Bekijk het origineel

Vrijspraak voor Goereese vissers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vrijspraak voor Goereese vissers

Ondanks overtreding vangstbeperking

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Het gerechtshof in Den Haag heeft maandag negen vissers uit Goedereede, die ervan beschuldigd waren in 1976 de vangstbeperl(ingsregeling voor tong en schol te hebben overtreden, ontslagen van rechtsvervolging. De economische politierechter in Rotterdam had hen tot ƒ 251,— boete veroordeeld, in hoger beroep had de procureur-generaal bij het gerechtshof boetes geëist, variërend van ƒ 8.000 tot 20.000.

Het hof vond dat de Nederlandse minister van Landbouw en Visserij ten onrechte een beschikking had uitgevaardigd om de in internationale besprekingen aan Nederland toegewezen maximum-vangsthoeveelheden tong en schol onder de individuele Nederlandse vissers te verdelen. Zo'n regeling, vond het hof, had in de Nederlandse visserijwet moeten zijn neergelegd of door die wet op ondubbelzinnige wijze moeten zijn gedelegeerd.

De visserijwet geeft de minister wel de bevoegdheid, bij algemene maatregel van bestuur, regels te stellen in het belang van de zeevisserij, ter verzekering van de naleving van internationale overeenkomsten. De internationale overeenkomst waar het in dit geval om gaat is het noordoostatlantische visserijverdrag, op grond waarvan de noordoost-Atlantische visserijcommissie vorig jaar de maximum-vangsthoeveelheden per aangesloten land toewees. Wat op grond van het verdrag aan de aangesloten staten is aanbevolen, zo meent het hof, begrenst de bevoegdheid van de nationale minister tot het stellen van nadere regelingen. Verdeling van de Nederlandse totale vangsthoeveelheid onder' Nderlandse visserij-ondernemers op grond van niet in de visserijwet vastgelegde normen hoort niet tot die bevoegdheid. De advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Haag, mr. P. A. H. Bos, gaat van het arrest in beroep van cassatie. Hij is het niet met het hof eens, dat minister Van der Stee zijn bevoegdheden te buiten is gegaan door bij beschikking de aan Nederland toegewezen vangsthoeveelheden onder de Nederlandse vissers te verdelen.

De advocaat-generaal verwacht dat het arrest een stagnatie tengevolge zal hebben in het tegen overtreders van de tong- en scholontvangstbeperkingsregelingen te voeren vervolgingsbeleid. Hij is daarom van plan, de procureur-generaal bij de hoge raad te verzoeken omspoedige behandeling van zijn cassatie

"°^^' Verdeling

Net als voor de verdeling van de maximum-vangsthoeveelheid voor 1976 heeft minister Van der Stee van Landbouw en Visserij ook voor de verdeling van het tong- en scholquotum 1977 onder de vissers individueel een beschikking uitgevaardigd.

Dr. H. A. H. Boelmans Kranenburg, secretaris van de Stichting van de Nederlandse visserij, heeft geen commentaar op de rechterlijke uitspraak, maar vindt wel dat het nu voor iedere individuele visser moeilijk is zijn bedrijfsbeleid te bepalen. De mogelijkheden voor strakke handhaving van de vangstbeperkingsregeling lijken hem onder deze omstandigheden niet erg groot meer.

Regels

De Nederlandse vissersbond, een in Urk gevestigde organisatie waarbij vele tong- en scholvissers zijn aangesloten, is niet van plan zijn leden aan te raden nu maar hun gang te gaan. Tot nu toe, vertelt secretaris Tuinsma, heeft de bond zijn leden juist aangeraden zich aan de regels te houden, maar het geven van zo'n advies is ook steeds moeilijker geworden, doordat overtreders er met lage boetes afkwamen en dan toch nog voordeel behaalden ten opzichte van hen, die zich wel aan de regels hielden.

De rechtbanken in Zwolle en Alkmaar zullen de komende tijd nog zaken moeten behandelen tegen vissers uit resp. Urk en Den Helder, die beschuldigd worden van overtredingen in 1976.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 7 juni 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Vrijspraak voor Goereese vissers

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 7 juni 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken