Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Koningin Juliana opent Drechttunnel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Koningin Juliana opent Drechttunnel

Belangrijke schakel in Rw. A 16

4 minuten leestijd

{\an onze streekredactie) DORDRECHT/ZWIJNDRECHT — Op 15 november a.s. is het zover Dan stelt koningin Juliana de Drechttunnel officieel in gebruik. De tunnel ligt tussen Zwijndrecht en Dordrecht onder de Oude Maa%, Met zijn breedte van 49 meter is deze tunnel wereld.

Na de ingebruikneming van de verbrede Moerdijkbrug volgend jaar komt 6' êer. bijzonder goede verbinding tot stand tussen Rotterdam en Breda. Nu zorgen de Moerdijkbrug en de Zwijndrechtse brug voor de grootste knelpunten in Rijksweg A 16. Vooral bij de brug ontstaan elke dag grote opstoppingen. De oude stadsbrug bezit reeds lang onvoldoende capaciteit om het sterk gegroeide verkeer veilig en snel te verwerken. De tunnel alleen heeft ongeveer 130 miljoen gulden gekost.

De elementen voor de tunnel werden vervaardigd in een bouwdok nabij Barendrecht. Daarom moesten de stukken over een afstand van ongeveer 13 kilometer worden verplaatst, voordat zij op de juiste plek konden worden afgezonken op de bodem van de rivier. Grote problemen leverde de constructie en bouw van de Drechttunnel op voor de afwikkeling van het weg- en spoorverkeer in de nabije omgeving. Een grootscheepse reconstructie van het doorgaande en het lokale wegennet was nodig om het verkeer niet te storen. Dit had onder meer tot gevolg, dat het gesloten landgedeelte van de tunnel volgens de „wanden-dak methode" werd gebouwd. In het kort kwam deze methode erop neer, dat men eerst wanden en dak van de tunnel aanlegde. Terwijl over het betonnen dak het verkeer werd gevoerd, begon men daaronder aan het uitgraven van de tunnel.

Afritten

De afritten hebben een ander karakter gekregen, dan tot nu toe in Nederland bij tunnels gebruikelijk is. Het wegdek ligt in de afritten niet in een betonnen bak, maar in een ingraving begrensd door taluds met gras. Dit werd mogelijk door de aanleg van een kunstmatig poldertje, binnen damwanden die geheid zijn in een stevige kleilaag op 23 meter diepte. Deze laag de breedste afgezonken tunnel ter verhindert het toestromen van bodemwater. De bij andere tunnels gebruikelijke zonwerende roosters boven de ingang komen bij de Drechttunnel niet voor. Aan de ingangen van de tunnel zijn in plaats daarvan hoge druk natriumlampen gemonteerd, die verlichting met zeer hoog niveau mogelijk maken. Op die manier komt een goede overgang tot stand tussen het daglicht-niveau en de verlichting van de tunnel. De binnenverlichting wordt automatisch aangepast aan de sterkte van het daglicht. Het verkeer kan worden gevolgd met behulp van tv-camera's. Gestrande voertuigen worden zo nodig uit de tunnel gesleept. Zoals gebruikelijk bij Rijkstunnels worden hiervoor geen sleepkosten in rekening gebracht.

Damwand

Bij de bouw van de tunnel is in totaal 7.000 ton damwand geheid. Voor het heiwerk van de waterdichte wanden aan de rivierzijde werd extreem zwaar materiaal ingezet. Bij het opruimen van deze damwanden bleek, dat zij op sommige plaatsen dwars door oude rioolgewelven waren geslagen. Na de ingebruikneming van de tunnel zal de brug voor het autoverkeer worden gesloten. Het is de bedoeling, dat de stadsbrug in de toekomst de oeververbinding gaat vormen voor het lokale verkeer en natuurlijk ook voor het transport van gevaarlijke stoffen. Eerst moet de brug echter een omvangrijke onderhoudsbeurt ondergaan. Ook zal aan de Zwijndrechtse zijde een nieuwe toeleidende oprit worden gebouwd. Dit betekent, dat de brug na de opening van de tunnel - ongeveer twee jaar buiten gebruik wordt gesteld. Omstreeks 1979 zal de stadsbrug weer geopend worden voor het verkeer. Tijdens het onderhoudswerk blijft de brug via trappen bereikbaar voor fietsers en voetgangers. • verbetering woonklimaat

De industrialisatie kwam door de algemene economische teruggang moeilijk van de grond. Toch vond op het aangelegde industrieterrein de vestiging plaats van een visfileerbedrijf met ongeveer 80 werknemers en een carrosseriefabriek met 10 werknemers. De tuinbouw onderging geen uitbreiding. Wel werd het belangrijkste tuinbouwbedrijf in de gemeente uitgebreid; het heeft een oogst van ongeveer 30.000 komkommers per week

Voor de wind

De enige die het voor de wind ging was de recreatie. Het Rijk bepaalde namelijk dat het Grevelingenmeer, een gebied van 14.000 ha, gebruikt zou worden voor de recreatie. De belangrijkste toegangspoort ligt op het grondgebied van Bruinisse. In het jaar 1976 gingen ruim 26.000 jachten' door de sluis bij Bruinisse. Ook door de rijksweg Vlissingen-Rotterdam die langs Bruinisse loopt zat Bruinisse alles mee voor een recreatieve ontwikkeling.

Via bestemmingsplannen werd een terrein van 160 ha ten westen van Bruinisse aangewezen als recreatiegebied. Het gemeentebestuur kwam toen voor het dilemma te staan wie deze plannen moest realiseren. De gemeente Bruinisse bezat ten enenmale deze mogelijkheden niet. Toen viel de keus op projectontwikkelaar Wilma bv en daarmee werd een exploitatie-overeenkomst gesloten. Door deze overeenkomst kwam Bruinisse uit de financiële zorgen. Zo konden er allerlei voorzieningen getroffen worden voor de gehele bevolking van Bruinisse. Voorzieningen die anders nooit gekomen waren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 2 november 1977

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Koningin Juliana opent Drechttunnel

Bekijk de hele uitgave van woensdag 2 november 1977

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken