Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Theocratie van puriteinen in Nieuwe Wereld

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Theocratie van puriteinen in Nieuwe Wereld

Referaten Westminster-conferentie in druk

5 minuten leestijd

Nergens in de geschiedenis van de laatste eeuwen komt het theocratisch ideaal zo naar voren als bij de Amerikaanse puriteinen van de zeventiende eeuw. Zij moesten in hun vaderland de godsdienstige vrijheid ontberen en kozen daarom de oostkust van de Nieuwe Wereld om aldaar hun beginselen in praktijk te brengen. De bekende historicus John Fiske omschreef hun doel als „...de vorming van een theocratische staat welke voor christenen onder de Nieuwtestamentische bedeling hetzelfde zou zijn als de theocratie van Mozes, Jozua en Samuel voor de Joden in Oudtestamentische dagen geweest was.'

Dezer dagen verschenen de referaten van de zgn. Westminster conference in druk. In het RD van december vorig'jaar werd uitvoerig verslag gedaan van deze in Londen gehouden conferentie. De titel van dit keurig verzorgde boekje luidt: „Het puriteinse experiment van de Nieuwe Wereld".'

Was dit experiment geslaagd te noemen en zagen de puriteinen hun ideaal verwezenlijkt? Hun gemeenschap was uniek: Zij bestond voornamelijk uit personen die zich met hart en ziel aan de Heere en aan Zijn dienst hadden overgegeven, Godzalige leraars zoals John Cotton, Thomas Shepard en Peter Bulkeley vormden het sieraad van de kolonie. De gouverneur van Massachusetts was ,,een waardige edelman die goed voor Israël gedaan had..". Kortom; de vreze Gods heerste in de beginperiode in de meeste plaatsen, zoals Cambridge, Salem en Boston.

Onderlinge verschillen van opvatting waren er wel. De kolonie New Plymouth bestond van oorsprong uit de separatistische pelgrim-fathers, die er een zeer idealistische kerkbeschouwing op na hielden (zie de bijdrage over John Robinson). Hun verbondsbeschouwing beperkt zich slechts tbt een verbintenis van ware gelovigen, die zichtbaar zijn aan werken van godvruchtigheid. Hun verbondsidce sloot meer aan bij de anabaptisten dan bij de reformatoren. Zij was gebaseerd op het persoonlijk iverbondmaken met de Heere en derhalve geheel subjectief.

Troifwens ook bij de calvinistische puriteinen die met de tweede exodus 'naar Amerika waren gekomen en de koloniën Massachusetts en later Connecticut en New Haven stichtten kan men individualistische trekken waarnemen'. Het theocratisch ideaal in de ein dat; God van een ieder gediend wil worden „gelijk Hij in Zijn Woord gebiedt" en dat een ieder „schuldig is zich bij de ware kerk te voegen" stond bij hen niet centraal, maar wel de ervaringen van de individuele gelovigen werden sterk benadrukt.

De bijdrage over Thomas Hooker toont duidelijk aan tot welke consequenties bijvoorbeeld de uitgebreide stellingen over de noodzakelijke „voorbereiding voor de zaligmakende genade" leidt en hoe de „covenant theology" (verbondstheologie) geheel beheerst wordt door een uitvoerige beschrijving van de persoonlijke weg der zaligheid. Men leze het uitnemende werk van Norman Petit over de „heart prepared" om tot deze conclusie te komen.

Cotton

Dat deze individualistische trekken in de theologie van de Amerikaanse puriteinen tekort deden aan de plaats van Christus en de beloften van het Genadeverbond is duidelijk. John Cotton is een gunstige uitzondering, omdat hij zich meer aansloot bij Calvijn en Christus en Zijn gerechtigheid in zijn prediking centraal stelde en dus niet de werkzaamheden van de ziel die aan de aanneming van Christus vooraf gaan. De bijdrage van Kendall over hem laat zien dat hij echter ook niet vrij was van eenzijdigheden, want sommige door hem gebezigde uitdrukkingen waren mede de oorzaak van de antinomiaanse stellingen van Mrs. Hutchison.

Zowel kerkelijke als wereldlijke ambten werden in de Amerikaanse kolonie vervuld en gekozen uitsluitend door de leden van de kerk d.w.z. degenen die ,,zichtbare heiligheid" vertoonden. Tolerantie voor andersdenkenden was geheel uitgesloten. Roger Williams die een onbeperkte vrijheid van godsdienst voorstond werd verbannen! De interessante bijdrage van Leighton H. James geeft een goed beeld van zijn leven en streven. Van scheiding van kerk en staat was in de beginperiode geen sprake, maar toch bleek bet principe van het leggen van het gezag in de handen van de gelovigen op den duur niet haalbaar. Hooker was de eerste die met deze praktijk brak en in de staat van Connecticut een volledige democratie bevorderde.

Halfway Covenant

Ook de beperking van de bondsregelen tot de gelovigen leidde tot praktische bezwaren. Vooral tijdens de tweede generatie ontstonden de problemen. De kinderen van de eerste kolonisten bezaten vaak niet het geloof van hun ouders en konden zodoende geen verslag geven van een zaligmakend werk van de Heilige Geest in hun harten. Hun kinderen bleven ongedoopt, want de doop stond alleen open voor de ware gelovigen en hun kinderen. De „Halfway Covenant" leer bracht de oplossing door in deze gevallen ook tot de doop toe te laten degenen die op de erve des verbonds waren geboren. De dis des verbonds bleef alleen beperkt tot de „full members".

Het referaat van Boorman geeft een verslag van de oorzaken en gevolgen van de besluiten van de synode van 1662. Wil men meer van de achtergronden weten dan leze men het uitstekende boek van Peter Y, de Jong over „The Covenant idea in New England theology".

Zo bleef het streven van de eerste kolonisten van Nieuw Engeland uiteindelijk het streven naar een ideaal dat maar beperkt verwezenlijkt werd. Maar ondanks alle gebrek in hun pogingen heeft hun „experiment" veel zegen afgeworpen, vooral tot bekering van verloren zondaren.

Naar aanleiding van „The puritan experiment in the New World", verkrijgbaar bij de secretaris van de Westminster-conference, Rev. D. Bugden, 75 High Street, Warboys, Huntingdon, Cambs., Engeland. Prijs plm. f 4,


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 25 juli 1977

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Theocratie van puriteinen in Nieuwe Wereld

Bekijk de hele uitgave van maandag 25 juli 1977

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken