Bekijk het origineel

Onderhandelingen liepen vast

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Onderhandelingen liepen vast

3 minuten leestijd

<br />

Bij de besprekingen van donderdag in de groot-metaal is het, volgens de heer Wamsteeker, in eerste instantie gegaan over o.m. de notulen van de vorige vergaderingen veertien dagen geleden en verder over een voorstel van het bestuur van het Bedrijfspensioenfonds om de premie te verlagen. Het bestuur is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de metaalindustrie.

De werknemersdelegatie in de ROM is, gezien het feit dat zij voorstander is van verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd tegen dat voorstel. (ondanks het feit dat haar vertegenwoordigers in het bestuur van het pensioenfonds voor een verlaging hebben gestemd). De werkgeversdelegatie in de ROM is voor een verlaging van de premie. Omdat het bestuur van de ROM ook paritair is samengesteld, staakten donderdagmorgen de stemmen over dit punt, aldus de heer Wamsteeker.

De discussie over dit punt nam volgens de voorzitter van de ROM vrij veel tijd in beslag. Daarna kon men overgaan tot voortzetting van de veertien dagen geleden onderbroken bespreking over een cao voor 1977.

De heer Wamsteeker heeft daarna in het gesprek het woord gevoerd over de opstelling van de FME zoals die veertien dagen geleden tot uiting kwam. De werknemers achten zich niet in staat de economische analyse die toen van de kant van de FME is gegeven over de situatie in de bedrijfstak als geheel en in de sectoren metaalprodukten en machinebouw in het bijzonder te beoordelen. Wel hebben zij moeite met de enquête die de FME onder haar leden heeft gehouden en met de uitkomsten daarvan.

Geen ruimte

De voorzitter van de werkgevers-delegatie, de heer A. Prins, zei dat het jammer is dat de bonden alleen wilden praten over andere zaken rond de cao als de werkgevers eerst toestemden in een volledige automatische prijscompensatie voor 1977. Dat hebben de werkgevers categorisch geweigerd. „Er zijn in de bedrijfstak eenvoudig geen middelen voor een automatische prijscompensatie", aldus Prins.

„Gedurende enkele jaren hebben we dat kunnen doen, toen we ons dat konden permitteren. Dat kan nu niet meer", zo zei hij. De werkgevers zijn van mening dat de financiële situatie van een groot aantal bedrijven in de groot-metaal zo wankel is, dat een automatische prijscompensatie absoluut onmogelijk is.

Namens de werkgeversdelegatie heeft de heer Wamsteeker er de werkgevers aan herinnerd dat de bonden in hun opstelling ten aanzien van onderhandelingen over vernieuwing van collectieve arbeidsovereenkomsten voor 1977 zich al zeer bescheiden hebben opgesteld. Zó hebben zij bij voorbaat een gezuiverde prijsindex voor de prijscompensatie aanvaard, ondanks tegenstand daartegen in eigen kringen. Voorts hebben de bonden de in 1976 opgelopen achterstand niet ten volle meegenomen in hun voorstellen.

Daartegenover is de opstelling van de FME zo gering gebleken, dat de bonden die onaanvaardbaar achten. Die opstelling komt er volgens de bonden op neer dat, rekening houdende met een daling in koopkracht in 1976, een hooguit op nul uitkomen van die koopkracht in 1975, nu door de werkgevers een achteruitgang met zeker vier procent in uitzicht is gesteld.

Groot verschil

Het verschil in loonniveau tussen de wederzijdse voorstellen is nog groter. De wericnemersvoorstellen komen naar schatting uit op iets meer dan 7.5 procent. Het bod van de FME betekent 2.25 procent, zodat het verschil meer dan vijf procent is. Bovendien scheelt het bod van de FME de helft ten opzichte van de voorstellen die de centrale organisaties tijdens de besprekingen over een centraal akkoord hebben gedaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 januari 1977

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Onderhandelingen liepen vast

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 januari 1977

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken