Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nu ook ambtelijke werkzaam in Thembiso-tehuis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nu ook ambtelijke werkzaam in Thembiso-tehuis

BRIEF DS. TJ. DE JONG:

5 minuten leestijd

URK — In het verslag van de Rhodesia-zendingsdag vermeldden wij reeds de brief van ds. Tj. de Jong uit Bulawayo, beheerder van het Thembisö-kindertehuis. Op verzoek van het bestuur der Nederlandse Rhodesia-zending laten wij hier de gehele tekst van deze brief volgen. Ds. De Jong schreef:


,,Wanneer we als zendingsstichting een jaar terug zien dan is dit jaar voor onze stichting een zeer bewogen jaar geweest, en het mocht ons allen wel een wonder zijn dat de Heere ons nog wil gebruiken om zendingswerk in Rhodesië te verrichten. Het bestuur heeft reeds eerder dit jaar uitvoerig bericht gedaan over het vertrek van zendeling Van Woerden, die zo veel werk verricht heeft.

Ontslag

We hebben met leedwezen bericht gedaan. De verhoudingen met de zendeling waren al lang niet goed, daar de zendeling meende verschillende bestuur.fbcsluiten te kunnen negeren en daarna heeft hijzelf ontslag genomen. De reden is u bekend gemaakt, namelijk het vroege vertrek vanwege het feit dat hij het er niet mee eens was dat ds. De Jong de hele leiding van het zendingswerk kreeg. Kennelijk was hij het met deze gang van zaken niet eens.

Zelf schreef hij over de mogelijkheid dat zijn aanblijven zou betekenen een in de weg staan van het werk van ds. De Jong. Voor hem was er ander werk, maar dit is afgewezen. We laten deze droeve gang van zaken maar rusten, want nakaarten heeft geen zin.

In Rhodesië werken op dit moment vanuit Nederland twee verpleegsters. Naast zuster Ringelberg is nu ook zuster Van de Ridder hier werkzaam. We kunnen zeggen dal ze hun werk goed verrichten, hetwelk ook geldt voor niej. Van der Smit, uit Zuid-Afrika, wier ondcrwijata.ik hier wel wat breder is dan in Holland. Een derde wijziging was het vertrek van ons gezin naar het zendingsveld. \Ve maken het goed en kunnen ons schikken in de wel zeer veranderde omstandigheden.

Ambtelijk

Tevens hield onze komst voor de zending in Rhodesië in, dat er nu een predikant is uitgezonden die ambtelijk mag werken. Bij hem berust de gehele leiding. Tevens is daarmede de wens van het bestuur vervuld. Het bestuur wilde van het begin af dat degene die de leiding had bij, of zoals nu, in Thembiso zou wonen en niet op kilometers afstand.

Daar we ons ambt niet konden en mochten loslaten, kunnen en moeten we ook ambtelijk werkzaam zijn, zoals bleek in de uitzendingsdienst de tijd dat we hier gesteld zijn. Thans is het zo, dat wc op 17 juli j.l. in Thembiso met eigen zendingsdiensten op zondag zijn begonnen. Deze gaan uit van onze slichting. Zolang we geen ander gebouw hebben, hebben we dienst in Thembiso.

Mocht de Heere Zijn zegen gebieden, dit alles is gepaard gegaan met veel strijd.

We betreuren het zeer dat de classis van de plaatselijke Free Presbyterian Church alle mogelijkheden tot samenwerking op officieel vlak heeft uitgesloten, op grond van haar kerkelijke standpunt, wat geen enkele samenwerking met enige andere kerk of stichting duldt. We hebben alles gedaan, o.a. op grond van praktische redenen om samen te werken maar de classis heeft dit afgewezen.

Ook de stichting Mbuma-zending in Nederland wil van geen samenwerking weten, daar ze zelfs een verzoek van ons bestuur om een samenspreking zonder meer van de hand heeft gewezen. De stichting Mbuma-zending is altijd zeer gekant gweest tegen „onze zendeling van Woerden, welke juist bij de F.P.-Church in hoge achting staat. We zijn echter verheugd dat er met de F.P.-Church hier ter plaatse wel een praktische regeling getroffen kon worden, zodat we in de diensten geen concurrenten zijn en de diensten niet tegenover elkaar belegd zijn, maar in dit vlak een onofficiële samenwerking gevonden werd. Nu kunnen onze medewerkers die ouderling of lid zijn van de F.P.-Church die daar de diensten bijwonen, welke gesteld zijn op 1 en 3 uur in de middag, terwijl onze diensten zijn om 10 en 5 uur. Ook de bijbellezingen zijn op verschillende tijden.
 
Wat de verdere werkzaamheden betreft zijn er momenteel weer 4 bijbelkringen, waarvan er nog maar 1 werkte. Het Woord van genade door recht kan gebracht worden in een bejaardentehuis, in een t.b.c.-herstellingsoord en 2 kringen in een t.b.c.-ziekenhuis. Op de scholen geeft onze meester Mazwabo getrouw de gehele week bijbellessen en we hopen in de toekomst dit werk uit te breiden en te stimuleren.
 
Ook de arbeid in de boekhandel heeft onze gedurige aandacht. Hiei doet onze administrateur Ncube getrouw zijn werk. We hopen dat ook dit door kan gaan. Beide laatstgenoemde personen zijn ook onze tolken in de diensten. Zo zijn er tal van zaken die onze aandacht passeren.

Politiek 
De politieke toestand blijft zorgelijk en ernstig, en het mocht zijn dat ze zelf eens inleefden, dat de oorzaak van dit alles bij ons ligt. Alle moeite eri verdriet op de wereld vindt haar oorzaak in onze zonden, dan worden wij schuldig. Dat zou een goede plaats voor een ieder van ons zijn.
 
Mocht in Gods gunst de arbeid een voortgang hebben en zij het u en ons vergund om door genade het zendingswerk eens biddend te mogen dragen. Dat we ook elkander mochten gedenken in de gebeden. Wat zou het een wonder zijn wanneer het de Heere mocht behagen om door te toepassing des Geestes Zijn recht, Naam, eer en Genade in Christus te willen verheerlijken in het hart van een zwarte Afrikaan of van een blanke Europeaan: we zijn allemaal vijanden van Gods weg van verlossing door recht, van Zijn uitverkoren Kerk in Christus, dat geldt voor Nederland en voor Rhodesië. Geve de Heere dat in te leven.
 
De God aller genade, schenke u allen, die gekomen zijn op deze dag, ouders en kinderen en jongeren, maar ook de sprekers en het bestuur een gezegende dag en mocht het zijn bediening van Boven, op en onder de kansel. We trachten met u mee te leven. Weest gegroet van ons allen vanuit dit verre en donkere Afrika".

Aldus ds. de Jong vanuit Bulawayo.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Nu ook ambtelijke werkzaam in Thembiso-tehuis

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken