Bekijk het origineel

Aantal doden i verkeer neemt af

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aantal doden i verkeer neemt af

Verdere maatregelen noodzakelijk

5 minuten leestijd

VOORBURG — Menselijkerwijs gesproken zijn door het gebruik van de autogordel in 1975 200 mensen minder om het leven gekomen dan anders het geval zou zijn geweest. Het gebruik van bromfietshelmen heeft in datzelfde jaar 100 mensen het leven gered. Dit blijkt uit de studie „Tien jaar verkeersonveiligheid in Nederland" van de Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid (SWOV).

Een deelstudie van deze stichting over de veiligheid van de voetganger resulteerde in de brochure „De voetganger in het verkeer".

Uit de publicatie „Tien jaar verkeersveiligheid in Nederland" blijkt, dat vanaf 1955 het aantal verkeersslachtoffers jaarlijks flink toenam. In 1972 werd een wat SWOV noemt „triest hoogtepunt" bereikt met 3264 doden. In 1973 daalde dit cijfer tot 3092.

In 1974 kwam de grote ommekeer, een daling tot 2564 doden. Het volgend jaar zette de daling zich voort tot 2321, ongeveer evenveel als in 1964 en dat terwijl het autopark van 1964 tot 1975 meer dan drie keer zo groot werd.

Uit resultaten van SWOV-enquetes blijkt, dat het gebruik van autogordels tussen 1971 en 1973 langzaam begon te stijgen, in 1974 stabiel bleef en in 1975 sterk steeg, namelijk met 30 procent. Deze laatste stijging was vooral een gevolg van de wettelijke maatregel per 1 juni van dat jaar.

Vermindering
Het gebruik van autogordels vermindert de kans om bij een ongeval gedood te worden met minstens 60 procent. Helaas neemt het dragen van autogordels weer af hetgeen een ongunstig effect op het dodental zal hebben, tekent de SWOV bij deze cijfers aan. In de SWOV-publikatie wordt berekend, dat zonder deze toeneming van het gordelgebruik het aantal doden in 1975 ongeveer 200 meer had bedragen.

Het toegenomen helmgebruik heeft een grote invloed gehad op de daling van het aantal gedode bromfietsers, zo zegt de publikatie verder. De SWOV berekende, dat het toegenomen helmgebruik in 1974 ongeveer 50 levens en in 1975 zelfs 100 levens heeft gespaard.

Andere maatregelen, die een rol hebben gespeeld bij de daling van het aantal verkeersdoden in 1974 en 1975, zijn de alcoholwet en de snelheidsbeperking.

Effect

Hoe groot het effect van deze maatregelen precies is geweest, is niet bekend. Snelheidsmetingen laten zien, dat de snelheden kort na de invoering van de snelheidslimieten (februari 1974) weer wat toenamen en sindsdien weinig meer veranderd zijn.

Bovendien is uit onderzoek gebleken, dat het aantal niet-nuchtere autobestuurders in de laatste maanden van 1974 aanzienlijk was afgenomen. Ervaringen met deze wetten in het buitenland wijzen erop, dat het effect op de lange termijn niet te hoog mag worden geschat.

Dat de daling van het aantal verkeersdoden in 1975 t.o.v. 1974 niet groter was dan 7 procent is voor een deel te verklaren uit het korte-termijneffect van de alcoholwet, die eind 1974 van kracht werd. Voor een ander deel uit het afnemende effect van de energiecrisis.

Door deze crisis, die eind 1973 uitbrak, werd de personenauto minder gebruikt, hetgeen vooral van invloed is geweest op het aantal doden inhet eerste kwartaal van 1974.

Een ander gevolg van de energiecrisis was, dat er minder nieuwe personenauto's zijn verkocht en er daardoor minder onervaren rijders op de weg kwamen. Onervaren rijders zijn naar verhouding vaker bij ongevallen betrokken dan de ervaren kilometervreters. Deze invloed moet echter niet overschat worden, omdat het percentage onervaren rijders erg laag is.

Voetgangers

Uit de andere publicatie van het SWOV „De voetganger en het verkeer" blijkt, dat het aantal voetgangers dat jaarlijks tengevolge van een verlceersongeval overlijdt eveneens een dalende tendens vertoont. In de jaren 1965-1972 stierven jaarlijks ca. 600 voetgangers tengevolge vKh een verkeersongeluk. In 1973 waren dit er 504, in 1974 424 en in 1975 385.

Een viertal maatregelen ervoor zouden kunnen zorgen, dat dit dodencijfer nog verder daalt. In de eerste plaats meer voorzieningen voor overstekende voetgangers (dus meer VOP's en voetgangersbruggen en tunnels).

Een tweede maatregel is: meer wettelijke zorg en de daarbij behorende wetshandhaving. Een derde: het ontplooien van initiatieven op het gebied van opvoeding: voorlichtings- en propagandacampagnes. En als laatste maatregel noemt men voorzieningen op het gebied van de stedelijke infrastructuur.

Deze laatste maatregel zal volgens het SWOV vermoedelijk het meeste effect hebben. Men denkt hierbij bijvoorbeeld aan het afsluiten van winkel- en woonstraten voor het rijdende verkeer, het aanleggen van speelstraten en het plaatsen van hekken voor schooluitgangen.

Opvallend is in de brochure, dat men weinig verwacht van de uitbreiding van het aantal oversteekplaatsen. dDit is tot op heden weliswaar de meest voorkomende vorm van beveiliging voor de voetganger, maar zij heeft het minste effect op de voetgangersveiligheid, zo tonen onderzoekingen aan.

De SWOV pleit ook voor meer politietoezicht op de handhaving van de verkeersregels. Uit experimenten in het buitenland bleek, dat bij de aanwezigheid van een politiefunctionaris het oversteekgedrag van de voetgangers aanmerkelijk verbeterde, terwijl ook het aantal automobilisten, dat voetgangers op een zebra voorrang gaf, groter was.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 14 augustus 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Aantal doden i verkeer neemt af

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 14 augustus 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken