Bekijk het origineel

Geleerde objectiviteit die slechts naar cijfers vraagt totaal afwijzen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Geleerde objectiviteit die slechts naar cijfers vraagt totaal afwijzen

WURMBRAND BIJ TEACH-INN

7 minuten leestijd

ZEIST — Naar deze volksverleider wens ik niet langer te luisteren. Dat was de boodschap die de Utrechtse dr. Hebly — verbonden aan het Instituut voor missiologie en oecumenica aan de Utrechtse rijksuniversiteit — op het conferentiecentrum "Woudschoten" te Zeist maandagochtend achterliet. Het was zijn reactie op de toespraak ter inleiding van de door „De Ondergrondse kerk" georganiseerde teach-inn, die ds. Richard Wurmbrand hield.

Wumtbrand hekelde het beleid van de Wereldraad der kerken door steeds over het Wereldverraad van kerken te spreken. Na een aanvankelijk protest van Hebly hiertegen stapte hij midden onder Wurmbrands toespraak op. Bij de Wereldraad eten ze appeltaart, zo voegde Wurmbrand hem toe, maar wat hebt u geleden voor Christus? Wurmbrands reactie was: die de Geest van Christus niet hebben kunnen ons niet verdragen.

Hebly behoort tot diegenen die zich reeds eerder — mede in publicaties — zeer negatief hebben uitgelaten over het bestaan van een ondergrondse kerk. Hij was uitgenodigd voor een open discussie met Wurmbrand tijdens de vragenstellerij na afloop van Wurmbrands inleiding. Door zijn vertrek evenwel zijn zeker de zeer kritische vragen achterwege gebleven die het gesprek een belangwekkender karakter hadden kunnen geven.

Conferentie

De Teach-inn was onderdeel van de trainingscursus „stem der martelaren"-„ondergrondse kerk", die van 13 tot 23 juli in Woudschoten gehouden wordt. In het kader van deze conferentie werd zaterdag in de Merwedehal te Utrecht een open Rusland-dag gehouden.

Na Wurmbrands inleidende — langdurige — toespraak, werd een panel gevormd ter beantwoording van vragen. Daarin hadden behalve de inleider zitting dr. J. C. Maris, algemeen secretaris van de ICCC, de heer S. Paas uit Nijkerk, die de teach-inn geopend had, Hermann Hartfeld die 7 jaar gevangen zat en in de mijnen uraniumvergiftiging opliep, Nikolaj Klassen, die vijf jaar in de gevangenis zat, en Arnold Rose, eveneens een om het geloof gevangen gezeten hebbende Ruslandduitser.

Ter afsluiting van de teach-inn sprak Joseph Kenney, directeur van de Aziatische afdeling van „De Ondergrondse kerk" de enkele honderden aanwezigen die in de grote conferentiezaal van „Woudschoten" bijeengepakt waren toe. Zijn toespraak had een sterk politiek karakter. Hij kritiseerde onder andere de politiek van Kissinger. Vreedzame samenwerking met de duivel lag hem niet.

Weinig meningsverschil

In de discussie naar aanleiding van Wurmbrands toespraak kwamen weinig spectaculaire meningsverschillen naar voren — dr. Hebly was vroegtijdig vertrokken — en gingen weinigen rechtstreeks in op de door hem verstrekte gegevens. Wel kwam Willy Brandt, mogelijke communistische overheersing van West-Europa en zelfs de profetieën van de ex-Gereformeerde predikant A.A. Leenhouts ter sprake.

Aanwezig waren diverse directeuren van afdelingen van „de Ondergrondse kerk", uit Japan, India, Portugal etc. Verder ontbraken in het internationaal gezelschap niet diverse predikanten uit verschillende kerkgemeenschappen, maar ook Wurmbrands zoon Michael en zijn vrouw Sabina.

Wurmbrand gaf eerst een overzicht van de situatie in diverse landen. De kinderen van christenen — die géén christen zelf zijn — worden in Noord-Korea in de gevangenis geworpen vanwege hetgeen hen aan Bijbelteksten mogelijk is bijgebleven. De laatste informatie was dat de kleine ondergrondse kerk die er was in 1972 ontdekt is.

In Rood-China, een land van 800 miljoen inwoners is geen enkele kerk open. Wel is dat het geval in Peking, één protestantse en één roomse kerk, voor het personeel van de buitenlandse ambassades. Mao heeft immers bepaald, aldus Wurmbrand, dat de Chinezen niet naar de hemel mogen. Er is evenwel ook daar een ondergrondse kerk, aldus Wurmbrand.

Schande

Schande over elke prediker, aldus Wurmbrand, die niet emotioneel wordt over de gepleegde gruweldaden. De geleerde objectiviteit die slechts met cijfers werkt is zonde. Uw hart moet branden met een vlam van liefde en mededogen over de lijdende broeders. Las u niet in uw kranten wat er in Cambodja gebeurde? Waarom weent u daar niet over, aldus ds. Wurmbrand? 600.000 Cambodjanen werden gedood, waaronder veel kinderen. Alle christenen die achterbleven zijn gedood, waarom weent u niet?

Toen ik, aldus de leider van „De Ondergrondse kerk", voor het eerst naar het westen kwam heb ik gesproken met Fletcher, met Michael Bourdeaux, met vertegenwoordigers van Amnesty International en de Wereldraad van kerken, al die organisaties die iets zeggen te doen voor de verdrukten. Ik vertelde hen hoe christenen worden gemarteld, hoe zij die daarvan half gek werden, gedwongen werden uitwerpselen te eten en urine te drinken, hoe ze werden gedwongen daarmee de mis te bedienen. Men vroeg van de Wereldraad, wat kunt u bewijzen. Ik trok, aldus Wurmbrand, mijn hemd uit en toonde 48 littekens, merktekenen van martelingen. Vrienden van vóór mijn gevangenschap schreven te weten vóór die gevangenschap niets daarvan gemerkt te hebben. De mensen met wie ik sprak geloofden het toen misschien ook wel van mij, maar niet van anderen

Profetisch

Is uw informatie wel betrouwbaar, zo vraagt men mij, aldus Wurmbrand. Ik haat objectiviteit. Toen de Nazi's de Joden doodden, hoeveel het er waren, ik weet het niet. Hoelang de tong is die bij sommigen in hun gevangenis hun ontnomen wordt, ik weet het niet. Maar het zijn er veel. Ieder die niet gelooft wat wij zeggen, aldus Wurmbrand, dat er miljoenen christen-martelaren zijn, hij gelooft niet wat de Bijbel zegt. Wij zijn boodschapper van God. Wie ons niet hoort, zal het moeten verantwoorden voor God. Wij hebben een profetische boodschap.

Wonderen

Nog steeds gebeuren er wonderen, zo betoogde Rose, na afloop van Wurmbrands toespraak, op een vraag hoe men uit Rusland kan komen. Ieder moet toch bereid zijn voor de communisten te werken, die Rusland verlaat? Dr. Maris haalde een van de publicaties van de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Moskou aan, waarin wordt gezegd, dat telkens wanneer de voormalige bondskanselier Brandt Rusland , bezocht, kleine groepjes Russen het land uit mochten, ook Joden. Het was, zo betoogde Maris, regelrechte mensenhandel. Het voorrecht viel evenwel niet ieder te beurt die maar wilde.

Eveneens kwam ter sprake de toeleg van communisten om Zuid-Afrika te overweldigen en West-Europa in bezit te krijgen. Met instemming citeerde Wurmbrand Kissinger, die Europa binnen tien jaar al geheel marxistisch zag. Italië en Frankrijk gaan voorop, zo betoogde Wurmbrand.

Wij zijn arm

Een ander weer meende dat de inleider de zaak overtrok. Ik heb — zo betoogde deze spreker — veel meer neiging om over mijn eigen volk te wenen, dat heet noch koud, maar lauw is. Zij, de onderdrukten, zijn rijk, wij zijn arm.

Waarom telkens van Wereldverraad gesproken, in plaats van Wereldraad, aldus een van de aanwezigen. Velen van ons immers zijn indirect, door hun lidmaatschap van een der aangesloten kerken, toch ook lid? De mensen die op de Wereldraad tegen zijn moeten in hun kerk openbaar protesteren, was het antwoord.

In Rusland bidden christenen zelfs, niet alleen voor communisten, zo vertelde Rose, maar zij vasten ook voor hen. En Klassen vertelde een practisch voorbeeld.

Andere sprekers

Om nog enkele andere elementen uit de trainingscursus te noemen. Woensdag 14 juli sprak ds. W. Stuart Harris uit Londen over ,,Waarom christenen anti-christelijke ideologieën en politieke systemen moeten bestrijden. Woensdagavond sprak mr. L. van, Heyningen uit Den Haag over ,,De betekenis van Alexander Solzjenitsin".

Behalve wat excursies van ontspannende aard — onder andere paar de gevangenenpoort en het Mauritshuis in Den Haag en naar de Flevohof — die in de loop van de trainingscursus plaats hebben, sprak verder donderdag 15 juli ds. M. Knutson uit de Verenigde Staten over ,,De geest van ontspanningspolitiek, getoetst aan het Woord van God".

Ds. P. D. Henegan uit Zuid-Afrika gaf vrijdag „Informatie over landen die onlangs communistisch geworden zijn" (bijvoorbeeld Angola, Mozambique, Zuid-Vietnam) en Michael Wurmbrand over „De Ondergrondse kerk en de communicatie-middelen". Maandagmiddag sprak Hermann Hartfeld over ,,De verderfelijke invloeden op bijbelgelovige christenen in communistische landen door de uitwerking van langdurige communistische propaganda en gebrek aan informatie. Zondag gingen zowel dr. Maris als ds. Wurmbrand voor in de Christelijke Gereformeerde kerk te Zeist.

Dinsdag 20 juli, vandaag dus, spreekt dr. Maris over „recente ontwikkelingen in de Oecumenische beweging". 's Avonds voert EO-medewerker J. A. E. Vermaat het woord over „Dialoog tussen christendom en communisme". Donderdag spreekt de met ziekteverlof zijnde hoofdredacteur van het opinieblad ,,Koers", de heer H. Verweij uit Sliedrecht, over „Desintegratie en socialisering yan de Westerse samenleving".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Geleerde objectiviteit die slechts naar cijfers vraagt totaal afwijzen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken