Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerk van Satan in Etersheim

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerk van Satan in Etersheim

Van godsdienst naar zwarte kunst

14 minuten leestijd

Noord-Holland staat bekend om zijn onkerkelijkhéid. In veel plaatsen waar vroeger de gereformeerde eredienst werd gehouden, heeft nu een vrijzinnige prediking van Gods Woord plaats. De eredienst is soms zelfs geheel verdwenen. Vroeger werd in de kerken van Noord-Holland het Woord van God op een zuivere manier gebracht. Denk in dit verband eens aan een ds. J. Beukelman, die in Hoorn gestaan heeft, of een ds. F. Costerius, die in Hoorn, Wadway en Wognum het Woord van God bracht.

Tegenwoordig worden er steeds meer kerken in Noord-Holland gesloten. Veel van deze kerken waar vroeger de deuren uitnodigend openstonden voor de mensen om binnen te komen en te luisteren naar het Woord van God, doen nu dienst als cultureel centrum, bioscoop, of theater.

Satanlsten
Eén kerkje wordt echter voor een gehéél ander doel gebruikt, dit is het kerkje van Etersheim.' Zuidwaarts gaande vanuit de stad Hoorn vinden we de gemeente Zeevang. Deze gemeente omvat verscheidene dorpjes. Eén van deze dorpjes gelegen aan de IJsselmeerdijk is Etersheim, een gehucht dat ongeveer 40 woningen telt. Dit rustige plaatsje werd in 1975 opgeschrikt door de komst van een vreemdsoortige sekte, en wel de Satanisten. In dit plaatsje kunnen wij de Kerk van Satan vinden. Deze sekte heeft zich in het voormalige gebouw van de Hervormde Kerk genesteld. Het kerkje, dat door de Hervormde gemeenschap in 1901 gebouwd is, heeft ongeveer 70 jaar als kerk dienst gedaan.

In 1971 werd het kerkje buiten dienst gesteld, daar de 25 lidmaten van de kerk de onderhoudskosten niet meer bij elkaar konden brengen. Het kerkje werd toen te koop aangeboden. Hierop kwamen twee gegadigden, namelijk de Eooms-Katholieke Kerk en een zekere heer J. Verkoren. De heer Verkoren kreeg het kerkje voor de som van 15.000,—. Drie jaar lang organiseerde het echtpaar Verkoren toneelavonden, cabaretavonden, muziekavonden en vele andere activiteiten in het kerkje. Na drie jaar gaf het echtpaar dit op, daar het niet lonend was. In 1975 verhuurden zij het gebouw aan de Kerk van Satan, die nu haar duistere praktijken hierin uitvoert.

Wanneer we het kerkje naderen zien we dat het half verscholen ligt tussen het lover van de bomen die erom heen staan. Aan de zijkant van het kerkje ligft een deerlijk verwaarloosd kerkhofje. We gaan het erf voor het kerkje op en naderen de kerkdeuren. Deze zijn geheel zwart geschilderd met hierop zilverkleurige figuren. Rechts van de deur zien we op een bordje dat we op het goede adres zijn. Voor we naar binnen gaan kijken we schuin omhoog en zien rechts van de deur een steen in de mutir gemetseld, waarin gebeiteld staat: Zijt niet alleen hoorders maar ook daders des Woords (Jac. 1:22) Schuin naar links kijkend zien we nog een steen in de muur gemetseld waarop de volgende tekst staat: De Heer is nabij allen die Hem aanroepen in waarheid.

Tegelijkertijd bemerken we dat we door de ramen niets kunnen zien, daar deze geheel afgeschermd zijn.

Panelen
Nu we buiten alles goed in ons opgenomen hebben, kunnen we naar binnen gaan. Wanneer wij door de deuren het kerkje binnentreden, komen wij eerst in een halletje terecht. Wij zien in dit halletje vier panelen hangen. Op de panelen staan alle predikanten vermeld, die in de loop der tijden in de Hervormde Gemeente van Etersheim als leraar hebben gediend.

Drie van de vier panelen zijn nog geheel origineel. Op het vierde paneel hebben de leden van de Kerk van Satan iets aangevuld. Onder de laatste predikant die in Etersheim gestaan heeft, ds. Kwantes, hebben de leden van de Kerk van Satan in grote cijfers het jaartal 1966 geschreven. Naast dit jaartal staat in grote letters: „Finis Era Christianum", hetgeen betekent: „Het einde van het christelijk tijdperk".

Maar waarom nemen de Satanisten het jaartal 1966? Wel de Kerk van Satan is tot het jaar 1966 ondergedoken geweest. In 1966 vonden de Satanisten de tijd rijp om in het openbaar te treden. Dit jaar is dan ook het jaar één Anno Satanus. Men viert het ingaan van dit jaar in de nacht van 30 april op 1 mei. Deze nacht noemen de Satanisten Walpurgisnacht. Walpurgisnacht is het belangrijkste feest voor de leden van de Kerk van Satan.

Symboliek
Wanneer wij het eigenlijke kerkje binnengaan, zien wij links en rechts van de ingang een hoge roodgedekte baar staan met brandende zwarte kaarsen op elk van de hoeken. De wanden van het kerkje zijn zwart geschilderd en hèt plafond dieprood. Op de enkele brandende kaars na, is er geen verlichting aanwezig, waardoor het erg duister is. Het doet geheimzinnig aan. Tegenover de ingang staat op de achtergrond een altaar. Op het podium achter het koorhek is een hoge stenen offertafel gemetseld. Van deze offertafel kringelt wierook op naar een gestileerde duivel, die op bestraffende wijze neerkijkt op de offertafel. Op de offertafel ontwaren we een witte en een zwarte kaars, die hun licht werpen op een doodskop, een enorm zwaard, een stuk bot met eikelvormig aanhangsel, een athamé en een paarse kap. Deze paarse kap lijkt op een soort noormannenhelm met fors naar voren uitstekende hoornen. Voor de offertafel staan negen zwart-rood geschilderde stoelen.

Deze stoelen waren voorheen voor de kerkeraad bestemd. Nu zit het hoofd van de Kerk van Satan met zijn hulpen op deze stoelen. Het midden van de zwarte vloer toont twee witte concentrische cirkels. Verder zien we tegenover de ingang op de zwarte wand een bamofet prijken. Een bamofet is een zilveren ster met vijf punten. In het midden van de ster zien we iets, dat op de kop van een bok lijkt en een rode gloed vertoont.

Betekenis

De lezer zal zich wellicht afvragen wat toch de betekenis van al deze symbolen is. Hoewel dë Kerk van Satan in het openbaar is getreden, is het nog een zeer geheimzinnige sekte. De leden zelf praten nergens over. Hoewel niet alles bekend is, zullen we zoveel mogelijk proberen uit te leggen.

In de kapel (zoals het kerkje genoemd wordt) is om occulte redenen geen elektriciteit aangelegd. Het zwart van de wanden is de rituele kleur van de duisternis. Het rood is de rituele kleur van het vuur en dus van het licht. Men kan dus een parallel trekken tussen de kleuren zwart en rood (duisternis en licht) en de werkelijke heersende duisternis in de kapel met hier en öaar het schaarse licht van de enkele brandende kaarsen. De baren aan beide kanten van de ingang opgesteld, zijn de symbolen van leven en dood. Ook de doodskop op het altaar is een symbool van de dood. De wierook is een soort offerande voor de duivel, die bestraffend en „laatdunkend" neerkijkt op het doen van de mensen.

Duivelskap
Het zwaard is het symbool van bewapening, bescherming en van mtdaging. De athamé, een vlijmscherpe dolk, gebruikt men tijdens de satansriten voor alles wat gesneden moet worden. De paarse kap met twee hoorntjes zou een duivelskap van Seth zijn, die in het oude Egypte tijdens duivelsriten zou zijn gebruikt. De bamofet is een afbeelding op de muur van de kleine „instrumentjes" die door de leden van de Kerk van Satan gedragen worden. Deze „instrumentjes" zijn precies hetzelfde als de afgebeelde bamofet en zijn het symbool voor universele krachten.

Ontstaan
Het ontstaan van de sekte ligt in het verre verleden. Volgens de leider van de Satanisten in Europa is zijn „religie" een geloof dat ouder is dan het christendom. Dit laatste is zoals we allen weten, niet waar, maar wel kunnen we stellen dat er al erg lang aanbidders van de duivel zijn. Tot 1966 zijn de aanhangers van de Kerk van Satan in het geheim bijeengekomen om hun duistere praktijken uit te voeren. In 1966 trad zij in het openbaar en wel in Amerika, waar ook de hoofdkerk in San Francisco, is gezeteld. In steeds meer landen komen de leden van de Kerk van Satan in het openbaar bij elkaar. In Nederland kwamen zij in 1975 „bovengronds".

De Kerk van Satan telt al veel leden. In Amerika momenteel zelfs al verscheidene miljoenen. In Europa heeft zij om en nabij de 40.000 leden. Ook Nederland heeft hier zijn aandeel in en wel voor zo'n 10 procent, hetgeen neerkomt op ongeveer 4000 leden. Van deze 4000 leden staan er 600 geregistreerd. Volgens het hoofd van de Kerk van Satan in Europa komt zij aan zoveel leden, doordat er een aantal geheime mystieke genootschappen uit ons land, maar vooral ook uit Engeland en West-Duitsland zich bij de Kerk van Satan heeft aangesloten.

Test
Sommige van deze „zwarte" groeperingen vertoonden veel overeenkomsten met de zogeheten Heil Fire Clubs uit de 18e eeuw. De laatste jaren blijft de Kerk van Satan op' een vast ledental zitten. Het is lang niet eenvoudig om lid te worden. Iemand die lid wil worden van de Kerk van Satan moet eerst een negenvoudige test ondergaan, die is samengesteld door een raad van negen onbekende mannen. Voor ieder beginnende Satanist is zo'n proef weer anders. Men gaat door middel van zo'n proef na of zo'n man integer is en capabel genoeg om met imivérsele krachten om te springen. Hoe meer men bedreven raakt in de zwarte kunst, hoe hoger men in graad kan opklimmen.

Satan Nummer Eén, de hoogste baas, zetelt in San Francisco. Zijn burgerlijke naam is dr. Anton S zander La Vey, zijn bijnamen zijn: de Zwarte Paus of De Tegenstander. Vroeger was deze Satan Nummer Eén leeuwendompteur en organist in nachtclubs. Nu onderhoudt de Kerk van Satan hem.

Onder Satan Nummer Eén staan drie Ipsissimussen. Deze drie zijn hoofd van een bepaald gebied en zijn ook gedrieën verantwoording schuldig aan Satan Nummer Eén. In Afrika, in India en in Europa zetelt één Ipsissimus. De Ipsissimus van Europa zetelt in Nederland en wel in het plaatsje Etersheim. Als hulp staat de Ipsissimus een deken, en een minister van Informatie ter beschikking. De eerste was vroeger huisschilder, de tweede technisch tekenaar.

Europa
De Ipsissimus van Europa is een Nederlander die luistert naar de burgerlijke naam Maarten Joost Lamers. Op zijn 17e jaar begon hij zich met zwarte magie bezig te houden. Daarvoor las hij al allerlei boekjes die hij maar te pakken kon krijgen, over hekserij, tempeliers, geheime genootschappen en het verwerven van krachten.

Vroeger was Maarten Joost Lamers acteur. Hij heeft in de Nederlandse hoofdstad o.a. enkele sextheaters gerund. Sinds 1964 kende hij de Kerk van Satan. In 1968 zoekt hij contact met Satan Nummer Eén, omdat hij zich aangetrokken voelde tot diens duivelse denkbeelden en omdat hij van mening was, dat er een relatie tot stand moest worden gebracht tussen zijn genootschap en de Kerk van Satan. Zijn genootschap werd inderdaad toegelaten tot de Kerk van Satan en uit dit samensmelten kwam uiteindelijk de Europese zwarte beweging voort. In 1971 werd Maarten Joost Lamers door Satan Nummer Eén aangesteld als hoofd van de kerk van Europa. Zijn officiële functie luidt: in qualitate magister magnus, oftewel: priester derde graad in de orde der Trapezoïde. Een Trapezo'ide is een vierhoek met ongelijke hoeken, die onmisbaar is bij de zwarte kunst. Werken doet Maarten Joost Lamers niet meer, daar hij al zijn tijd nodig heeft voor het leiden van de Kerk van Satan in Europa. De leden onderhouden hem, evenals het kerkgebouw.

Bovengronds
In 1972 had hij al eens geprobeerd om met zijn aanhangers „bovengronds" te komen, in een winkelpand aan de Keizersgracht in Amstel-dam. Doch dit was van korte duur. Een kranteartikel over orgieën en ander belastend materiaal maakte hier gauw een einde aan, daar de mensen hem en zijn aanhangers bedreigden. In 1975 zijn ze weer opgedoken in Etershem, waar men niet zo erg ingenomen is met de komst van deze sekte. De wildste geruchten deden bij de komst van de Satanisten in het dorp de ronde.

De dorpsbewoners hebben toen een protest bij de burgemeester en de gemeenteraad ingediend. Van hen hebben zij de toezegging gehad, dat men op de steun van de gemeenteraad kan rekenen om de Kerk van Satan te weren als er gekke dingen in het kerkje gebeuren, waarvan de omwonenden last zullen hebben. Zolang dit het geval nog niet is, zal men de Kerk van Satan moeten dulden.

,Religie"

De naam Satan moet men volgens de Satanisten niet in christelijk verband zien. Het is niet juist om te spreken van duivelsverering. De naam Satan moet men zien als een symbolische naam voor een soort alles omvattende macht. Toch wil men niet geheel ontkennen, dat de duivel buiten dit alles staat.

De grondbeginselen zijn: Het beoefenen van magie, zodat je meer zeggenschap over jezelf verkrijgt. Het gebruiken van natuurlijke krachten ter aanwending van wat je maar wilt. Die krachten hoef je niet te krijgen, die zijn er al. Je kunt ze aanwenden door een bepaalde leer te volgen en een speciale studie te maken van occulte wetenschappen. Bepaalde krachten, zoals gedachtenkracht, ontwikkel je door concentratie. Je moet veel werken met datgene wat je intuïtie zou kunnen noemen.

Veel van hetgeen de Kerk van Satan leert is te vinden in de Satanic Bible (Satansbijbel). Deze satansbijbel is samengesteld door Satan Nummer Eén, de Zwarte Paus. Een oefening in gedachtenooncentratie voor beginners staat ook in deze satansbijbel. Dit is het steken van spelden of nagels in een pop. Terwijl men de voorstelling van zijn vijand blijft produceren, blijft men doorgaan met vernietiging toe te brengen op de afbeelding van zijn keuze. De pop mag van stof, was, hout of plantwaardig materiaal zijn. Men zou op deze manier iemand kwaad kunnen berokkenen. Deze iemand zou hierom gevraagd hebben door middel van zijn gedrag of als hij een Satanist naar het leven staat. Doordat men via deze poppetjes en gedachtenooncentratie zoveel macht zou kunnen uitoefenen, is de Kerk van Satan zo. streng met zijn toelatingseisen. Men mag niet iemand toelaten die deze macht gaat gebruiken voor zijn plezier. De Satansbijbel beschrijft ook hoe je Satan moet zien.

Tegenstander
Men zou Satan moeten zien als de tegenstander in de ruimste zin des woords. Een tegenstander van het maatschappelijke bestel en de religieuze leer. De Satanisten vinden meestal datgene, wat in de maatschappij als goed ervaren wordt, kwaad. En wat in de maatschappij kwaad is, goed.

In de Satansbijbel kunnen we tevens vinden, dat men zich aan sexsuele uitspattingen mag overgeven. Dit zou dan wel door de satanisten van de laagste graad gedaan worden. Niet alleen mannen kunnen lid worden van de Kerk van Satan, ook vrouwen worden toegelaten.

Geheimzinnigheid
Waarom wordt alles zo geheimzinnig verborgen gehouden? Dit doet men, omdat men vindt dat geen enkele buitenstaander ook maar iets van wat tijdens de diensten gebeurt, behoeft af te weten. Men zegt over de diensten: „Wat er gebeurt tijdens de diensten kunnen we moeilijk zeggen, elke dienst is anders". Het is voor een buitenstaander ook geheel uitgesloten om ook maar een deel van een satansdienst bij te wonen. Ook heeft deze geheimzinnigheid te maken met de wetenschap die aan hun „religie" is verbonden en met de onverdraagzaamheid van de mensen die niet kunnen accepteren dat er ook andere dingen bestaan.

Bovendien kan het iemand zijn baan kosten als men te weten komt dat deze lid is van de Kerk van Satan. Zo'n Satanist zou dan ontslagen worden. Door al deze geheimzinnigheid weet men lang niet alles van wat er tijdens de satansdiensten gebeurt, en dit zullen we ook wel nooit precies te weten komen.

De wildste geruchten deden en doen soms nog de ronde. Zo werd laatst in de omtrek verteld dat de Satanisten kinderen zouden offeren. Dit laatste kunnen we toch wel met grote zekerheid van de hand wijzen. Het hoofd van de Kerk van Satan heeft de boeren wel gerustgesteld, dat men de omwonenden geheel met rust zal laten.

Zoals gezegd krijgt iemand die geen Satanist is geen kans om een dienst in de satanskerk in Etersheim bij te wonen. De Ipsissimus zegt over de diensten alleen het volgende: Het komt er op neer dat de leden de occulte wetenschap beoefenen." En hier moeten wij het dan maar mee doen.

Verleiding
Wat doet de overheid hieraan? Niets. In Nederland kan dit tegenwoordig allemaal. Waar Nederland vroeger het Israël van het Westen, tegenwoordig zouden we ons land wel het Sodom en Gomorra van het Westen kunnen noemen. Wat de bijbel al zegt in Openbaringen, dat de mensen het beest zullen aanbidden, zien we hier openlijk gebeuren. Men heeft een gehele godsdienst om dit beest heen geschapen. De Satan treedt steeds bruter op, steeds meer verleidt hij de mensen.

Gelukkig, als we mogen zingen met Luther: „Beef satan, Hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken". En als er van ons gezegd kan worden waar Psalm 1 van spreekt:

Welzalig hij, die in der bozen raad

Niet wandelt, noch op't pad des zondaars staat,

Noch nederzit daar zulken samenrotten.

Die roekeloos met God en godsdienst spotten;

Maar 's Heeren wet blijmoedig dag en nacht 

Herdenkt, bepeinst, en ijverig betracht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 november 1977

Reformatorisch Dagblad | 38 Pagina's

Kerk van Satan in Etersheim

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 november 1977

Reformatorisch Dagblad | 38 Pagina's

PDF Bekijken