Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

'Verzorgingstehuizen blijven belangrijke plaats innemen'

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

'Verzorgingstehuizen blijven belangrijke plaats innemen'

De heer D. D. Looren de Jong:

4 minuten leestijd

We verwachten weinige moeilijkheden na de invoering van de AMvB (van CRM), zoals die nu in grrote mnen wordt voorgresteld. We zijn wel bang: dat de overheid uit deze maatregel andere maatregrelen gaat nemen, die ongunstig zijn voor de structuur van bejaardenoorden op levensbeschouwelijke grondslag.

Dat is de mening van de heer D. D. Looren de Jong, voorzitter van de „Hervormde Stichting tot verzorging en verpleging van bejaarden en chronische zieken". Onder het beheer van deze Stichting vallen het „Sonneburgh" verzorgingstehuis met een verpleegtehuis aan de Schulpweg en een tehuis aan Ravenswaard, bestaande uit een verzorgingstehuis en een aantal vrije flats. Direkteur van de stichting „Sonneburgh" is de heer B. O. van Dijk.

De Stichting gaat uit van de (diakonieën der) Centrale Kerkeraden der Hervormde Gemeenten in Rotterdam-Zuid en IJsselmonde.

Nu reeds zitten er bewoners van de tehuizen in het bestuur. Ook hebben er regelmatig samensprekingen plaats tussen bewoners en bestuur. Dat loopt goed. Volgens de heer Van Dijk is het theoretisch niet ondenkbaar bewoners zitting te laten nemen in het dagelijks bestuur. Hij vraagt zich wel af in hoeverre je daarmede de bejaarde bewoners een dienst bewijst.

De toenemende drang naar medezeggenschap in bejaardentehuizen wijt de heer Looren de Jong aan „een stuk onbehagen van jewelste" in sommige tehuizen in ons land. Begin 1974 deden zich in een aantal tehuizen conflicten voor, hetgeen uiteindelijk zal leiden tot de afliondiging van de voorgestelde AMvB.

Veel moeite hebben de heren Looren de Jong en Van Dijk met de nieuwe verordening op de bejaardenoorden van de provincie Zuid-Holland. Onder protest van met name de SOF, het GPV en de Boerenpartij werd vorig jaar een nieuw artikel aangenomen waardoor andere samenlevingsvormen dan het huwelijk niet langer uit tehuizen in Zuid-Holland kunnen worden geweerd.

Tot nu toe heeft het bij de stichting „Sonneburgh" nog niet tot grote problemen geleid, al zag het er in enkele gevallen aanvankelijk wel naar uit. In goed overleg konden de kwesties echter worden geregeld. Een concreet voorbeeld: een man wil met zijn buurvrouw naar een bejaardentehuis. De provincie zegt in zo'n geval: die mogelijkheid moet er zijn. Het bestuur van een tehuis op levensbeschouwelijke grondslag raadt de man af naar het tehuis te komen. Ze wijzen op de vreemde situatie en hoe de medebewoners zullen reageren. Indien de man dan vrijwillig van opname afziet is er geen enkel probleem. Maar houdt de persoon in kwestie voet bij stuk, dan is toelating van zo'n samenlevingsvorm hoegenaamd niet tegen te houden.

Centralisatie

De heer Looren de Jong wijst ook op het probleem van de planning van voorzieningen voor bejaarden per wijk. Dat speelt nu met name in Rotterdam. In zo'n gesloten keten gaat het gemeentebestuur uit van één coördinatie-centrum per wijk. Het is een slechte zaak voor mensen die een tehuis met een levensbeschouwelijke sfeer prefereren boven een algemeen tehuis. Uiteindelijk komt een dergelijk beleid erop neer, dat alle bejaarden, van welke „kleur" dan ook, naar één tehuis gaan. „Dat brengt mensen in de eenzaamheid, terwijl het er juist om gaat de bejaarden uit de eenzaamheid te houden", aldus Looren de Jong.

Volgens de voorzitter van de stichting wijst alles er op, dat dat deel van de bevolking, hetwelk zich nog gebonden weet aan Gods Woord, uitgerangeerd moet worden. Ook woordvoerders van de Gereformeerde Gemeenten zien grote gevaren in de centrale coördinatie per wijk in de Maasstad.

7%-norm

De 7% norm is voor Rotterdam volgens de voorzitter van „Sonneburgh" veel te laag. Het zou ongeveer 12% moeten zijn. Er zijn bij de stichting grote urgentielijsten. Het ministerie van CRM wil de bejaardenzorg bij de mensen thuis uitbreiden.

Looren de Jong daarover: „Ik heb er een erg zwaar hoofd in. Die mensen zijn 16 uur per dag alleen in hun huisje. Ze voelen zich vaak eenzaam en zijn angstig. Dat blijkt ook uit de redenen die worden opgegeven om voor opname in een bejaardenoord in aanmerking te komen. Daar komt nog bij," zo vult de heer Van Dijk aan, „dat de mensen 's avonds dikwijls niet meer weg durven gaan". En de heer Looren de Jong tenslotte: „Ik ben ervan overtuigd, dat verzorgingstehuizen in de toekomst een belangrijke plaats zullen blijven innemen".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

'Verzorgingstehuizen blijven belangrijke plaats innemen'

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken