Bekijk het origineel

Toch een provinciale indeling IJsselmeer

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Toch een provinciale indeling IJsselmeer

GS in antwoord aan Vereniging

2 minuten leestijd

HAARLEM/APELDOORN — GS van Noord-Holland hebben de Vereniging tot Behoud van het IJssejmeer een toelichting gegeven op hun streven naar een provinciale indeling van het IJsselmeer.

De vereniging had in januari een brief gestuurd aan de minister van Binnenlandse zaken, waarin gesteld werd dat een provinciale verdeling van het IJsselmeer voor de vereniging onaanvaardbaar was. Als reden hiervan werd gegeven dat de beslissing over de bestemming van het gebied binnen de nationale planologische doelstelling nog grotendeels moet worden voorbereid. In dit stadium van de besluitvorming zou het onverstandig zijn de bestuurlijke eenheid over het gebied te verbreken. Volgens de vereniging zou het juist een voordeel zijn dat slechts één bestuursniveau, en nog wél het nationale, gezag uitoefend op het gehele gebied.

GS stellen daarentegen dat er belangrijke motieven zijn om wel te pleiten voor een provinciale, en te zijner tijd gemeentelijke, indeling van het IJsselmeer gebied. De besluitvorming zal geschieden op een manier die voldoet aan de eisen van openbaarheid, inspraak en democratisch bestuur.

De noodzaak om beslissingen te nemen over de hoofdlijnen van het beleid op rijksniveau worden door GS onderkend. Maar met het vaststellen van de hoofdlijnen kan niet worden volstaan. De door de vereniging gevreesde nadelen van de bestuurlijke indeling van het gebied, zoals versnippering en gebrek aan coördinatie, kunnen volgens GS voorkomen worden. In dit verband wordt er gewezen op de coördinatie van de provinciale besturen van Friesland, Groningen en Noord-Holland met betrekking tot het Waddengebied.

Een tweede motief voor een provinciale en gemeentelijke indeling van het IJsselmeer noemen GS het voorkomen van een bestuurlijke scheiding tussen het IJsselmeer en het omringend vasteland.

Een derde motief van de indeling is volgens GS de behoefto, aan te sluiten bij het bestaande bestuurlijke patroon van de indeling in provincies en gemeenten. Er zijn naar hun mening zwaarwegende argumenten aanwezig om hiervan af te wijken.

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben zich akkoord verklaard met een plan voor de provinciale verdeling van het IJsselmeer. Dat plan was opgesteld in overleg met de besturen van Noord-Holland, Friesland en Overijssel. In 1969 had de minister van Binnenlandse zaken de drie provincies verzocht om in onderling overleg een voorstel te doen voor een provinciale indeling van het IJsselmeer, omdat hij het bezwaarlijk achtte na de realisatie van de Zuidelijke IJsselmeerpolder het IJsselmeer tussen de Afsluitdijk en de IJsseimeerpolders niet in de delen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 21 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Toch een provinciale indeling IJsselmeer

Bekijk de hele uitgave van woensdag 21 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken