Bekijk het origineel

Uranium kan Australië uit problemen helpen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uranium kan Australië uit problemen helpen

5 minuten leestijd

CANBERRA — Australië behoort tot de groep van landen waar uranium in grote hoeveelheden wordt gevonden. Men schat dat ongeveer 20% van de wereldvoorraad hier in de grond verborgen is.

Dit erts werd even voor de Tweede Wereldoorlog bij Radium Hill, in de staat Zuid-Australië ontdekt. Ongeveer 100 milligram zuivere uranium werd gewonnen alsmede enige honderden ponden uranium oxide.

Gedurende de tweede wereldoorlog lag de ontginning stil, maar werd na 1945 hervat. De volgende ontdekking werd gedaan in het Noordelijk Territorium, bij Rum Jungle. De mijn werd geopend in 1955 door Prins Philip, gemaal van de tegenwoordige koningin van Groot-Brittannië.

In Queensland werden ook lagen ontdekt en wel bij Mary Kathleen. Ook deze werden in exploitatie gebracht. Verder vond men tussen 1958 en 1960 meer uranium in West-Australië, Zuid-Australië en het Noordelijk Territorium. Ook deze lagen waren van commerciële aard en beloven voor de toekomst een goede productie op te leveren.

Export

Voor het grootste gedeelte werd het uranium naar Engeland geëxporteerd om te worden gebruikt in de te bouwen krachtcentrales. Een kleiner gedeelte werd in Australië zelf opgeslagen voor het doen van experimenten. De Australische Atoom Commissie, een instelling opgezet door de Australische regering heeft daartoe een kleine kernreactor laten bouwen bij Sidney. Deze kernreactor werd in 1954 officieel geopend.

Voor 1973 nam de vraag naar uranium af maar het kwam na de ontstellend hoge petroleumprijzen weer in het middelpunt van de belangstelling te staan. Niet alleen Engeland, maar ook Frankrijk en Duitsland zijn geïnteresseerd.

In Australië is men nog niet begonnen met het bouwen van commerciële atoomgenerators omdat wij hier over geweldige hoeveelheden steen- en bruinkool.beschikken. Bovendien begon men naar aardolie te boren met als resultaat dat 80% van onze behoeften door plaatselijke velden wordt gedekt. Aardgas werd ook aangetroffen en heeft inmiddels de plaats van kolengas ingenomen. De roep naar een vervangingsmiddel voor aardolie is hier dus niet zo dringend als in Engeland, Europa of de Verenigde Staten. Echter zal men op den duur ook hier moeten overgaan om uranium te gaan aanwenden voor het aandrijven van de krachtcentrales om meer schaarse petroleumproducten te kunnen gebruiken voor transportdoeleinden.

Strenge bepalingen

Tot dusver ligt hier de nadruk op het exporteren van uranium. Van overheidswege zijn strenge bepalingen gemaakt ten aanzien van het gebruik dat buitenlandse klant-landen kunnen maken van

Zo mag het alleen worden aangewend voor vredesdoeleinden en zonder toestemming van Australië mag uranium niet worden doorverkocht aan derde landen. De mijnbouwmaatschappijen moeten er zorg voor dragen dat de omgeving niet wordt bevuild of grondig geruïneerd. En rekenir/g moet worden gehouden met de wensen van de Australische Aboriginals op wier gronden uranium wordt aangetroffen.

Echter, al deze voorzorgsmaatregelen ten spijt is er toch een zekere deining te bespeuren van lieden die zich verzetten tegen exploitatie en uitvoer van uranium. Mensen die beweren dat Australië zichzelf en de wereld een dienst bewijst wanneer het „gele cake" rustig blijft waar het is: in de grond. Er worden werkelijk waanzinnige verhelen opgedist hoe de wereld zou kunnen worden bedreigd door radiatie met alle gevolgen van dien: men zal op den duur niet weten wat te doen met de

Wat echter niet naar voren wordt gebracht is dat het werken in een kolenmijn soms veel gevaarlijker is dan dat in een kerncentrale. De tegenstanders van de atoomenergie voeren aan dat men zich met man en macht moet werpen op zonne-energie. Dit is inderdaad zo. Maar het probleem ,,zonne-energie" staat nog in de kinderschoenen. Men moet dus een ,,overgangs" - energie hebben die het hiaat tussen aardolie en zonne-energie kan overbruggen en dat is uranium.

De mijnbouwmaatschappijen stellen al het mogelijke in 't werk om zich te houden aan de door de regering uitgestippelde richtlijnen ten aanzien van veiligheid, schone omgeving, enz. Hieraan worden aanzienlijke bedragen besteed want men is er zich wel van bewust dat bij vervuiling de concessies worden ingetrokken.

Voor Australië zijn de voordelen van uraniumexploitatie groot. In de eerste plaats betekent het een verhoging van de levensstandaard. Voorts heeft het tot gevolg de uitbreiding en de constructie van nieuwe mijnbouwstadjes met alle gevolgen van dien.

Vele industrieën zullen van deze ontwikkeling profiteren. De werkloosheid zal voor een groot gedeelte verdwijnen en de schatkist zal er ook wel bij varen.

Profijt

Als één land onder urbanisatie lijdt is het wel Australië. Op een oppervlakte zo groot als de Verenigde Staten wonen slechts 13 miljoen mensen. Hiervan zijn 10 miljoen in de grote steden gevestigd, voornamelijk Sydney en Melbourne. Hoe meer mensen kunnen worden aangetrokken zich in het binnenland te vestigen, des te beter. Het is altijd zo geweest in de geschiedenis van dit land dat de mijnbouw nieuwe stimulans aan de natie gaf. Op het ogenblik stagneert dat nogal maar het middel om de grafiek weer naar boven te keren is de exploitatie van uranium. West Australië, het Noordelijk Territorie en Queensland zullen er in het bijzonder van profiteren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 7 december 1977

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Uranium kan Australië uit problemen helpen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 7 december 1977

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken