Bekijk het origineel

Verklaring Vrijzinnigen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verklaring Vrijzinnigen

3 minuten leestijd

<br />

Het hoofdbestuur van de vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Nederland heeft een motie aan de deelnemers van de gezamenlijke vergadering van de Gereformeerde en de Hervormde (generale) synodes opgesteld.

Daarin wordt met klem gevraagd „aan de desbetreffende subcommissies van de interimraad van deputaten een getermineerde opdracht te geven te onderzoeken in hoeverre de sociologische, maar vooral ook de theologische vooronderstellingen" gerechtvaardigd zijn, die tot uitdrukking komen in een door deze gemeenschappelijk Hervormd-Gereformeerde raad voorbereid kerkordelijk model.

In dat model wordt, aldus de motie, uitgegaan van het principe van de territoriaal bepaalde wijkgemeenten en de vorming van wijkgemeenten en daarmee vergelijkbare vormen van kerkelijk leven, gestructureerd naar sociologische en modale principes zoveel mogelijk beperkt en tegengegaan.

Het hoofdbestuur dringt er voorts op aan bij dit onderzoek de juistheid te toetsen van de stelling (van dr. G. W. Reitsema), dat de kerk opgebouwd dient te zijn uit grote regionale basiseenheden van 50.000 tot 100.000 zielen per eenheid, waarbinnen spirituele — dus ook modale — en sociologische geledingen in organisatorische structuren worden verwerkelijkt ,,opdat de pluriforme mogelijkheden waartoe Bijbel en Evangelie aanleiding geven de ruimte krijgen, waarin zij kunnen bestaan". Ds. G. Spilt is praeses van üe tiervormde synode. vendien, dat hun getal klein is vergeleken met degenen, die zich om de belijdenis der kerk niet meer bekommeren. Een éénwording van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken, zoals die op dit moment wordt nagestreefd, zal dan ook zeker niet betekenen een versterking van de prediking naar Schrift en Belijdenis, die door ons van harte wordt voorgestaan.

Wij roepen zowel onze eigen kerk als de Gereformeerde Kerken en ook hun beide synoden op terug te keren tot de volle erkenning van het gezag van de Heilige Schrift en het spreken en leven naar de Belijdenis, die immers beide kerken nog gemeen hebben, opdat zó de weg gebaand zal worden tot een geheel nieuwe en dan ook verantwoorde vorm van éénwording. Door de eeuwen heen heeft de kerk niet geaarzeld in haar belijdend spreken dwalingen aan te wijzen en af,te wijzen. Wanneer thans de kerk verzuimt oude dwalingen als van Pelagius, Erasmus, Thomas Münzer, Arminius en anderen, die door de tijden heen in nieuwe vormen terugkwamen en zich ook thans aandienen, te weerspreken dan is zij ontrouw aan haar Hoofd en is zij schuldig aan de misleiding die komt over de zielen die haal" zijn toevertrouwd. In zo'n situatie, en we zeggen het met leedwezen en bewogenheid maar ook in zorg om het belijden der kerk, kunnen we de nu nagestreefde éénwording niet begeren."

Aldus de verklaring in ,,De Waarheidsvriend."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 september 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Verklaring Vrijzinnigen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 september 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken