Bekijk het origineel

feOi^ •

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

feOi^ •

5 minuten leestijd

399. Die arme, verschrilrte hofdame...! Ze rukte het raam open, riep bang en boos: „Uwe hoogheid...! Uwe hoogheid...! Foei toch!" Louw achter de put, om van de cel uit niet gezien te worden, op zijn hurken neergedoken en met zijn rug naar de ramen van de koninklijke vertrekken, gluurde angstig om het stenen muurtje heen. En opeens... opeens hoorde hij achter zich een raam opengaan, een heel deftige stem roepen: „Uwe hoogheid!" Hij keek om... O, verschrikkelijkl Een heel deftige dame met zilver haar, en bange, boze ogen... En ze wenkt heftig. Ja, hij ziet wel goed: ze wenkt zo heftig tegen hem... En ze roept: „Foei toch". Met plaatfes van Willem O. van de Hulst Jr.

400. Louw weet géén raad. Hij begrijpt wel, dat ze het prlnsje zoekt, het prinsje roept; maar ze kijkt naar hem, ze wenkt hem... O, wat moet hij doen? Zitten blijven? Dat gaat niet, want als ze nóg bozer wordt, als ze naar buiten komt... Uit haar gezicht wegwippen naar de andere zijde van de put? Dat gaat ook niet, want als die bulderbast van een kapitein hem ziet... O, wat moet hij doen?

Hij duikt nog dieper ineen, alsof hij in de grond wegkruipen wil. Dan, ineens als een haas zo vlug, wipt hij weg op handen en voeten. Daar, ergens, in de hoek van de binnenplaats ziet hij een deur op een kier staan... Als hij daar komen kan, als hij daarachter wegschuUen kanVooruit! Vooruit! Wagen! Alles wagen!

,,Je zou ook kunnen zeggen waarom gaat Verrij niet?" vond de lapjeskoopman. ,,Kijk Meeuwis, ik zou wel willen gaan, maar ik durf niet. Ik zou echt niet weten wat ik tegen dat meisje zeggen moest. Van der Griend gaat persé niet. Ik weet wel waarom ook en dat weet jij nog beter dan ik".

Maar is hij nu veilig? Het geliüd van de snuffelaar, dat zich eerst iets verwijderd heeft, komt weer duidelijk nader... Beren zijn nieuwsgierig en natuurlijk heeft deze iets geroken. Langzaam herstelt Wolfert zich. Hij richt zich op en tast naar zijn'wapens, maar bedenkt meteen hoe weinig deze in het duister te betekenen hebben, tegenover een veel sterkere vijand...

Nu is hij vader dankbaar, dat hij ze hier destijds heen bracht... vader... ja, was dié nu maar bij hem, d&n zou hij niet bang zijn, zelfs hier in dit donkere holMaar vader is nu ver weg. Die slaapt nu thuis zijn zware slaap.

Moeder, die zal misschien wel wakker Uggen_ liggen denken aan hem, aan haar jongen, waar die nu toch zitten kan.

Maar is deze beer een vijand of is het alléén maar nieuwsgierigheid, die hem prikkelt? Hoor, hij krabbelt nu ook naar het schijnt aan de takken... Maar dat onderzoek schijnt hem slecht te bevallen. ,J)aar zitten stevige doomtjes aan, vriendje," zegt Wolfert bij zich zelf. Ja, dat heeft hij gisteravond zelf ook nog even ondervonden, toen hij ze zo voorzichtig mogelijk voor de opening aanbracht en hij heeft toch heus geen zachte handjes. Ken ogenblik heeft hij er toen zelfs over gedacht die takken verder maar niet te gebruiken. Hoor, daar komt die snuffeloar weer diehteihU, weer krabt en plukt hij aan de takken, die zacht kraken... Zal hij ze tóch wegtrekken? 't Lijkt Wolfert of hU hem ook al aan de paar dunne planken hoort krabben, die hij gisteravond nog voor de opening schoof, maar die de gehele opening lang niet afsluiten... Met angst berekent hij, hoe kort de afstand is, die hem nog scheidt van zijn vreemde, nachtelijke bezoeker en hoe dun de barricade is, die hem beveiligen moet...

Verrij rechtte zijn rug. „Luister nu eens Meeuwis Veldhoen", zei hij vast. „Als jij naar Dordt gaat en Fientje opzoekt, dan weet ik zeker dat jij meer kan bereiken dan dominee Talma of Rudolph. Ik ken jou wel, jongen. Jij hebt er misschien nog wel meer last van, dat Fientje op het slechte pad is gekomen, dan ik. Je weet heel goed, dat ze op de Noord al niet goed oppaste en ik heb nooit de moed gehad om ze daarover aan te spreken. Dat voel ik als schuld, Meeuv.'is. Ik ben nalatig geweest en dat kan ik nu wel goed proberen te praten, maar dat zal me niet helpen, Meeuwis". Verrij greep zijn eliestok en hield ze in de lucht.

„Begrijp goed Meeuwis, ik ben tekort geschoten tegenover een naaste en jij weet heel goed wat het grote gebod inhoudt".

Meeuwis Veldhoen streek de twee guldens op en zei met een zucht: „Ik zal gaan Verrij. Ik zal je later wel precies vertellen hoe het afgelopen is".

,,Hij is dichter bij het koninkrijk dan je baas, Knelis", zei Verrij tegen zijn poes.

De andere week vervoegde Meeuwis zich bij het Huis van Bewaring in Dordrecht. Bij de dienstdoende agent van politie verklaarde hij, dat hij de gedetineerde Fientje van der Kam wilde spreken.

Nee, dat was Meeuwis niet. De agent wilde er toch meer van weten.

,,Kijk eens, meneer", zei Meeuwis. ,,Ik kom van Heinenoord en Fientje heeft daar vroeger gediend bij boer van der Griend. Vandaar dat ik haar ken. Ik kom dus meer als vriend om haar op te zoeken, dat kan toch".

,,Ze krijgt nooit bezoek", zei de agent. ,,Een keer is haar moeder geweest en dat is, naar ik gehoord heb. niet eens zo best verlopen. Je moet het zelf weten man, maar het is een katje, dat je niet zonder handschoenen kunt aanpakken. Als ik jou was ging ik maar weer naar huis. Het is helemaal mis met dat Fientje. Het is een doortrapte misdadigster".

Het was toch wel verschrikkelijk als je van de buitenwereld werd afgesloten tussen vier muren. Meeuwis dacht aan het Bijbelwoord waarin gesproken wordt over het welaangename jaar des Heeren, wanneer aan de gevangsnen vrijlating wordt gepredikt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

feOi^ •

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken