Bekijk het origineel

Verheugd, van zorg ontslagen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verheugd, van zorg ontslagen

„Gedenkt uwer voorgangeren`

3 minuten leestijd

APELDOORN — Kerkbestuur van de Plantagekerk te Schiedam gaf het boek, dat het als herinnering aan ds. H. Hofman uitgaf de titel „Verheugd, van zorg ontslagen" mee.

Ds. Hermanus Hofman heeft van 1929 tot 1975 de gemeente in Schiedam mogen dienen. In 1975 is hij op drieënzeventig jarige leeftijd overleden. De gemeente te Schiedam is ontstaan uit de prediking van ds. B. Sterkenburg en ds. H. Stam. Het is eigenlijk een vrije gemeente. Officieel staat de gemeente oekend als stichting. Ze wordt ook wel Vrij (zelfstandige) Hervormde Gemeente op Gereformeerde grondslag genoemd.


Onderling contact met deze gemeente is er met vrije gemeenten van Capelle a/d IJssel, Hendrik Ido Ambacht, Waddinxveen en Sliedrecht. In deze laatste gemeente heeft ds. Bogaard het Evangelie verkondigd, in het leven van ds. Hofman heeft hij een belangrijke plaats ingenomen.


Dit blijkt ook uit de levensbeschrijving waarmee het boek begint. Mevrouw wed. Hofman was bereid het eigenhandig geschreven verhaal inzake het leven van haar man, tot aan zijn bekering en roeping tot het predikambt voor het boek, waarvan nu inmiddels een herdruk verschenen is, af te staan.


Strijd
In dit levensverhaal zien we ondermeer de striid, die hij heeft moeten voeren voor hij er toe kwam om zich voor het predikambt over te geven. Het verhaal tevens van een leven vol van strijd. Het was dan wël heel toepasselijk op het leven van ds. H. Hofman toen ds. A. P. Verloop van Waddinxveen tijdens de gehouden rouwdienst op 4 september 1975 opmerkte dat in zijn leven uitgekomen was „God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wèl een behouden aankomst". Als eerste, is deze preek, tijdens de rouwdienst uitgesproken in de Plantagekerk te Schiedam, opgenomen. Waarna de gehouden toespraken op de begraafplaats volgen.


Donderdag 11 september was de gemeente van Schiedam weer bijeen en bediende ds. A. P. Verloop „het Woord uit Hebreen 13 vers 8" Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid". Na deze preek volgen er een zevental preken van ds. Hofman, tijdens de laatste dagen van zijn leven uitgesproken in de periode van 17 tot 28 augustus 1975 te Schiedam, Rotterdam en Sliedrecht.


De grondslag van al zijn preken was, dat wij van nature God niet zoeken. Dit wordt ondermeer benadrukt in de laatste gehouden preek te Schiedam over Jesaja 40 vers 27. Hij zegt daarin dat God de ene mens zijn weg laat gaan. Anderen krijgen daarvoor de gelegenheid niet. Zelfs kan dat al zo zijn bij kinderen. God neemt dan redenen uit Zich Zelf. God wil dat alles gebruiken opdat wij onze handen en harten zouden gaan opheffen tot God.


Wet en Evangelie
God laat ons dan Wet en Evangelie prediken, opdat wij door de wet zouden verstaan dat onze staat, een staat van vervloeking is en wij door het Evangelie zouden gaan verstaan welk een ruimte en liefde er bij God is.


De preken getuigen van de ernst waarmee hij achter de kudde mocht aandringen, dat ze zich zouden bekeren en dan niet op valse gronden. In zijn preken was hij ook wars van al het gepraat van mensen. Maar gelden moest ,,ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord".


Als herinnering aan deze Bedienaar des Goddelijken Woords, van wie geldt: „Gedenkt uwer voorgangeren die u het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling" wilden wij u graag op dit boek opmerkzaam maken. Voorin is een foto opgenomen en voor 195 bladzijden is de prijs van ƒ 15,-- zeker niet te hoog voor dit verder goed verzorgde boekwerk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 oktober 1977

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Verheugd, van zorg ontslagen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 oktober 1977

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken