Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Minister Duisenberg: nog meer bezuinigingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Minister Duisenberg: nog meer bezuinigingen

Bewindsman zegt neen tegen bereikt akkoord

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Een kleine minderheid van de PvdA-fractie stemt niet in met het gisteren bereikte akkoord over het sociaal-economisch beleid. Onder de tegenstemmers bevindt zich de demissionaire minister van Financiën Duisenberg, die van mening is dat meer bezuinigd moet worden dan vier miljard gulden.

De demissionaire minister van Financiën had een steviger ombuigingsprogram gewenst en heeft dan ook in de fractie bezwaar aangetekend tegen de conclusies van de formateur (dit zou wel eens kunnen betekenen, dat Den Uyl, wanneer hij slaagt, zijn partijgenoot moeilijk zal kunnen vinden om opnieuw op Financiën te gaan zitten).

'Jammer'

Enkele andere PvdA'ers hadden een beter sturingsorganisme voor de particuliere bestedingen verwacht. De fractie als geheel had graag gezien dat afspraken waren gemaakt over de aanstelling van overheidscommissarissen bij grote ondernemingen en over een concreter arbeidsplaatsenbeleid.

Fractieleider Van Thijn vond hel jammer dal de Selectieve Investeringsregeling (SIR) niet tot het gehele land wordt uitgebreid.

De fractie was zeer ingenomen met de aanzet tot een algemene verzekering tegen ziektekosten. De socialisti.sche fractievoorzitter noemde voorts als belangrijke pluspunten: verkleining van de inkomensverschillen, afroming van de hogere inkomens, inkomensbeheersi ng van de vrije beroepen en het veilig stellen van de collectieve voorzieningen.

Conflitstof

De CDA-fractie acht zich niet gebonden tot medewerking aan de totstandkoming van een algemene ziektekostenverzekering in de komende kabinetsperiode. Stijging van premiedruk acht zij ontoelaatbaar, evenals verhoging der belastingen.

Fractievoorzitter Van Agt zei dat er niets is afgesproken over de termijn voor invoering van bedoelde verzekering. Br is geen verplichting noch van de fractie noch van de aanstaande CDA-ministers, wat betreft verhoging der belastingen, welke volgens de fractie achterwege dient te blijven in de komende twee jaren. In de fractie hebben vijf leden voorbehoud gemaakt ten aanzien van de extra bezuiningen, die zij te weinig achten.

Dat de selectieve Investeringsregeling (SIR) niet over het gehele land wordt uitgebreid ziet het CDA als een winstpunt.

In het akkoord komen volgens Van Agt nogal vage passages voor, die het parlement voldoende bewegingsvrijheid geven in de toekomst. Er be.staat de mogelijkheid van verschillende interpretaties op diverse punten, zodat deze volkomen open zijn.

Deze stellingname van de CDA-fractie houdt op zich mogelijkheden in voor conflictstof straks bij parlementaire behandeling van diverse onderdelen van het sociaal-economische akkoord.

Grote twijfel

In een voorlopig commentaar op het bereikte akkoord in de kabinetsformatie spreekt het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) zijn grote twijfel uit of de bestrijding van de werkloosheid en het terugdringen van de inflatie met de voorgenomen middelen en instrumenten voldoende kunnen worden gerealiseerd. Als hoofdbezwaar geldt daarbij voor het verbond dat de voorgenomen maatregelen in het algemeen een dirigistische inslag hebben.

„De genoemde maatregelen zullen niet die ruimte bieden die het bedrijfsleven nodig heeft om een goede bijdrage te leveren aan de oplossing van onze economische problemen en in het bijzonder aan de werkgelegenheid".

„Steunen!"

In het eerste commentaar op het akkoord zei FNV-voorzitter Kok dinsdagavond dat het stuk van formateur Den Uyl een aantal elementen bevat die bij de werknemers pijnlijk aankomen. Als voorbeeld noemde hij het twee jaar blijven zitten op de nul-lijn wat de lonen betreft en de beperking van de groei van de overheidsuitgaven met vier miljard.

Niettemin vindt KOko dat de formateur al met al een programma op tafel heeft gelegd dat de steun van de vakbeweging verdient.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 10 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Minister Duisenberg: nog meer bezuinigingen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 10 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken