Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bereid tot uitgave van Statenvertaling-Tukker

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bereid tot uitgave van Statenvertaling-Tukker

Bestuur Ned. Bijbelgenootschap

5 minuten leestijd

HAARLEM — Het Nederlandsch Bijbelgenootschap is bereid, een editie van de Statenvertaling uit te geven in de sobere taalkundige herziening van de adviescommissie, die onder voorzitterschap stond van ds. W. L. Tukker, de huidige voorzitter van de Gereformeerde Bond in de Ned. Hervormde Kerk. Dat bericht het tijdschrift van het Ned. Bijbelgenootschap, „De Wereld in", in een samenvatting van het jaarverslag o ver 1976.

Het hoofdbestuur van het Bijbelgenootschap heeft einde vorig jaar althans het principebesluit genomen, over te gaan tot uitgave van zulk een herziene Statenvertalingtekst, op voorwaarde dat er voldoende steun voor dit project komt uit die kerken en groepen, die deze uitgave wensen.

„Terstond"

Als die plannen doorgaan en de commissie-Tukker weer „uit de ijskast" wordt gehaald, betekent dat, dat er een complete Statenbijbel zal gaan verschijnen volgens het principe van: verwijdering der ingeslopen taal-, vertaal- en zetfouten en enige moderniseringen. Een voorbeeld van wat men beoogt is het vorig jaar als geïllustreerd tijdschrift verschenen Marcus-Evangelie onder de titel „Terstond".

Die speciale uitgave, in samenwerking met de Hervormde Bond voor inwendige zending op Geref. grondslag (IZB), was uiteraard gericht op evangelisatiewerk. De vertaalprincipes van de commissie waren daar geheel in verwerkt.

Drie edities?

Dit besluit van het NBG houdt in, dat er te zijner tijd een drietal Statenvertaling-edities in omloop zullen zijn: de tot op heden algemeen gebruikelijke, o.m. gedrukt en uitgegeven door A. Jongbloed in Leeuwarden of Zomer & Keuning in Wageningen e.d. En verder nog de uitgave in opdracht van de Gereformeerde Bijbelstichting in Dordrecht, die praktisch geheel is teruggekeerd naar de als meest betrouwbaar aanvaarde editie van Paulus Aertsz. van Ravesteijn uit 1637, inclusief tal van oud-Nederlandse woorden en begrippen.

Deze GBS-Bijbel beoogt, de aloude onveranderde en niet door latere taalkundige vernieuwingen aangetaste tekst te bieden, zij het in hedendaagse spelling.

Principes

De eveneens interkerkelijke commissie-Tukker, waarin o.m. ook predikanten zitting hadden uit de Geref. Bond en Geref. Gemeenten wilde ook een betere uitgave van de Statenbijbel dan de thans gangbare. Drukfouten moesten verwijderd worden, ingeslopen vertaalfouten eveneens. Een teveel aan ingevoegde — cursief gedrukte — gissingen werden kritisch bekeken. In drie eeuwen verouderde woorden werden vervangen door hedendaagse met dezelfde betekenis.

Om te vermijden, dat er gelijktijdig twee herziene, maar verschillende edities zouden uitkomen, was het werk van de commissie-Tukker — afgezien van het Marcus-Evangelie — tijdelijk praktisch gestaakt.

Het is overigens nog niet duidelijk, of er voldoende belangstelling zal blijken te bestaan bij de diverse kerken voor zo'n „Tukker-Bijbel", temeer daar in de hiervoor in aanmerking komende kerken ook velen de GBS en haar uitgave steunen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 7 mei 1977

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Bereid tot uitgave van Statenvertaling-Tukker

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 7 mei 1977

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken