Bekijk het origineel

Waardenburg niet garant voor aanleg tennisbanen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Waardenburg niet garant voor aanleg tennisbanen

Bezwaren op principiële gronden

3 minuten leestijd

<br />

WAARDENBURG — De gemeente stelt zich niet garant voor een bedrag van 90.000 gulden voor de aanleg van tennisbanen. Om principiële redenen werd het verzoek afgewezen. Vooral het feit dat de banen naar alle waarschijnlijkheid ook 's zondags in gebruik zouden zijn, maakte het voor de raad een onoverkomelijke zaak. De vereniging noemde het besluit van de raad „chantage".

Wethouder van de Broek (SGP) antwoordde hierop: „Ze zeggen dat wij honderd jaar te laat leven, maar we schamen ons niet tot de groepering te behoren die de zondag in ere houdt".

Hoewel de heer Van Helden (CHU) erop wees, dat een spoedige oplossing voor de aanleg van tennisbanen moest worden gevonden, kon hij niet achter de garantielening staan. Hij zou dit wel kunnen als men zich aanpaste aan de structuur van de inwoners van Waardenburg, waarvan de meerderheid niet op zondag zou gaan tennissen. Wanneer men wel met de lening akkoord gaat en er dan dus op zondag getennist kan worden, zal dit een apart ploegje worden, terwijl hij iedereen graag hiervan wil laten profiteren.

Voorstel

Mevr. Van Steenbrugge (Gemeentebelangen) diende daarop een voorstel in om de garantielening toch doorgang te laten vinden. Deze werd met vijf tegen drie stemmen verworpen. Tegen stemden wethouder Van de Broek en de heer Van Rooyen (SGP), wethouder Blom en de heer Van Helden (CHU) en de heer Pelle (PvdA). Voor stemden mevr. Van Steenbrugge en de heer De Vor (Gemeentebelangen).

Verder kwam het verzoek van de stichting dorpshuis Waardenburg ter sprake, dat enerzijds pleitte voor de bouw van een nieuw dorpshuis met gymnastieklokaal en anderzijds de aankoop van het verenigingsgebouw Rehoboth. Dit gebouw zou na verbouwing en uitbreiding met een gymnatieklokaal ook geschikt kunnen zijn voor dorpshuis. Dit zou in totaal de kosten van 1.187.000 gulden met zich meebrengen. De inspecteurs van lager onderwijs en lichamelijke opvoeding hadden bezwaren tegen combinatie dorpshuis en gymnastieklokaal en achtten het noodzakelijk dat in de onmiddelijke omgeving van de openbare school en de school der Gereformeerde Gemeente een afzonderlijk gymnastieklokaal gebouwd zou worden. B en W stelden voor niet in te gaan op het verzoek van de stichting. Zij vroegen de raad, zich uit te spreken voor de bouw van een gymnastieklokaal ten behoeve van de drie basischolen en het college te machtigen de nodige voorbereidingen te treffen. Tevens zal, wanneer het stichtingsbestuur eventueel financieel tegemoetgekomen zal willen worden als men vraagt om geld voor de verbouwing van het huidige verenigingsgebouw Rehoboth, hierop ingegaan kunnen worden.

Hierop diende de heer Helden(CHU) een motie in, gesteund door mevr. Steenbrugge en de heer De Vor (Gemeentebelangen) en tevens de heer Pelle (PvdA). Men stelde hierin, dat de voorbereidingstijd voor de raad te kort was en men wilde het voorstel in september nogmaals in behandeling zien. Men vroeg het plan te verwezenlijken in éen object, terwijl de 275.000 gulden voor de aankoop van het gebouw Rehoboth de bestemming zou moeten krijgen voor het bouwrijp maken van de grond, en terwijl men eind 1976 de plannen rond wilde hebben en in 1977 wilde bouwen.

Hierop schorsten B en W op verzoek van wethouder Van de Broek(SGP) de vergadering.

Na de schorsing werd de motie in stemming gebracht. Deze werd aangenomen met de ondertekenaars voor en de beide wethouders Van de Broek (SGP) en Blom CHU) alsmede de heer Van Rooyen (SGP) tegen. Hierop werd een commissie samengesteld, die als werkgroep de zaak zou begeleiden. Zitting namen mevr. Steenbrugge, de heer Pelle en de heer Van Helden. De heer Van Rooyen bedankte hiervoor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Waardenburg niet garant voor aanleg tennisbanen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken