vervolg te waarborgen. De onderhandelingsvrijheid van de vakbeweging is volgens het schrijven onverbrekelijk verbonden met de democratische rechtsstaat.

In de brief stelt de FNV vast, dat door de gang van zaken, verleden week, een breuk is ontstaan in de relatie tussen de regering en de FNV. Weliswaar erkent ook de FNV de wettelijke bevoegdheid van de regering om in noodsituaties maatregelen te nemen met betrekking tot de loonvorming.

Mislukking

De FNV vestigt er de aandacht op, dat de argumentering voor een hernieuwd ingrijpen in de lonen in feite is gegrond op het mislukken van de onderhandelingen op centraal niveau. Bij voorbaat worden immers de resultaten van overleg op het niveau van de bedrijfstakken en de ondernemingen (zoals de FNV dat gewenst had) als onaanvaardbaar beschouwd, aldus de brief. De FNV meent, dat de regering zichzelf onder zware druk van de werkgevers de noodzaak van een loonmaatregel heeft opgelegd.

Kernpunt

Het punt waarom het gaat en waarop de onderhandelingen tussen werkgevers, werknemers en regering ook zijn afgebroken is de gewenste loonsomstijging over dit jaar. De regering, die aanvankelijk een loonsomstijging van 8,5 à 9 procent voor ogen had, was uiteindelijk bereid om een loonsomstijging van 9,3 procent te aanvaarden. Daarmee is zij voorbijgegaan aan de gelbNken bereidheid van de FNV om de loonstijging binnen de 10 procent te houden, aldus de brief.

„Nu beroept de regering zich ter verdediging van haar beleid er op, dat dit in het kader van de inflatie- en werkloosheidsbestrijding moet worden geplaatst. De FNV vermag echter niet in te zien, dat een geringe overschrijding van 9,3 procent loonsomstijging, teneinde de koopkracht van grote groepen werknemers veilig te stellen, het gehele sociaal-economische beleid op losse schroeven zet", zo houdt de Federatie de kamerleden voor.

De regering heeft zich naar haar mening in een dwangpositie laten dringen door de harde opstelling van de werkgevers. Enerzijds zag de regering blijkbaar geen kans, een hogere bruto-loonstijging ten laste van de werkgevers voor te stellen. Anderzijds zouden verdergaande maatregelen in de sfeer van de sociale verzekeringen uiteindelijk ten laste van de collectieve voorzieningen komen. Vanuit die positie moest de regering de noodzaak van een loonmaatregel verklaren, aldus de FNV. Zij stelt, dat een geringe overschrijding van 9,3 procent loonsomstijging volstrekt gerechtvaardigd zou zijn met het oog op het in de eerste helft van 1976 sterk gestegen prijspeil.

Overigens zegt de FNV, dat de nieuwste prognoses met betrekking tot prijsstijgingen over dit jaar (8 a 8,5 procent) van weinig realiteitszin getuigen. De FNV rekent er op, dat de prijsstijgingen dit jaar op minstens 8,75 procent komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

FNV stuurt brief aan Tweede Kamer

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken