Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Politiek bewuste jongeren keren de kerk de rug toe

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Politiek bewuste jongeren keren de kerk de rug toe

Werkverslag Hervormde jeugdraden:

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Bij de Hervormden in Zuid- en Noord-Holland bestaat ongerustheid over de invloed, die liet ministerie van Cultuur, recreatie en maatschappelijk werk zou willen krijgen op het kerkelijk jeugdwerk. Op het onderzoek naar het kerkelijk jeugdwerk (landelijk en provinciaal), dat de Nederlandse Organisatie Kring (NOK) namens de overheid verricht, schrijft de provinciale Hervormde jeugdraad Zuid-Holland in haar werkverslag 1974-1976, dat deze op zich goede zaak het gevaar inhoudt dat de overheid steeds meer van bovenaf gaat regelen en de gesubsidieerden slechts als uitvoerenden van een overheidsbeleid worden gezien.

Met het aanvaarden van subsidies maakt men zich erg afhankelijk. Eigen identiteit en zelfstandigheid dreigen verloren te gaan, aldus dé jeugdraad. Ook de provinciale commissie voor de Hervormde jeugdvorming in NoordHolland (PCJ) toont zich in een jubileumuitgave ter gelegenheid van haar 12'/2-jarig bestaan ongerust over de toenemende invloed van de overheid.

Behoeften

Jeugdorganisaties, zo zegt het Noordhollandse verslag, worden beoordeeld naar de mate waarin zij beantwoorden aan het behoeftepatroon, dat plaatselijk bestaat. Organisatorisch denkt men dan aan een regionaal tussenniveau, dat ais infrastructuur voor een provinciale jeugdwerkfunctionaris
moet dienen. Hoewel bleek, dat het Noordhollandse organisatiemodel wel beantwoordde aan de ideeën van de onderzoekers, was men teleurgesteld door
het belang dat gehecht werd aan de lokale behoeftepatronen, waardoor „vertrossing" van het werk wordt gevreesd.

Daarbij komt dan, aldus het verslag, dat deze herstructurering neerkomt op
een herverdeling van een gelijkblijvend subsidiebudget en feitelijk als instrument van beleidsbeheersing moet dienen. Tegelijkertijd wordt van elke
gemeente een educatief plan geëist, zonder dat mankracht en deskundigheid
wordt gegarandeerd. De gemeenteraad zou zo'n educatief plan moeten beoordelen.

Kerkverlaters

De PCJ-Noord-Holland moet Wat betreft de jaren 1971-'76 o.a. constateren, dat de politiek gerichten en maatschappelijk geëngageerden onder de jongeren van rond 1970 geruisloos uit de kerken zijn verdwenen, dat kerkelijk georiënteerden te vinden zijn in jeugddienstcommissies en kerkeraden, waar „liturgisch narcisme" een gevaar is.
 
,,Algemeen christelijk gelovige" jongeren zijn te vinden in o.a. Youth for Christ, zangkoren, Taizé-groepen, Jesus People en toch ook binnen de kerken. Weer anderen zoeken buiten kerk en christendom naar mystiek en bewustzijnsverruiming. De groep onverschilligen is, als altijd, groot.

Links en rechts
Verder valt een politisering naar links op te merken en anderzijds een toenemend conservatisme. Verder Behoeften wordt gezegd, dat de „talmende eenheid der kerken (de „eenheid zoals Jezus die wil"), het behoud van het eigen accent van de diverse kerkgenootschappen" voor heel jonge mensen het breekpunt is geworden.

De Zuidhollandse Hervormde jeugdraad beantwoordt de vraag: kerkelijk jeugdwerk, is dat er nog? bevestigend. „Je moet er soms wel naar zoeken". Zij, die daaraan leiding geven moeten „creatief en vindingrijk" zijn. In het jeugdwerk houdt men zich bezig met jongerenpastoraat en -diakonaat, kerkdiensten met kinderen en jongeren, soos en clubwerk en catechese. Er is geregeld een gelovige inzet van tal van mensen. 

Wel blijkt, dat relatief veel ambtsdragers, zoals jeugdouderlingen en -diakenen, zijn afgeknapt of bitter teleurgesteld door het ontbreken van pastorale begeleiding of door onbegirip voor zaken, die door hen in de kerkeraad worden aangedragen. De provinciale jeugdraad zoekt in nauwe samenwerking met de landelijke jeugdraad naar nieuwe wijzen van jongerenpastoraat en ambtsuitoefening.
Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juli 1977

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Politiek bewuste jongeren keren de kerk de rug toe

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juli 1977

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken