Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Afkoop van pensioenen door het Rijk voorgesteld

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Afkoop van pensioenen door het Rijk voorgesteld

Einde financiële betrekkingen kerk en staat

7 minuten leestijd

UTRECHT — Een afkoop door het Rijk in de pensioensfeer moet een einde maken aan de bestaande financiële betrekkingen tussen kerk en staat. Dit is de kern van de nota, die het Interkerkelijk contact in Overheidszaken (CIO) heeft opgesteld en die in februari is aangeboden aan de minister van Financiën en begin juni aan de kabinetsformateur Den UyI.

Het CIO stelt voor „betaling door het Rijk van inkoopsommen in pensioenfondsen van de kerkgenootschappen of in bijvoorbeeld het pensioenfonds voor gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen (PGGM). Een andere mogelijkheid is volgens de nota van het CIO ,,een afkoopregeling in het kader van de algemene burgerlijke pensioenwet."

Het gaat bij de afkoopregeling om de eeuwenoude banden tussen kerk en staat, maar ook vooral om een wet uit 1815. De grondwet uit dat jaar legde vast, dat de overheid de bezoldiging van de ,,bedienaren van de godsdienst" (de pastores) voor haar rekening nam. Dit ter compensatie van het in beslag nemen van kerkelijke goederen bij het intreden van de reformatie. Sinds 1815 is deze bepaling niet gewijzigd.

Vooral sinds 1945 hebben zowel overheid als de kerken zich beziggehouden met een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Het probleem van de bezoldiging door de overheid is voor de kerken na 1945 ook steeds nijpender geworden. Het RK CIO-lid, de heer B. J. Weterman, wees op de absurditeit van de oude regeling en noemde als voorbeeld een gemeente, die voor haar pastor in 1815 een jaarsalaris van 6 gulden ontving. Dit bedrag krijgt die gemeente nog steeds, aldus de heer Weterman.

Inflatie

Mr. F. H. M. van Spaendonck, sekretaris van het CIO, wees erop dat de kerken de enige groep in Nederland zijn, waarbij de overheid in haar financieringsbeleid geen rekening heeft gehouden met de voortschrijdende inflatie. De status quo van de vorige eeuw is gehandhaafd gebleven met enkele niet noemenswaardige aanpassingen, aldus de heer Van Spaendonck.

Dat het CIO nu een afkoop door middel van een pensioenregeling wil, komt doordat de pensioenen voor de kerken de grootste zorg vormen. „Er is vooral sinds 1945 een enorm fmancieel gat ontstaan bij de kerken", aldus RK CIO-lid drs. B. J. Weterman. Dit betekent volgens de heer Weterman dat het voor de kerken niet meer doenlijk is om de pensioenen van haar geestelijke bedienaren uit kerkelijke middelen te waarborgen. Wanneer, volgens de theorie van het CIO de overheid nu over de brug komt met een gunstige afkoopregeling, zullen de kerken er in de toekomst wel in slagen zelf voor haar geestelijken te zorgen.

Subsidies

Het Hervormde lid, ds. C. Blomaard, gaf wel toe, dat dit laatste ook zal afhangen van de subsidies die de kerken krijgen voor werk, dat volgens het CIO in de sfeer van het algemeen belang ligt. Daarbij valt te denken, aldus mr. Van Spaendonck, aan bijvoorbeeld het onderhoud van kerkgebouwen, subsidie aan wetenschappelijke instituten van de kerken, en het pastoraat ten behoeve van vreemdelingen en in bejaardenoorden. Deze subsidie is echter een overheidsbijdrage die via het ministerie van CRM loopt en die verder niets te maken heeft met speciale banden tussen kerk en staat. „Het zou te gek zijn, dat als Ajax in moeilijkheden komt de overheid wel bijspringt en dat de kerken, die ook een maatschappelijke funktie hebben, niets zouden krijgen", aldus ds. Blomaard.

De nieuwe nota van het CIO is een alternatief afkoopvoorstel voor de afkoopregeling, die de commissie heeft geformuleerd. Deze commissie stelde voor een bijdrage van 50 miljoen gulden in een keer aan de kerken uit te keren.

Het CIO wil dat de afkoopregeling tevens geldt voor alle kerkgenootschappen in Nederland, ook voor die kerken die pas na 1815 geïnstutionaliseerd zijn en dus niet vallen onder de wet van 1815. Het CIO, bestaande uit tien kerken, tekent hierbij wel aan dat er mogelijk kerkgenootschappen zijn, die principieel tegen een regeling zijn. Ds. Blomaard merkte overigens op, dat de Hervormden aanvankelijk ook voor een blijvende subsidie waren en niet een afkoop. Later heeft men echter gekozen voor een misschien minder principiële, echter wel meer realistische oplossing, aldus ds. Blomaard. Ook zal er mogelijk een discussie komen over welke kerken en vooral religieuze sekten van de regeling zullen ,,mogen" profiteren.

Hoofdzaak is echter, aldus de heer Weterman, dat ons voorstel in principe door de overheid wordt aanvaard.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 juni 1977

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Afkoop van pensioenen door het Rijk voorgesteld

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 juni 1977

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken