Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

"Vrouw in ambt'' nu ook bij buitenverbanders probleem

Tehuis-gemeente stoort zich niet aan anderen

5 minuten leestijd

GRONINGEN — De kerkeraad van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt buiten verband — de zogenoemde „Tehuis-gemeente" — te Groningen heeft besloten de ambten open te stellen voor de vrouw. Hiermee is het eerste schaap ten opzichte van deze kwestie die ook in diverse andere gemeenten leeft, over de buitenverbandse dam. De reacties binnen de eigen kringen varieerden van positief tot een ernstige mate van bezorgdheid.

In het voorjaar van 1976 nam de Groningse kerkeraad het principebesluit, tot openstelling na overleg met de gemeente. Voordat men uitvoering ging geven aan dat besluit legde de kerkeraad het eerst voor aan de regioNoord van de buitenverbandse leerken, vergelijkbaar met de classicale vergadering van andere kerkgemeenschappen. De vraag was daarbij of bij de zusterkerken binnen deze regio de samenleving met de „Tehuis-gemeente" op moeilijkheden zou stuiten als het besluit tot uitvoering gebracht zou worden.

Regio
Na diverse vergaderingen kwam de regio op 21 februari 1977 tot het besluit de kerkeraad van Groningen te vragen invoering van de beslissing uit te stellen. Aan dat verzoek voldeed Groningen echter niet. De regio had gevraagd de materie voor te leggen aan de kerken in den lande, de landelijke vergadering, het Convent, om daarmee een algemene uitspraak te vragen. De kerkeraad van de ,,Tehuis-gemeente" vond dat niet nodig en meende, dat de band met de zusterkerken niet de vrijheid van de gemeente om op bepaalde punten anders te handelen dan die zusterkerken, mocht belemmeren.

De kerkeraad van Groningen wilde de regio bovendien niet dienen met argumenten uit de Schrift. Hij meende dat het belang van de zusterkerken gediend werd als niet op landelijk beraad werd aangedrongen. Dan zou immers mogelijk onenigheid ontstaan. Wel nam de Groningse kerkeraad het besluit voorlopig geen vrouwelijke ambtsdragers naar regio of convent af te vaardigen.

De „Tehuis-gemeente" is ontstaan rond de schorsing van ds. Van der Ziel in 1964, door de synode van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt van Rotterdam-Delfshaven. Die schorsing stond in yerband.met samsnspreking tussen de (toen nog) ongedeelde Vrijgemaakte" Kerk Van proningeü èn de „gewoon" (synodaal) Gereformeerden. in 1966 zond de noodgemeente die door schorsing van ds. Van der Ziel ontstond een brief aan alle Vrijgemaakte kerken. Een aantal Vrijgemaakte leden, onder wie 19 predikanten, publiceerden als reactie de „Open Brief' waarin zij zich niet tegen de Groningse noodgemeente keerden. Die brief werd de inzet van een kerkelijke procedure, waaruit de buitenverbandse kerken ontstonden.

Kritiek

Inmiddels heeft de kerkeraad van de Geref. kerk vrijgemaakt buiten verband te Enschede (predikant ds. O. Mooiweer) een brief geschreven aan de „Tehuis-gemeente" met ingrijpende kritiek op het besluit om ondanks het advies tot opschorting tóch op de ingeslagen weg verder te gaan. ,,Is het niet juist de zegen van een goed functionerend kerkverband om samen op te trekken en elkaar vanuit het Woord van God te dienen betreffende allerlei onderwerpen en kwesties die actueel zijn?" aldus een kritische passage uit Enschedes brief. ,,Is dit nu de liefdevolle broederschap die u ons bewijst?" aldus de brief. „U weet toch nog wel welke situatie binnen de Vrijgemaaktgereformeerde kerken ontstond in en vanaf 1966 via de zgn, ,,Open brief'.

„Hoevelen hebben niet", aldus de brief, „voor u het hoofd op het blok gelegd? Zij wilden met al hun bezwaren u per se vasthouden en lieten zich — terwijl zij soms helemaal niet in alle opzichten inhoudelijk achter het bovengenoemde epistel stonden — uit de kerk drijven! Mede om U! En nu dit?"

De brief van Enschede wijst er verder op dat de contacten met de Christelijke Gereformeerde Kerken door doorvoering van het besluit ernstig worden geschaad. Tussen een buitenverbandse en een Christelijke Gereformeerde commissie kwam men geruime tijd geleden tot overeenstemming inzake de opvatting over de „toeëigening des heils". De resultaten van dat uiteindelijk tot eensgezindheid leidende beraad werden in een gemeenschappelijke verklaring vastgelegd.

In het blad „Saamhorig" dat vorig jaar voor het eerst verscheen en dat tot doel heeft weer bijeen te brengen wat volgens hen bij elkaar hoort, namelijk de Vrijgemaakte binnenverbandse en buitenverbandse kerken nam men het commentaar over van ouderling H. L. Faber in de Kerkbode van de buitenverbandse kerk van Haren (Gr.). De christelijke vrijheid, aldus de heer Faber, heeft grenzen. Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig, zegt Paulus, aldus Faber. Het was, zo schrijft hij, beter geweest dat Groningen zich ervoor had gewacht zijn bevoegdheid tot aanstoot voor de „zwakken" te doen worden.

Gedeformeerd

Het blad „Waarheid en eenheid" uit de verontruste Gereformeerde (synodale) hoek is veel feller. „Het is daar in Groningen", aldus „Waarheid en eenheid", „maar een bedenkelijke zaak. Je „proeft" bij de „Tehuis-gemeente" dezelfde sfeer als in onze gedeformeerde kerken. Voor de eenheid met andere reformatorische christenen is dit alleen maar jammer".

Inmiddels is in het blad van de buitenverbanders „Opbouw" de discussie ontbrand. Al eerder schreef drs. H. de Jong over ,,De vrouw in het ambt". Ds. D A. Codling, predikant van- de Presbyteriaanse kerk van Canada en — wegens verblijf voor studie aan de vu in Amsterdam woonachtig — gastlid van de buitenverbandse kerk van Amsterdam-Centrum, heeft zojuist het tweede van een drietal artikelen in „opbouw" gepubliceerd onder de titel ,,Vrouwen - ouderlingen?" Het is weliswaar niet tegen vrouwelijke diakenen, maar wel tegen vrouwelijke ouderlingen. Door drs. De Jong wordt hij als „een tegenstem" betiteld, zodat diens eigen positie daardoor duidelijk wordt. Ook dr. D. Holwerda heeft een eerste artikel gepubliceerd in „Opbouw", waarin hij zich positief uitlaat over vrouwelijke ambtsdragers, dat op zijn wijze stavende met tal van Schrift gegevens.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 juli 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 juli 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken