Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Blijvend tekort op begroting Utrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Blijvend tekort op begroting Utrecht

Val kabinet scheelt 1,5 miljoen uitkering

3 minuten leestijd

UTRECHT — De provincie Utrecfit blijft kampen met een tekort. Bedroeg het begrotingstekort dit jaar 2,5 miljoen gulden, voor volgend jaar wordt het op 2,1 miljoen geraamd.

„We hebben steeds vurig gehoopt dat in deze zittingsperiode de struc» turele oorzaken van het begrotingstekort zouden zijn weggenomen. Tot onze spijt moeten we echter vaststellen dat deze hoop op het moment niet in vervulling is gegaan", zo schrijven GS van Utrecht in hun aanbiedingsnota bij de begroting voor 1978.

Het tekort is hoofdzakelijk te wijten aan de verdeelsleutel van het Provinciefonds, die uit 1948 dateert. Een wijziging, ten gunste van de drie Randstadprovincies, staat al een hele tijd op stapel, maar is uitgesteld door de val van het kabinet Den Uyl.

Een wijziging zou een extra uitkei f ring van 1,5 miljoen gulden hebben betekend.

GS hebben nu — in overleg met de betreffende commissie • gekozen voor een tekort van 2,1 miljoen gulden, in plaats van het schrappen in voorzieningen, in de hoop dat er of een tussentijdse regeling wordt getroffen of dat men later wordt schadeloosgesteld.

Ondanks het tekort zijn GS niet pessimistisch. Het provinciaal bestuur is zelfs opgewekt omdat rond de jaarwisseling het nieuwe provinciekantoor Rijnsweerd in gebruik wordt genomen. Ais alles volgens plan verloopt zal dan een einde komen aan de slechte huisvesting van de provincie. De plannen voor de nieuwbouw zijn geheel uitgevoerd binnen de daarvoor uitgetrokken tijd en de kosten zijn beneden de raming gebleven. De grond- en bouw- en inrichtingskosten bedragen 40 miljoen gulden.

Andere behandeling

Overigens wijken de opzet en de behandeling van de provinciale be* groting nogal af van die in het verleden. Meer dan de voorafgaande jaren zijn de statenleden bij het opzetten van de plannen betrokken. Uitgangspunt waren de financiële mogelijkheden die overbleven na aftrek van de noodzakelijke kosten. In alle statencommissies zijn daarna wensen naar voren gekomen, waaruit het college van GS een keus heeft gemaakt. Bij de behandeling van de begroting is het voor de statenleden gemakkelijk door amendementen iets te veranderen.

Milieu en welzijn

GS wijzen in hun aanbiedingsbrief, waarin milieu en welzijn op de eerste plaats komen, op de noodzakelijkheid om het volgend jaar te komen tot nieuwe streekplannen voor de gebieden in het oosten en westen van de provincie. Voor deze gebieden waren tot op heden de oude plannen Utrecht-Oost Utrechtse Heuvelrug en Vallei- en Eemland van kracht, terwijl voor het westen het Oude streekplan Vecht- en plassengebied zijn diensten heeft verricht.

Nieuw voor Utrecht is de geluidshinderdienst. Vooruitlopend op wettelijke regelingen stelt de provincie een dergelijke dienst in. Dit gebeurt met behulp van al in 1976 aangekochte apparatuur die is ondergebracht in een geluidmeetwagen.

Ook de zuiveringsheffing zal volgend jaar weer omhoog gaan. Gedeputeerde dr. H. Hofman, verantwoordelijke voor het milieubeleid, schat dat op basis van de huidige gegevens, per inwonerequivalent tussen de 31 en de 36 gulden zal moeten worden betaald.

Voorts spreekt de begroting van Utrecht de wens uit om in 1978 nog te komen tot het uitvaardigen van een verordening op de bodemverontreiniging. Volgens Gedeputeerde Staten zijn wat dit betreft de verouderde tanks voor huisbrandolie een speciaal probleem. Deze tanks zijn buiten gebruik geraakt door het overschakelen op aardgas. De resten olie in de overjarige, verwaarloosde tanks vormen echter een bedreiging voor het grondwater in drinkwaterwingebieden, aldus Gedeputeerde Staten van Utrecht. Daarom zal bij gemeentelijke overheden worden aangedrongen op het weghalen of volstorten met zand van ongebruikte tanks.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Blijvend tekort op begroting Utrecht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken